STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Jasna Góra przez dwa piątki października (15 i 22.10) gościła szczególnych pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej. Młodzież maturalna pielgrzymowała do Matki Bożej Częstochowskiej, by wyprosić dary i łaski na czas egzaminów maturalnych i dalszą drogę życia. Młodym ludziom towarzyszyli katecheci, nauczyciele i wychowawcy.
W programie pielgrzymki była katecheza powołaniowa, wspólna droga krzyżowa, celebracja sakramentu pokuty i pojednania, Msza święta oraz Apel Jasnogórski. Pobyt na Jasnej Górze to dla młodych ludzi dobra okazja, aby w duchowej stolicy naszego Narodu z Maryją przyjrzeć się swojemu życiu. Młodzież mogła przez konferencje i modlitwy odkrywać plan Boży na ich życie. Celem tej pielgrzymki nie jest bowiem jedynie modlitwa o pomyślnie zdane egzaminy, ale także modlitwa o rozeznanie życiowego powołania.
Obecność pasterzy naszej diecezji: biskupa Janusza Stepnowskiego i biskupa Tadeusza Bronakowskiego, i kapłanów jest wyrazem towarzyszenia młodym ludziom na drogach ich życia. Modlitwa za młodzież, ofiara Mszy świętej, głoszone słowo Boże, posługa w sakramencie pokuty, błogosławieństwo i dobre słowo - to wszystko jest w pewnym sensie duchowym inwestowaniem w młodych, o których św. Jan Paweł II często powtarzał, że są przyszłością i nadzieją Kościoła. "Stacja Jasna Góra" jest dla nich pomocą w przeżywaniu przez nich młodości i podejmowaniu różnego rodzaju wyborów życiowych. Otaczamy młodzież naszej diecezji modlitwą o dary Ducha Świętego i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych i różnych wyzwaniach ich życia.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com