STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA

zadanie p.n.: ,,Wykonanie części robót budowlanych w istniejącym budynku domu parafialnego w celu utworzenia w przyszłości Grajewskiego Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka”.

Kwota dofinansowania: 1 005 219,72 zł
Całkowita wartość zadania: 1 256 524,65 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 listopad 2023 r.

Zadanie jest realizowane w województwie podlaskim w powiecie grajewskim, w Mieście Grajewo.

Celem realizacji zadania p.n.: ,,Wykonanie części robót budowlanych
w istniejącym budynku domu parafialnego w celu utworzenia w przyszłości Grajewskiego Centrum Życia Chrześcijańskiego - Godność Człowieka” jest wykonanie w istniejącym budynku domu parafialnego, zlokalizowanym przy ul. Kopernika 4 w Grajewie, którego właścicielem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, części robót budowlanych, umożliwiających powstanie w przyszłości domu opieki dla osób starszych z bazą noclegową i żywieniową, świadczącego usługi całodobowo dla 56 pensjonariuszy oraz uruchomienie sal parafialnych, służących m.in. jako miejsce spotkań grup i stowarzyszeń związanych z szerzeniem kultu religijnego z pensjonariuszami domu opieki.

Realizacja zadania publicznego obejmuje swym zakresem wykonanie części robót budowlanych w istniejącym budynku domu parafialnego, przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i ocieplenie budynku parafialnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na dom opieki dla osób starszych oraz sale parafialne pn.: „Grajewskie Centrum Życia Chrześcijańskiego – Godność Człowieka”. W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie spotkania z formie ,,drzwi otwartych” dla mieszkańców powiatu grajewskiego, wykonanie tynków zewnętrznych, izolacji zewnętrznej ścian piwnicznych, izolacji termicznej wewnętrznej ścian i sufitów, montaż okien przeciwpożarowych, wymianę parapetów, montaż drzwi zewnętrznych oraz wykonanie gładzi i tynków wewnętrznych oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Realizacja zadania jest kontynuacją części robót budowlanych prowadzonych przez parafię od roku 2021.

Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2023 r.