STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży ogłasza nabór na nowy rok akademicki 2023/2024. Przesłuchanie kandydatów odbędzie się w dniu 02.09.2023 roku (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK w Łomży (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Plac Jana Pawła II nr 1 w Łomży).
Warunkiem przyjęcia do Instytutu jest posiadanie predyspozycji muzycznych – słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Przesłuchanie obejmuje zaśpiewanie dowolnej pieśni kościelnej oraz powtórzenie podanego schematu melodycznego i rytmicznego.
Wykłady i ćwiczenia odbywają się w środy w godzinach od 10.00 do 16.00, od września do czerwca, natomiast zajęcia indywidualne z instrumentu w czasie ustalonym z wykładowcą. Nauka w Instytucie trwa pięć lat. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z teorii muzyki i liturgii oraz praktyczne umiejętności muzyczne. Absolwent DIMK otrzymuje dyplom, który upoważnia do pełnienia posługi organisty.
Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej oraz 3 zdjęcia legitymacyjne.
Czcigodni Księża Proboszczowie proszeni są o podanie niniejszego komunikatu do wiadomości wiernych w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 27 sierpnia br.


W oczekiwaniu na spotkanie

+ Tadeusz Bronakowski
WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Kazimierz Ostrowski
DYREKTOR DIMK