STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski podsumował zebranie plenarne Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej w Łomży.

Ordynariusz Łomżyński, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z COMECE podreślił, że ten “Trzydniowy zjazd był okazją do świętowania i dziękczynienia“:

Chcieliśmy podkreślić, że dwadzieścia lat temu do Unii wstąpił cały szereg krajów, między innymi Polska. To była okazja, aby się spotkać i taka rocznica wstąpienia szeregu krajów z boku wschodniego do Unii, a także święto dziękczynienia.

Europa potrzebuje naszej modlitwy dodaje biskup Janusz:

-Była to taka wspólna okazja, aby modlić się za wspólnotę tych krajów, które należą do Unii i żeby te tematy, które są ważne dla człowieka, jak życie, obrona Niedzieli i tematy, takie, jak wychowanie młodzieży, trafiały tam – do naszych parlamentarzystów, aby też to uwzględniać.

Zebranie odbyło się w dniach od 17 do 19 kwietnia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w Brukseli w listopadzie bieżącego roku.

Więcej informacji dostępna jest na stronie episkopat.pl.

Photo by COMECE The Catholic Church in the European Union