STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Informacje o uroczystościach pogrzebowych ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego

Pokój i dobro!

Niniejszym pragnę przekazać informacje dotyczące przebiegu uroczystości pogrzebowych ŚP. Ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego.

 Dnia 18 listopada 2021 r. w godzinach 18:30-22:00 odbędzie się modlitewne czuwanie przy Zmarłym w Parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 128.

 Msza Święta żałobna za ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego będzie sprawowana dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 19:00 pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego Ks. Bpa Kazimierza Gurdy, z udziałem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Ks. Bpa Grzegorza Suchodolskiego, w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, ul. Bp. Ignacego Świrskiego 55. Okolicznościową homilię wygłosi Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) O. Grzegorz Maria Bartosik. Po Mszy Świętej trumna z ciałem Zmarłego zostanie przewieziona do kościoła parafialnego w Szumowie (diecezja łomżyńska).

 Uroczystości pogrzebowe ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego odbędą się dnia 20 listopada 2021 r. w jego rodzinnej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie (18-305 SZUMOWO), ul. 1 Maja 60. O godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Łomżyńskiego Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędą się obrzędy ostatniego pożegnania i przejście na  miejscowy cmentarz parafialny, gdzie zostanie złożone ciało naszego Zmarłego Współbrata.

 Kapłani są proszeni o zabranie alb i stuł koloru fioletowego.

 ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego polecajmy Miłosierdziu Bożemu a jego najbliższą Rodzinę otaczajmy szczególnym darem modlitwy.

 o. Zbigniew Kopć

Sekretarz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)