STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Papież Franciszek zainaugurował w Kościele powszechnym Rok Rodziny Amoris Laetitia. W naszej diecezji dokonało się to podczas uroczystej mszy św. w łomżyńskiej katedrze, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Mszę św. poprzedziła Droga Krzyżowa z rozważaniami, przygotowanymi przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a zaczerpniętymi z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia.

Uroczystości w Matce Kościołów diecezji miały też szczególny wymiar dla Kościoła lokalnego. Wraz z rozpoczęciem Roku Rodziny w diecezji rozpoczyna się trzyletnia droga duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej, a pierwszy rok tego przygotowania również poświęcony jest rodzinie.

W czasie homilii biskup Janusz wskazał, iż w Biblii jest ponad tysiąc dwieście odniesień do ojca i zaledwie dwieście do matki. W Biblii słowo „ojciec” oznacza pewne dziedzictwo, czy pewną tradycję – mówił biskup Janusz wskazując, że w Piśmie Świętym ojciec jest centrum rodziny, wokół którego toczy się życie. W tym kontekście zwrócił uwagę, iż w dzisiejszym świecie można zauważyć kryzys ojcostwa. Ojców, których nie ma lub którzy, dla świętego spokoju, wolą się nie odzywać.

W jaki sposób możemy zostawić dziedzictwo, kiedy będziemy mieli usta zamknięte. Co przekażemy naszemu potomstwu? – pytał pasterz diecezji i za wzór stawiał świętego Józefa, który wprowadził swego Syna w dziedzictwo swojej rodziny.

Biskup przypomniał, iż wraz z dzisiejszą inauguracją rozpoczyna się przygotowanie do jubileuszu stulecia powstania diecezji łomżyńskiej, a pierwszy rok będzie poświęcony sprawom rodziny: sprawom ojcostwa, macierzyństwa i relacji w rodzinie.

Na zakończenie biskup Janusz zachęcił do naśladowania świętego Józefa, który przyszłość swojej rodziny oparł o Bożą skałę i o swoją głęboką wiarę w jedynego Boga.

Wyjątkowym momentem był akt zawierzenia wszystkich małżeństw i rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu, którego po homilii, przed obliczem Matki Bożej Pięknej Miłości, dokonali, wraz z biskupem łomżyńskim, Marta i Sławomir Worosilak z dziećmi: Aleksandrą, Adrianną, Wiktorią, Aurelią i Adamem.

Z racji Roku Rodziny i Roku św. Józefa oraz u początku duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej, biskup Janusz Stepnowski przekazał Modlitwę do św. Józefa, zaczerpniętą z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka „Patris Corde”. Będzie ona odmawiana codziennie po Komunii św., podczas każdej Mszy św., począwszy od dnia uroczystości św. Józefa – 19 marca 20201 roku do rozpoczęcia Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie w czerwcu 2022 roku. Uroczystego odmówienia modlitwy przed ołtarzem św. Józefa który znajduje się w łomżyńskiej katedrze, dokonali Anna i Jacek Przestrzelscy.

Na zakończenie ks. Jacek Kotowski, diecezjalny duszpasterz rodzin, podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i udział w tej wyjątkowej inauguracji.

Modlitwa do świętego Józefa

 Witaj święty Józefie,
oblubieńcze Maryi Dziewicy i opiekunie rodzin
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.
Amen.

Joanna Ekstowicz (wzasiegu.pl)

ZOBACZ GALERIĘ Z UROCZYSTOŚCI