STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 2020 rok to czas niełatwy, także w dziedzinie kultury. Większość miesięcy to obostrzenia i związane z tym zamknięcie dla zwiedzających placówek kulturalnych. Muzeum Diecezjalne w Łomży pomimo zamkniętych drzwi podejmuje działania, aby prezentowane obiekty były sukcesywnie poddawane konserwacji.

Jako Muzeum realizujemy dwuletni projekt – Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży – etap – IV, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt rozłożony na lata 2020-2021 zakłada konserwację kolejnych obiektów przechowywanych między innymi na wystawie stałej. 14 grudnia po pracach konserwatorskich wróciły do Muzeum Diecezjalnego: rzeźba alegoryczna (postać na chmurach- tym samym cała grupa alegoryczna składająca się z trzech obiektów jest już po konserwacji), rzeźba Chrystusa z Białaszewa oraz list Józefa Brandta.

Po ustaniu obostrzeń sanitarnych związanych z czasem epidemii zapraszam do obejrzenia w murach muzeum obiektów, które odzyskują swój blask, a dzięki zwiedzającym dostają nowe życie w ludzkiej wyobraźni i myśleniu o rzeczywistości duchowej.

ks. Tomasz Grabowski
 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com