STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w naszej polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej, w środę 2 lutego wspólnota parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży uczestniczyła w czasie Mszy św. w niecodziennym obrzędzie liturgicznym. Biskup łomżyński Janusz Stepnowski włączył do stanu wdów naszej diecezji panią Teresę. Ksiądz biskup przyjął w uroczystym obrzędzie przyrzeczenia składane przez wdowę oraz udzielił jej błogosławieństwa Kościoła. Zewnętrznym znakiem tego aktu było wręczenie krzyża oraz księgi Liturgii godzin.
Wdowy chrześcijańskie po śmierci swoich mężów mogą w wolności serca, ciała i ducha za aprobatą Kościoła podjąć decyzję życia w dozgonnej czystości dla Królestwa niebieskiego. Konsekrują swój stan życia, aby oddać się modlitwie oraz służyć Kościołowi i bliźnim. Biskup przez uroczyste błogosławieństwo wyprasza wdowom szczególną łaskę Ducha Świętego. Łaska pokory i wielkoduszności pomaga im zachować szacunek dla wstydliwości, umiłowanie czystości i przeżywanie samotności.
Do stanu wdów naszej diecezji należy aktualnie sześć wdów, kolejne przez formację przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa Kościoła. Warto przy tej okazji nadmienić, że do stanu wdów mogą wstąpić panie, które chciałyby swoje wdowieństwo przeżywać jako szczególne doświadczenie służby Chrystusowi i Kościołowi poprzez codzienną modlitwę Liturgią godzin oraz posługę miłosierdzia. Prośbę o włączenie do stanu wdów należy kierować za pośrednictwem kurii diecezjalnej do biskupa łomżyńskiego. Odpowiedzialnym za formację wdów i dziewic jest moderator indywidualnych form życia konsekrowanego, którym w naszej diecezji jest ks. Paweł Nocko.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com