STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Maryja, Niewiasta Nadziei – te słowa papieża Franciszka stanowiły hasło tegorocznej pielgrzymki Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium Królwej Polski w Osuchowej, która odbyła się minionej soboty  2 października 2021 r.

Pielgrzymi przybyli z całej diecezji, aby wspólnie modlić się oraz przeżywać chwile zadumy i duchowej przemiany.

Pielgrzymów przywitał ks. Kustosz sanktuarium Waldemar Grzeszczuk a ks. Dariusz Krajewski Moderator diecezjalny Żywego Różańca rozpoczął swoją konferencje do pielgrzymów słowami Prymasa Tysiąclecia: .,,Zwycięstwo jeśli przyjdzie to przyjdzie  przez Maryję,, i przypomniał słowa  Prymasa, który zachęcał  do wytrwałego odmawiania różańca:

"Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką (...). W Waszym trudnym życiu różaniec Was wesprze. Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. (...) Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.

Następnie konferencje do pielgrzymów wygłosił  ks. Rektor Zbigniew Skuza. 

W konferencji, której temat był temat roku formacyjnego ,,Różaniec modlitwą o zbawienie innych,,   ks. Rektor  we wstępie podkreślił słowa Prymasa :

,,Z woli Boga wszyscy potrzebujemy Matki Bożej. „Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce – krwi i  miłości, stopy – oparcia, oczy – światła, usta – pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował[…]”.

Zauważył też, że wiara Józefa spotyka się  z wiarą Maryi .Ona zaufała Bogu, który przemówił do niej, przez Anioła, i Józef też. Św. Józef z miłością towarzyszy Maryi w kolejnych jej doświadczeniach. Maryja i Józef są dla nas worem i inspiracją naszej wiary.  Maryja jest w Nowym Testamencie nazwana błogosławioną bo uwierzyła i zawierzyła Bogu, a dokonało to się w momencie zwiastowania. Powiedziała Bogu ,,Amen,, bo tak w języku aramejskim  brzmiało jej ,,tak,,.  Owo Amen Maryi wpisuję się w trzy najważniejsze ,,Amen,, w całej historii zbawienia. Na początku, w Stworzeniu   Bóg mówi ,, Niech mi się stanie,, (Rdz1,1), potem jest to ,, Niech mi się stanie,, Maryi, czyli we Wcieleniu i wreszcie trzecie ,, niech się stanie samego Jezusa w Getsemani czyli w odkupieniu. To zawsze ,,Amen,,  samego Boga, Maryi i Jezusa.

Ukazał też, że przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, jak to miało miejsce ( i tu przykład)  na pl.  Św. Piotra w dniach agonii św. Jana Pawła II kiedy to  Różaniec w przepiękny sposób zjednoczył wszystkich pielgrzymów.

Po konferencji pielgrzymi udali się w procesji różańcowej do kapliczki objawień w lesie rozważając tajemnice różańca, a następnie w kościele została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Rektora Zbigniewa Skuzy. Kaznodzieja w homilii ukazał ,,Maryję jako niewiastę nadziei,,.

- Maryja Jest Matką Nadziei przez duże N czyli Jezusa bo uczy nas żyć nadzieją.

- Ona w ciągu całego swego życia na ziemi ustawicznie rozwijała ,,cnotę nadziei,,, całą nadziej złożyła w Panu.

- wzięta do nieba stała się nadzieją wiernych: wspomaga bowiem zrozpaczonych i pociesza wszystkich uciekających się do niej.  Przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, a także z naszymi najbliższymi - członkami naszych rodzin i wspólnot parafialnych, z naszą ojczyzną i z całym światem. Modlitwa różańcowa ma wielkie znaczenie sprawia, że czujemy się cząstką Kościoła powszechnego, z wszystkimi jego problemami, a także ze wszystkimi jego nadziejami.

 Na zakończenie spotkania  odbyło się podziękowanie dla wszystkich pielgrzymów, którzy zżyli się z różańcem, i uczynili go towarzyszem każdego dnia.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim kapłanom  i wszystkim członkom żywego różańca (W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 osób) za podtrzymywanie pięknej tradycji pielgrzymowania do regionalnego sanktuarium oraz dziękujemy za tak liczne przybycie. 

Ks. Dariusz Krajewski

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com