STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Od rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży w Portugalii dzielą nas już tylko tygodnie. Młodzież naszej diecezji, która wybiera się do Lizbony, spotkała się 11 czerwca w łomżyńskiej Katedrze. Na to spotkanie przybyli także rodzice uczestników ŚDM 2023.
O godzinie 18.00 grupa młodych ludzi wraz z duszpasterzami uczestniczyła w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego ze specjalnym błogosławieństwem młodzieży przed ŚDM w Lizbonie. W czasie Mszy Świętej modlili się o duchowe owoce Dni Młodzieży w Portugalii, za wspólnotę oraz o bezpieczne dotarcie do wyznaczonych celów wyjątkowej pielgrzymki.
Po Mszy świętej w katedralnym domu parafialnym odbyło się spotkanie, w czasie którego koordynator ŚDM Lizbona 2023 ks. Tomasz Grala wyjaśniał rodzicom i uczestnikom cały przebieg wyjazdu. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.
Czerwcowe spotkanie formacyjne, z uroczystym rozesłaniem i błogosławieństwem, zakończyło cykl przygotowań do spotkania młodych. Przed nimi bowiem najważniejsze spotkanie, a mianowicie wyjątkowy i piękny czas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

ks. Tomasz Grala

 

1

2

3