STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży dzień 13 listopada tradycyjnie przeżywa jako uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Chociaż w kalendarzu liturgicznym współcześnie wspomnienie świętego z Rostkowa obchodzone jest 18 września, odpust w seminarium celebrowany jest pod starą datą, tj. 13 listopada. Dzień ten we wspólnocie seminaryjnej ma również drugi ważny akcent – tego dnia klerycy III roku przyjmują strój duchowny.
W obecnym roku formacji do obłóczyn przystąpiło pięciu alumnów. Do tego ważnego dla nich dnia przygotowali się, przeżywając dzień skupienia. W przeddzień dokonała się tradycyjna „obcinka krawatów” jako znak „pożegnania” ze świeckim strojem. Alumnom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo i rodzina, wspólnota seminaryjna: brać klerycka, wychowawcy i wykładowcy oraz kapłani z ich wspólnot parafialnych.
Uroczystej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, której patronuje św. Stanisław Kostka, przewodniczył pasterz diecezji łomżyńskiej bp Janusz Stepnowski. W celebrze wziął udział także bp Tadeusz Bronakowski. Na początku Eucharystii ksiądz biskup pobłogosławił sutanny, by po chwili pięciu braci założyło je i tym samym wyraziło gotowość do postępowania na drodze formacji do kapłaństwa. Kościół towarzyszy im, udzielając szczególnego błogosławieństwa przez posługę bp. Janusza.
Pasterz diecezji w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na obraz Boga, jaki niejednokrotnie mamy. Jest On podobny do sędziego, któremu, prosząc o obronę, naprzykrzała się uboga wdowa. Choć Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył (por. Łk 18, 4-5), wziął w obronę wdowę, by go więcej nie zadręczała. Czasami możemy stworzyć sobie fałszywy obraz Boga, wobec którego należy się naprzykrzać, który jest surowy, o zamkniętym sercu lub który czeka na nasze potknięcia. Kaznodzieja zachęcał, inspirując się słowami Pana Jezusa, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie. Ona jest bowiem dla nas źródłem pokoju i nadziei. Ona jest światłem, które daje nam pewność drogi we współczesnym świecie, nawet jeśli pojawiają się w nim od czasu do czasu różne wyzwania czy ciemności.
Sutanna jako strój duchowny jest znakiem przynależności do Chrystusa. Dzisiejszy świat, jak wskazał biskup łomżyński, potrzebuje takich znaków, które będą wprost i wyraźnie odnosiły się do rzeczywistości duchowej.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com