STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Taka uroczystość zdarza się raz na sto lat!
100-lecie poświęcenia kościoła w Myszyńcu


25 września 2021 r. miała miejsce uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 100-lecia poświęcenia myszynieckiej świątyni. Przewodniczył jej abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Liturgię poprzedziło przygotowanie duchowe oraz zapoznanie z historią kościoła i parafii. W uroczystości udział wzięli: bp Janusz Stepnowski – Pasterz łomżyńskiej diecezji, abp Józef Górzyński – metropolita Warmiński, bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, bp Roman Marcinkowski – biskup Roman Marcinkowski – emerytowany biskup pomocniczy diecezji płockiej, a także ks. prał. Janusz Aptacy – pracownik watykańskiej Kongregacji ds. biskupów, kanonicy gremialni i honorowi Myszynieckiej Kapituły, kapłani posługujący w myszynieckiej parafii obecnie i na przestrzeni minionych lat, duchowni z diecezji łomżyńskiej i innych, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z senatorem Robertem Momontow i posłem Arkadiuszem Czartoryskim, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, starostwa ostrołęckiego na czele z wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, urzędu i rady Gminy Myszyniec na czele z burmistrz Elżbietą Abramczyk, również władze i rada poprzedniej kadencji, którzy podjęli działania związane z rewitalizacją kościoła i dzwonnicy, konserwator zabytków sprawujący pieczę nad myszyniecką świątynią, przedstawiciele firm remontowych, które w ostatnich latach prowadziły prace przy bazylice i dzwonnicy, wielu innych zaproszonych gości oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ci ostatni nieprzerwanie od pokoleń tworzą myszyniecką wspólnotę i licznie przybyli na tę zacną uroczystość w odświętnych strojach ludowych, manifestując jednocześnie przywiązanie do kurpiowskiej kultury, w której wzrastali od pokoleń.
Podczas Mszy Świętej został odczytany list Ojca Świętego Franciszka, a także dekret Penitencjarii Apostolskiej o nadału przywilej odpustu zupełnego w parafii Myszyniec do 24 września 2022 r. Do zgromadzonych na liturgii list skierował również Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.
Jak mówi ks. dr kan. Zbigniew Jaroszewski, wieloletni proboszcz myszynieckiej parafii: To doniosłe i historyczne wydarzenie, które dziś przeżywamy, jest świętem całej ludności kurpiowskiej – potomków budowniczych tego wspaniałego, monumentalnego kościoła. Stanowi on żywy pomnik wiary tutejszych mieszkańców. Mamy piękny, neogotycki kościół – bazylikę. Ale czymże byłaby ta świątynia bez gromadzących się w niej rozmodlonych wiernych? Dla mnie jako duszpasterza najważniejsze jest to, że nasi parafianie dbają o rozwój duchowy poprzez uczestnictwo we Mszach świętych i nabożeństwach, ale także formują się w różnych wspólnotach, prowadząc pogłębione życie duchowe. Jestem wdzięczny Bogu za dar posługi właśnie tutaj, w Myszyńcu oraz za życzliwych i pomocnych ludzi, którzy tworzą tę parafię i na których my – kapłani – zawsze możemy liczyć. Zawsze też pamiętamy, że to dzięki ich modlitwie i ofiarności możemy wspólnie przeżywać momenty, które na trwałe wpisują się w historię Kurpi.
Po uroczystej Mszy św. proboszcz myszynieckiej parafii jeszcze raz podziękował wszystkim za wsparcie. Podziękował za serdeczne słowa papieża Franciszka, premierowi naszego rządu, przedstawicielom władzy ustawodawczej: senatorom i posłom, władzy Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, Starostwu Ostrołęckiemu, pani burmistrz Myszyńca i przewodniczącemu rady miasta, radnym oraz wszystkim, którzy na co dzień wspierają nasze środowisko w jego rozwoju, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia nas wszystkich. Podziękowania skierował też do służb mundurowych, harcerzy, szkół, tych, którzy pielęgnują trwanie kultury kurpiowskiej, konserwatorów, rycerzy Kolumba, do tych wszystkich, którzy w sposób anonimowy wspierali wspólnotę parafii Myszyniec, a także do osób przygotowujących centralne obchody 100-lecia konsekracji kościoła, liturgię oraz oprawę muzyczną. Jednak największe podziękowanie – jak mówił ks. Zbigniew Jaroszewski – należy się myszynieckim parafianom. To Wasze święto – podkreślił. Następnie parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek przy świątyni oraz dalsze, wspólne świętowanie przy dźwiękach orkiestry dętej.
Wydarzeniem wieńczącym centralne obchody 100-lecia poświęcenia myszynieckiego kościoła był koncert, na którym zaprezentowano pieśni kompozytorów polskich inspirowane muzyką kurpiowską oraz muzykę sakralną. Wystąpili: Tadeusz Jarosław Wiśniewski – organy, Alicja Węgorzewska-Whiskerd – mezzosopran, Maria Domżał – sopran, Bogdan Kierejsza – skrzypce, Lena Juszkiewicz – fortepian. Organizatorami koncertu było Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kurpsie Razem” oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Koncert odbył się 26 września o godz. 18 w myszynieckiej bazylice. Poprowadził go Mieczysław Olender.
Warto wspomnieć także o tym, że centralne obchody 100-lecia poświęcenia kościoła w Myszyńcu poprzedziły tygodniowe misje święte pod hasłem „Czas dla Jezusa” poprowadzone przez ks. Andrzeja Surdykowskiego i ks. Marka Żmijewskiego z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza. W posługę zaangażowały się także osoby świeckie, które głosiły konferencje, świadectwa i nauki. Dla jednych był to czas nawrócenia, dla innych czas szukania i poznawania Boga, odkrywania tego, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który obdarza swoimi darami. Z takim przygotowaniem duchowym można było rozpocząć uroczyste świętowanie.
Należy nadmienić, że obecny pięcionawowy kościół wybudowany w stylu neogotyckim jest czwartą świątynią powstałą w tym miejscu. Powstawał w latach 1909–1922 staraniem księży proboszczów – Franciszka Karwackiego i Franciszka Kuligowskiego oraz dzięki ofiarności i pracy rąk ludności kurpiowskiej. W czasie budowy nowej świątyni liturgie sprawowano w tymczasowym kościele zbudowanym na cmentarzu. Nowy, murowany kościół został konsekrowany 19 maja 1926 r. przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Autorem i realizatorem projektu jest Franciszek Przecławski. Kościół ten jest największym budynkiem sakralnym dekanatu Myszyniec i diecezji łomżyńskiej. Ma 61 m długości, 30 m szerokości, wysokość do sklepienia mierzy 18 m, a wieże mierzą 50 m. Wnętrze rozświetlają witraże wykonane w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego (brata Tadeusza Boya).
W roku 1999 staraniem ks. prałata Zdzisława Mikołajczyka kościołowi pw. Trójcy Przenajświętszej nadano tytuł kolegiaty i powołano kapitułę kolegiacką. Z kolei w 2013 r., dzięki staraniom ks. dr. kan. Zbigniewa Jaroszewskiego, dziekana i proboszcza parafii Myszyniec, papież Franciszek podniósł rangę świątyni do godności bazyliki mniejszej. Na przełomie 2019 i 2020 r. bazylika i dzwonnica przeszły gruntowne remonty, zagospodarowano także przyległe tereny. Oba obiekty odzyskały swój dawny blask i obecnie XVIII-wieczna, pojezuicka dzwonnica oprócz funkcji religijnej pełni też funkcję kulturalną, co umożliwia promowanie kurpiowskiej kultury na jeszcze większą skalę. Aktualnie mieści się w niej multimedialne muzeum. Od czasów powstania parafii w 1651 r. do dzisiaj parafia Myszyniec górowała nad innymi parafiami w Puszczy Zielonej: czasem powstania, rozległością obszaru, liczbą wiernych, okazałością kościoła, stała się ponadto siedzibą dekanatu. Parafia myszyniecka była i jest centrum kościelnym Puszczy Zielonej. Należy podkreślić, że owo centrum odnosi się nie tylko do sfery historyczno-materialnej, ale przede wszystkim do życia duchowego parafian, okazywania ich żywej wiary oraz czynnego zaangażowania się w życie parafii.
Patronat medialny nad uroczystością 100-lecia konsekracji kościoła w Myszyńcu objęli: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, TVP 3, Radio Nadzieja oraz Głos Katolicki.

Milena Nalewajk
Foto Mirosław Brodzik