STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W dniu 8 grudnia 2020 r. ojciec święty Franciszek ustanowił w Kościele powszechnym Rok św. Józefa. Dokumentem programowym tego roku jest List Apostolski papieża Franciszka Patris Cordae. Następca św. Piotra, przywołując w nim osobę św. Józefa, wymienia także jego osobiste cechy, podsumowując, że był on dla Jezusa cieniem Ojca Niebieskiego.
Rok św. Józefa stał się okazją do różnych przemyśleń i inicjatyw. Z tego względu Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zorganizowały konferencję poświęconą tożsamości ojca i formacji mężczyzn we wspólnotach parafialnych. Odbyła się ona w sobotę 23 października 2021 r. w Sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Około 250 uczestników z różnych męskich grup formacyjnych włączyło się w konkretny program.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową prowadzoną przez Męską Grupę Różańcową Nazaret. Następnie słowo powitania wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, który nawiązał do problemów współczesności nieobcym także mężczyźnie i ojcu. Gości przywitał również przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń dr Tadeusz Kowalewski. Konferencja stała się też okazją do tego, aby wręczyć oficjalnie, na okres próbny, statut Męskiej Grupie Różańcowej Nazaret.
Pierwsze prezentacja konferencji dotyczyła tematyki zaangażowanego ojcostwa. Przedstawił ją Łukasz WACHOWSKI – trener z fundacji Tato.Net oraz założyciel i lider Ojcowskiego Klubu Tato.Net w Wyszkowie. Zachęcił on mężczyzn do świadomego ojcostwa oraz do twórczej obecności w życiu swoich dzieci. Pierwszą część spotkania zakończył wykład ks. dr. Zbigniewa Skuzy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zatytułowany „Św. Józef - ofiarny Opiekun Jezusa i Maryi jako realizacja biblijnego ideału ojca i męża”.
Po przerwie uczestnicy wysłuchali prelekcji ks. dr. Jacek Czaplickiego z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zatytułowanego „Znaczenie dla życia rodzinnego zaangażowania ojców w męskich wspólnotach formacyjnych”. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił między innymi kryteria kościelności wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających w Kościele.
Na zakończenie konferencji, w której wzięli udział księża, katecheci oraz mężczyźni z parafialnych grup formacyjnych, miała miejsce prezentacja poszczególnych wspólnot męskich działających w diecezji łomżyńskiej. Polegała ona przede wszystkim na ukazaniu głównego charyzmatu wspólnoty i sposobów jego realizacji.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com