STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Jesteśmy zaproszeni do drogi Postu modlitwy i jałmużny – mówił biskup Janusz Stepnowski, podczas Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem w katedrze łomżyńskiej, sprawowanej w Środę Popielcową.

W tradycji Kościoła Środa Popielcowa jest dniem rozpoczynającym okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na obchody Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W katedrze łomżyńskiej Mszy św. przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. W diecezjalnej „matce kościołów” modlili się wspólnie kapłani i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

W homilii biskup Janusz Stepnowski nawiązał do obrzędu posypania głów popiołem i znaczenia popiołu. Wskazał na trzy znaki jakie dzisiaj symbolizuje popiół. Pierwszy to przemijalność ludzkiego życia. – Popiół przypomina nam wszystkim, że nasze życie przemija, że ma swój koniec. Szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy spośród nas, nie tylko ze względu na Covid ale z racji także innych chorób, odchodzą osoby, które są jakby wyrwane z życia – mówił bp Janusz.

Jako drugie znaczenie popiołu biskup wskazał na nawrócenie. – Naród, który się nawraca, posypuje swoją głowę popiołem, czyni pokutę. Człowiek ciągle potrzebuje nawrócenia, refleksji nad swoim życiem – mówił pasterz. Nawiązał też do Starego Testamentu i wskazał na Esterę, która czyniła pokutę nie za siebie, ale za swój naród, który cierpi.

Biskup wskazał na to, że i dzisiaj taka postawa jest bardzo aktualna. Wiele osób modli się i pokutuje w intencji swoich bliskich. Są zatem te trzy biblijne znaki popiołu: przemijanie, nawrócenie i pokuta za innych.

Pasterz diecezji przypomniał, że jeszcze kilkanaście lat temu popiół używany był do czyszczenia czy też wybielania. Jego domowe zastosowanie ma też sens dzisiaj w życiu duchowym. – Potrzebujemy ciągłego oczyszczania się przez sakrament pokuty, potrzebujemy też pojednania z człowiekiem, z którym od miesięcy, a może od lat, jesteśmy skłóceni – mówił bp Janusz. Nawiązał też do rolników, którzy używali popiołu do oczyszczania i użyźniania gleby. Podobnie w naszym życiu popiół potrzebny jest, aby życie było bardziej żyzne, abyśmy z siebie mogli więcej dać dla innych. Te różne znaczenia biblijne i pozabiblijne ukazują nam jak wielkie znaczenia ma znak posypania głów popiołem – mówił bp Stepnowski.

Biskup Łomżyński wskazał na dzisiejszą Ewangelię jako drogowskaz do przeżywania Wielkiego Postu. – Jest to przede wszystkim post, oczyszczanie się z tego co nie potrzebne. Jałmużna, by uzmysłowić sobie, że na tym świecie nie jestem sam, ale są też inne osoby, które potrzebują mojego czasu, czy mojej bratniej dłoni oraz modlitwa. Jesteśmy zaproszeni do tej drogi postu, jałmużny i modlitwy – mówił biskup Janusz.

Na koniec biskup nawiązał do drugiego czytania, w którym mowa jest o pojednaniu. – Pojednanie się z Bogiem, a z drugiej strony z drugim człowiekiem. Aby przyjąć Chrystusa Zmartwychwstałego mamy pojednać się między sobą, zapomnieć krzywdy, które nam ktoś wyrządził, może nawet ktoś najbliższy z rodziny: syn, córka, mąż czy żona. Święty Paweł wzywa nas do pojednania z drugim człowiekiem, bo jeśli z nim się pojednamy to będziemy pojednani z Bogiem – mówił ordynariusz łomżyński.

Po homilii nastąpił obrzęd posypania głów popiołem. Jako pierwszy popiół na swoją głowę przyjął bp Janusz, a następnie posypał głowy popiołem kapłanom, koncelebrującym Mszę św., alumnom seminarium i wiernym zebranym w katedrze.

Okres Wielkiego Postu jest w Kościele Katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.

Dzisiaj wiernych obowiązuje powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, a osoby od 18. do 60. roku życia zachowanie postu ilościowego (można spożyć trzy posiłki – dwa lekkie i jeden do syta).

Joanna Ekstowicz (wzasiegu.pl)

Galeria z liturgii Mszy św. Środy Popielcowej dostępna na stronie wzasiegu.pl