STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Trwa rekrutacja do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, która jest placówką bezpieczną, publiczną i bezpłatną.

Z ofertą szkoły można zapoznać się za pośrednictwem szkolnych mediów społecznościowych.

Dzień Otwartych Drzwi 21 lutego 2022 r. o godzinie 17.00.

Wnioski pobrane ze strony Szkół Katolickich można składać w sekretariacie szkoły.