STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

12 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży odbyła się Ceremonia Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba. W wydarzeniu uczestniczył ordynariusz łomżyński, bp Janusz Stepnowski, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej poprzedzającej Ceremonię.
W sobotę 12 lutego Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce zorganizowała Ceremonię Stopnia Patriotycznego, w ramach której ponad 70 członków wspólnoty z całego kraju zostało awansowanych do najwyższej rangi tej organizacji, czyli tzw. Stopnia Patriotycznego. Na rozpoczęcie o 10:00 uroczystą mszę świętą sprawował bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, który sam również jest Rycerzem Kolumba Stopnia Patriotycznego. Następnie zaś o 11:30 miała miejsce sama Ceremonia.
„Zaszczyt przyjęcia Stopnia Patriotycznego przysługuje tym Rycerzom Kolumba, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i świadectwem inspirują innych do działania” – powiedział Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, który sam również uczestniczył w Ceremonii.
„Nadanie tego Stopnia ma również uzmysłowić Rycerzom, aby w swoim życiu kierowali się zasadą Patriotyzmu, która jest jednym z czterech filarów działalności Rycerzy Kolumba na całym świecie” – dodał.
„Ten stopień oznacza (…) zaangażowanie, motywację, pracę i wytężony wysiłek. Jest to stopień, który zaprasza do jeszcze większego zaangażowania się w życie społeczne, ale również zaangażowania się w życie Rycerzy Kolumba. Zarówno w modlitwę, jak i w czyn” ¬– powiedział bp. Janusz Stepnowski witając zgromadzonych na uroczystości Rycerzy, zwracając w ten sposób uwagę na znaczenie Stopnia Patriotycznego w formacji rycerskiej.
„Rycerze Kolumba w tych dzisiejszych czasach – a szczególnie w krajach najbardziej zlaicyzowanych jak Kanada czy inne kraje w Europie – mają być solą ziemi, świadczyć swoim życiem i życiem swojej rodziny, że chcą służyć Jedynemu Bogu. Nie bożkom, które człowiek stwarza na swoje podobieństwo, ale jedynego Bogu, i przez tego Jedynego Boga interpretować własne życie, własne działanie i własne zaangażowanie” – podkreślił ordynariusz łomżyński w skierowanej do zgromadzonych homilii.
„Drodzy Bracia, drodzy Rycerze, wypełniajcie Wasze życie modlitwą, ale też wypełniajcie je świadectwem i czynem” – zakończył hierarcha.
Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 roku ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. W Polsce obecni są od 15 lat i liczą niemal 7 tysięcy członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji. Ich krajowym przywódcą, Delegatem Stanowym, jest Krzysztof Zuba, a duszpasterzem, Kapelanem Stanowym, jest Metropolita Częstochowski, abp Wacław Depo.

Krzysztof Sietczyński

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com