STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.
Już po raz 13 zapraszamy wszystkich młodych duchem do Płonki Kościelnej. Ewangelizacja, koncerty, świadectwa, panele dyskusyjne, spotkania w grupach i wiele innych atrakcji przygotowaliśmy dla uczestników spotkania. Zapraszamy Was 17 czerwca do Sanktuarium Królowej Młodzieży. Zapisy na www.festiwalplonka.pl.
 

PROGRAM:

od 11:00 Rejestracja uczestników na polu festiwalowym

11:30 Rozpoczęcie Festiwalu. Przywitanie gości.
11.40 Wyrwani Z Niewoli
12.50 Ruch Lednicki
13:00 Zespół ŚDM – s. Nikodema
13:45 Konferencja „Pokochaj Życie” – ks. Emil Sasinowski
14:15 Spotkanie w grupach – ks. Sebastian
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Koncert: ks. Marian i  Theoforos
16:00 Kolacja.
16:45 Ruch Lednicki
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – ks. Jacek i Theoforos
18:30 Eucharystia – J.E.Ks. Bp Janusz Stepnowski – Sanktuarium Królowej Młodzieży.
19:30 Akt zawierzenia Królowej Młodzieży.
19.45 Jezus Drogą, Prawdą i Życiem – Chrystoteka.
21:00 Apel Jasnogórski – WSD w Łomży. Zakończenie festiwalu.

plakat A3 plonka koscielna 2023 v5

partnerzy

 

 

 

W roku 2023 Kościół Łomżyński wśród wielu wydarzeń będzie przeżywał Pierwszy Kongres Różańcowy, który trwać będzie przez dwie stacje kongresowe.
Pierwsza stacja Kongresu będzie miała miejsce w sobotę 6 maja 2023 roku w Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Księża Dziekani w porozumieniu z proboszczami z dekanatu proszeni są o zorganizowanie przyjazdu pielgrzymów i zgłoszenie grup do ks. Dariusza Krajewskiego (nr tel. 784 402 027).
Druga stacja kongresowa odbywać się będzie we wszystkich parafiach Diecezji Łomżyńskiej we wspomnienie NMP z Fatimy 13 maja 2023 roku w czasie tradycyjnych nabożeństw majowych i procesji fatimskich. Zachęcamy, aby dzień ten był spotkaniem jedności wszystkich grup różańcowych i wspólnot istniejących w parafii. Każdy Proboszcz zadba, aby tego dnia odbyła się uroczysta Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych i wszystkich wspólnot funkcjonujących w parafii. Po Mszy św. lub według miejscowego zwyczaju, powinno odbyć się uroczyste nabożeństwo różańcowe połączone z procesją fatimską.
Pierwszy Kongres Różańcowy Diecezji Łomżyńskiej jest okazją do dziękczynienia za beatyfikację założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot, która pragnęła „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Jest też przygotowaniem wspólnoty diecezjalnej do obchodów 200-lecia Żywego Różańca w 2026 roku. To także dobra sposobność do ożywienia wspólnot różańcowych w parafii, do uzupełnienia istniejących i powołania nowych Kół Różańcowych, w tym Kół Różańcowych Rodziców Modlących się za Dzieci, zachęcenia i promowania modlitwy różańcowej, o której św. Jan Paweł II mówił, że jest jego „codzienną i umiłowaną modlitwą”, a po Eucharystii i sakramentach najbardziej sprawdzoną modlitwą w Kościele.

PROGRAM I KONGRESU RÓŻAŃCOWEGO DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
Hasło: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”

PIERWSZA STACJA KONGRESU

SOBOTA 6 Maja 2023 r. - Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.
9:30 – Rejestracja grup pielgrzymkowych
10.00 - Powitanie Pielgrzymów i przedstawienie wspólnot różańcowych
10.30 - Konferencja „Różaniec w życiu i nauczaniu bł. Stefan Wyszyńskiego
11.30 - Uroczysta Procesja Różańcowa z rozważaniami Prymasa Tysiąclecia
12.30 – Msza święta dziękczynna w intencji Kół Różańcowych i o rozwój dzieła Żywego Różańca – Biskup Janusz Stepnowski; Po komunii - Uroczyste odnowienie przyrzeczeń Członków Żywego Różańca; Pasterskie błogosławieństwo Moderatorów, Zelatorów i Członków Żywego Różańca
13.30 – Agapa
14.30 - koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie I Stacji Kongresu


DRUGA STACJA KONGRESU

SOBOTA 13 maja 2023 r.- wszystkie parafie diecezji łomżyńskiej
- Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych odnowienie przyrzeczeń i wpis do Parafialnej Księgi Żywego Różańca
- Uroczyste nabożeństwo różańcowe połączone z procesją fatimską.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego oraz Diecezjalne Duszpasterstwo LSO informuje, że w Andrzejewie 20 maja 2023 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji łomżyńskiej pod hasłem: „Do świętej przystępuję służby”. Będzie to dziękczynienie za beatyfikację bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W Andrzejewie Stefan przyjął I Komunię Świętą i rozpoczął służbę przy ołtarzu jako ministrant.
Na pielgrzymkę serdecznie zapraszamy: dekanalnych duszpasterzy LSO, księży opiekunów ministrantów, ceremoniarzy, animatorów liturgicznych, lektorów i ministrantów.


Program pielgrzymki:
10:00 – Przywitanie grup i pielgrzymka do grobu mamy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
10:30 – finał Diecezjalnego Konkursu Służby Liturgicznej 2023
„Ministranci w Kościele. Byli, są i będą ?” - Spotkanie dla kapłanów dekanalnych duszpasterzy i opiekunów ministrantów.
„Ja – ministrant. Czy warto służyć?” – spotkanie dla posługujących w liturgii.
11:30 – krąg liturgiczny
12:00 – Eucharystia pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji Bp. Janusza Stepnowskiego, ustanowienie nowych ceremoniarzy, zawierzenie SL Diecezji łomżyńskiej
13:00 – agapa i turniej rycerski
14:00 – rozesłanie


Zgłoszenia na pielgrzymkę prosimy nadsyłać do 10 maja na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ks. Paweł Nocko 
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Ks. Grzegorz Karwowski 
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ SL 

herb_biskupa_small.png

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie!

Po czterdziestodniowej drodze na Świętą Górę Paschy przeżywamy na nowo pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, „który jest naszą Paschą i Pokojem”. Zmartwychwstały Pan obdarowuje nas nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Różne przestrzenie nędzy naszej codzienności zostają unicestwione przez Jego miłość i miłosierdzie. Poranek wielkanocny i odkrycie pustego Grobu zwiastują nam pokój i nadzieję, dzięki którym możemy, „odnowieni na duchu i ciele”, cieszyć się wolnością i radością życia z Bogiem i we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Święta paschalne niech będą dla Was, Bracia i Siostry, doświadczeniem pokoju, miłości i nadziei. Chrystus, nasze Życie i Zmartwychwstanie, niech błogosławi Waszym rodzinom, niech opromienia światłem swojej łaski Waszą codzienność: dom rodzinny, miejsce pracy i nauki dzieci; niech będzie siłą i nadzieją dla osób chorych i cierpiących; niech pomnaża miłość narzeczonych i małżonków; niech w mocy swego Ducha towarzyszy młodzieży i dzieciom; niech pomnaża w nas wszystkich radość i wiarę, abyśmy w Kościele, którego On jest Głową, odnajdywali zawsze źródło pokoju i miłosierdzia.

Bracia i Siostry! Na czas wielkanocnego świętowania przy stole Eucharystii, w gronie rodziny i przyjaciół, wraz z biskupem Tadeuszem z serca Wam błogosławię.

+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

 

herb biskupa small

Drodzy Kapłani, Siostry i Bracia zakonni!
Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie!

Przeżywany aktualnie w Kościele w Polsce rok duszpasterski i towarzyszące mu motto: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, jest dla nas wszystkich okazją do pogłębienia nie tylko wiedzy na temat Kościoła, lecz także uświadomienia sobie ogromnej wartości Kościoła jako wspólnoty ochrzczonych, świeckich i duchownych, której Głową jest Jezus Chrystus. Dla każdego jest to sposobność do wyrażenia wiary w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski oraz uświadomienie sobie, że przez przyjęty chrzest wszyscy należymy do tej wspólnoty i każdy z nas ma w niej określone miejsce oraz powołanie, które powinniśmy wypełniać zgodnie z wolą Bożą.

Doświadczenie wspólnoty Kościoła, a przede wszystkim obecność Chrystusa w tej wspólnocie „po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20b), dla nas wierzących jest siłą w realizacji powołania do świętości w naszym codziennym życiu. Od samego początku istnienia Kościoła doświadczenie miłości Boga płynie szczególnie przez słowo Boże i sakramenty, znaki Bożej łaski, ustanowione przez Chrystusa i przekazane Kościołowi i jego pasterzom. Przez prawie 2000 lat istnienia Kościoła Chrystus za pośrednictwem pasterzy udziela nam Bożego życia, podtrzymuje i karmi wspólnotę swych uczniów, którymi wszyscy jesteśmy od momentu chrztu, i prowadzi nas do swego Królestwa. Przez słowo Boże, sakramenty i dar wspólnoty Kościoła jednoczy nas ze sobą.

Duch Święty udziela w Kościele wiernym licznych darów charyzmatycznych, które służą zbudowaniu wspólnoty i ubogacają życie kościelne. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tych darów może być owocne jedynie w łączności z pasterzami Kościoła, do których należy sąd o ich autentyczności i właściwym z nich korzystaniu. Przez wieki istnienia Kościoła Chrystusowego ta jedność ze Zbawicielem wyrażała się i nadal się wyraża w jedności wszystkich ochrzczonych, którym w imieniu Chrystusa przewodzą pasterze – biskupi i prezbiterzy. Jedność wiernych i pasterzy w Kościele, którego Głową jest Chrystus, zawsze wydawała piękne owoce wiary i miłości.

Uświadamiamy sobie, że na przestrzeni wieków życia Kościoła były i wciąż są obecne bolesne doświadczenia podziałów, niezgody i grzechów. Tak jak cieszymy się doświadczeniem wiary, miłości i jedności w życiu rodzin, osób zakonnych i duchownych, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, tak zasmucające są pojawiające się podziały, niezgoda, godzenie w jedność wspólnoty Kościoła przez nieposłuszeństwo i szerzenie błędnej nauki.

W ostatnim czasie z niepokojem zauważamy na terenie diecezji łomżyńskiej grupy osób, których działalność i dążenia są niezgodne z Magisterium Kościoła i godzą w jedność naszego Kościoła diecezjalnego, stanowiąc ponadto znamiona działania sekciarskiego. Należą do nich rozpowszechniane niepotwierdzone przez Kościół tzw. objawienia prywatne oraz powstające inicjatywy i miejsca modlitw – bez zgody i błogosławieństwa Biskupa Łomżyńskiego – na terenie parafii Brańszczyk w miejscowości Turzyn, na terenie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce związane z działalnością kapłanów Bractwa św. Piusa X, tzw. lefebrystów, na terenie parafii Osuchowa, a ostatnio również w Ostrożnem k. Zambrowa ze względu na pojawiające się tam osoby, niemające mandatu Kościoła. W tym miejscu przypominam również, że aprobaty Kościoła i biskupa miejsca nie posiada działalność modlitewna w miejscowości Czatachowa k. Częstochowy oraz w miejscowości Grzechynia na terenie archidiecezji krakowskiej, którą prowadzą kapłani będący w karach kościelnych nałożonych przez biskupów miejsca i potwierdzonych przez Stolicę Apostolską.

Zwodnicza i zasmucająca jest działalność kapłanów suspendowanych, tzn. znajdujących się w karach kościelnych, którzy trwają w uporczywym nieposłuszeństwie Kościołowi i swym przełożonym. Niestety działanie takich kapłanów uwidacznia się również na terenie naszej diecezji. Należy wiedzieć, że suspendowany kapłan, który trwa uporczywie w nieposłuszeństwie i wykonuje czynności kapłańskie, nie działa w imieniu Kościoła. Takiemu kapłanowi nie wolno głosić słowa Bożego, sprawować sakramentów i sakramentaliów. Suspendowany ksiądz udziela nieważnie rozgrzeszenia, zatem nie odpuszcza grzechów, natomiast sprawowana przez niego Msza święta, choć jest ważna, to pozostaje niegodziwa, czyli godzi w świętość sakramentu. Taki ksiądz uważa sprawowane sakramenty za swoją własność i, sprawując je, będąc w karach kościelnych, popełnia grzech ciężki oraz bierze za to odpowiedzialność przed Bogiem.

Wobec powyższego należy podkreślić, że wierni, którzy posiadają wiedzę o karach nałożonych przez Kościół na kapłana, a mimo wszystko uczestniczą w jego posłudze i o nią proszą, zaciągają na siebie ciężką winę moralną, gdyż biorą udział w tym, co stoi w sprzeczności z Kościołem i poważnie godzi w jego jedność.

Drodzy Bracia i Siostry! To, co napełnia nas smutkiem i bólem, należy przekuć w modlitwę. Biorąc przykład z Chrystusa, naszego Zbawiciela, który w Wieczerniku prosił Ojca za swoich uczniów, aby byli jedno (por. J 17, 11), zwracam się z prośbą o tę modlitwę do wszystkich diecezjan: rodzin, osób chorych i cierpiących, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie naszej diecezji. Niech wspiera nas wstawiennictwo św. Jana Pawła II i jego modlitwa o jedność w Kościele:

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

SŁOWO PASTERSKIE do pobrania

W Katedrze łomżyńskiej w Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona białostockiej prowincji kościelnej, organiści i muzycy kościelni z naszej diecezji przeżywali Wielkopostny dzień skupienia. Rozpoczął się on od konferencji ascetycznej, która dotyczyła między innymi wyrażania piękna Bożego przez muzyków. O istocie tego zagadnienia mówił ks. dr Sławomir Bartnicki, teolog fundamentalny, proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Obierwi.

Mszy świętej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który wspomniał w swojej homilii o dzisiejszej uroczystości Głównego Patrona Prowincji:

–Święty Kazimierz urodził się w roku 1458. Pochodził z dość znanej ówczesnej Europie rodziny. Jego ojcem był też Kazimierz Jagiellończyk, a matką była Elizabeth z rodu Habsburgów.

Pasterz Kościoła łomżyńskiego odwołał się do słowa z Ewangelii, które jak mówił, przyszło z Jezusem Chrystusem:

–Miłość, która nie zna granic i której my, drodzy bracia i siostry mimo naszych starań i wysiłków, nigdy nie osiągniemy, bo to jest miłość samego Chrystusa. Miłość, która nie zna granic. Nie raz nasze miłości, między mężem a żoną mają pewne granice, a tu nie ma żadnych granic.

Biskup zwrócił się jeszcze do muzyków obecnych podczas Mszy świętych:

–Przez muzykę przybliżacie ludzi do Boga. Pomagacie ludziom w Liturgii przeżywać piękno tej Liturgii. Macie świadomość tego, że muzyka czy śpiew jest tylko pomocą do tego, aby człowiek odkrył Boga.

Kolejnym punktem spotkania był wykład  na temat: "Dlaczego w praktyce liturgicznej organista sam nie harmonizuje? Blaski i cienie gotowych opracowań pieśni", który wygłosił pan dr hab. Witold Zalewski – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, organista Katedry Wawelskiej w Krakowie, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

FOTORELACJA

W ramach święta Ofiarowania Pańskiego w Łomży miały miejsce centralne uroczystości diecezjalne. Spotkanie osób konsekrowanych odbyły się w Domu Wspólnoty Kapłańskiej i Katedrze łomżyńskiej.

O ofierze mówił w homilii Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, który przewodniczył Mszy świętej:

Pan Jezus powołuje niektóre osoby, aby poszły Jego śladami w sposób bardziej radykalny, niż pozostali wierni. W ten sposób znają się one znakiem Chrystusa, który jest miłością, pokojem, przebaczeniem i radością. Przez ustawiczną modlitwę, milczenie, odłączenie od świata i gorliwą pokutę ukazują Chrystusa modlącego się w samotności i z Nim noszą w swoich sercach nasze troski i cierpienia.

Dzień Życia Konsekrowanego dla osób zakonnych jest okazją do odnowienia ślubów zakonnych, które składane były podczas profesji zakonnej. 

 

FOTORELACJA

Od adwentu, tj. od niedzieli 27 listopada 2022 roku, w Kościele w Polsce będzie realizowany nowy program duszpasterski, któremu towarzyszy hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Program wynika „z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i dość powszechnego uznawania jej, nie tylko pośród duchownych, za wyjątkowo trudną”. Biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, podkreśla, że „uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu”. 
 

Zapraszamy wszystkich duszpasterzy oraz świeckich liderów, odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty oraz różne wymiary formacji chrześcijańskiego, do zapoznania się z celami nowego programu duszpasterskiego, zawartymi w Zeszycie teologiczno-pastoralnym Programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2022/2023. Oprócz realizacji programu formacyjnego oraz charyzmatu tej czy innej wspólnoty, funkcjonującej w ramach wspólnoty parafialnej, zachęcamy do włączenia w plany formacji na najbliższy rok celów ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. Należą do nich:

- uświadomienie wiernym, że Kościół – jako dzieło Bosko-ludzkie – stanowi misterium, którego nie sposób ogarnąć rozumem, dlatego „domaga się” wiary;
- wyjaśnienie, co znaczy wierzyć w Kościół;
- pokazanie, dlaczego Kościół zasługuje na to, aby mu wierzono;
- określenie treści dotyczących Kościoła i zobowiązań wobec niego;
- wyjaśnienie zbawczego sensu i wartości Kościoła;
- zaprezentowanie aktualnego stanu samoświadomości Kościoła, czyli przedstawienie zasadniczych elementów nauki o Kościele;
- obudzenie świadomości naszego bycia Kościołem, świadomości stanowienia „my” Kościoła;
- przybliżenie znaczenia synodalności Kościoła i jej realizacji.


Powyższe cele powinny być realizowane po pierwsze przez przepowiadanie słowa Bożego, liturgię i katechezę. Zachęcamy duszpasterzy, aby tegoroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne były poświęcone tematyce Kościoła oraz, by wspomniane wyżej cele, były treścią homilii głoszonych podczas liturgii w kościołach parafialnych i kaplicach. Zeszyt homiletyczny zawiera wiele propozycji homilii w temacie Kościoła na poszczególne okresy roku liturgicznego, które mogą inspirować kaznodziejstwo parafialne.
Codzienność życia Kościoła dyktuje nam wiele intencji modlitewnych: o pokój na świecie, o świętość małżeństw i rodzin, o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, o nowe powołania i za powołanych do służby w Kościele, za tych, którzy tracą wiarę i odchodzą z Kościoła. Zachęcamy duszpasterzy i głoszących rekolekcje, aby te intencje były obecne podczas organizowanych adoracji i nabożeństw. Jedną z propozycji, kierowanych przez diecezjalne Stowarzyszenie Żywy Różaniec, jest zorganizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej w powyższych intencjach. Warto włączyć w to dzieło Koła Różańcowe istniejące w parafii.

„Przestrzenią poznawania Kościoła oraz umacniania wiary w jego nadprzyrodzone posłannictwo” jest liturgia. Zeszyt liturgiczny zawiera adoracje, modlitewne czuwania, nabożeństwa i komentarze liturgiczne na różne wydarzenia roku liturgicznego. Wiele z nich dotyczy wydarzeń łączących się z powstaniem i rozwojem Kościoła. Wśród propozycji znajdziemy:

- nabożeństwa związane z rocznicą poświęcenia kościoła katedralnego i parafialnego,
- nabożeństwo posłania animatorów wspólnot parafialnych,
- nabożeństwo dla małżeństw i rodzin w święto Świętej Rodziny,
- Dzień Chorego w parafii,
- adoracja przy grobie Pańskim,
- Wigilia Zesłania Ducha Świętego,
- komentarze do Ewangelii podczas procesji Bożego Ciała,
- nabożeństwo akcentujące wdzięczność za dar Kościoła w XI niedzielę zwykłą,
- nabożeństwo dziękczynne za udzielony sakrament bierzmowania,
- nabożeństwa na uroczystość Chrystusa Króla.

Zeszyt katechetyczny zawiera propozycje katechez dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla dorosłych. Niewątpliwie katecheza parafialna, zwłaszcza organizowana dla dorosłych, jest pilnym wyzwaniem duszpasterstwa parafialnego. Jest ona doskonałym narzędziem na najbliższy rok duszpasterski w realizacji uświadamiania wiernym prawdy o Kościele. Wśród wielu okazji do głoszenia katechezy dorosłych, jak misje, rekolekcje, dni skupienia, warto pomyśleć o wprowadzeniu do niedzielnej służby Bożej krótkie katechezy głoszone przed Mszą św. Co do treści można posłużyć się Katechizmem Kościoła katolickiego, wydawnictwem diecezji płockiej Katechizm płocki oraz propozycjami zawartymi w Zeszycie katechetycznym. Wśród propozycji są także krótkie katechezy poświęcone Kościołowi do rozważań dla rodzin. Są one dostępne na stronie internetowej diecezji.

Zeszyt maryjny, który zwraca uwagę na Maryję Matkę Kościoła, ma pomóc duszpasterzom i wiernym zanurzyć się w tajemnicę Kościoła i doświadczać jej na co dzień. W pierwszej części tego zeszytu mamy do dyspozycji szkice homilii na maryjne dni w roku liturgicznym. Druga część zawiera konferencje, przeznaczone szczególnie dla ruchów i grup apostolskich. Trzecia i czwarta część zawiera rozważania modlitwy różańcowej i Drogi Krzyżowej. Ponadto do wykorzystania duszpasterskiego zamieszczono przemówienie św. Pawła VI, w którym papież ogłosił Maryję Matką Kościoła oraz list Episkopatu Polski wprowadzający w Polsce Święto Maryi Matki Kościoła.

Zachęcamy duszpasterzy i świeckich liderów grup i wspólnot kościelnych do zapoznania się z materiałami duszpasterskimi na nowy rok liturgiczny 2022/2023. Są one dostępne w formie książkowej w parafiach oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej diecezji łomżyńskiej. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco zakładki Wierzę w Kościół Chrystusowy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, znajdującej się na głównej stronie diecezji. Będą się tam systematycznie pojawiać materiały formacyjne do wykorzystania w duszpasterstwie parafii oraz ruchów i wspólnot.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

 

zeszyt teologiczny zeszyt homiletyczny zeszyt liturgiczny

 zeszyt katechetyczny zeszyt maryjny

 

KATECHEZY DLA RODZIN:

LISTOPAD 2022 - Po co Kościół?
I niedziela adwentu - Czym jest Kościół?

GRUDZIEŃ 2022 - Po co Kościół?
II niedziela adwentu - W Kościele uczę się kochać
III niedziela adwentu - W Kościele lepiej poznaję siebie
IV niedziela adwentu - W Kościele nikt nie jest sam
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - W Kościele otrzymuję życie

STYCZEŃ 2023 - Budowanie Kościoła
Święto Chrztu Pańskiego - Boży plan budowania Kościoła
II niedziela zwykła - Duch Święty działa w Kościele
III niedziela zwykła - Buduję Kościół w każdej chwili życia
IV niedziela zwykła - Moja rodzina staje się Kościołem domowym

LUTY 2023 - Potrzeba wiary w Kościół
V niedziela zwykła - To my jesteśmy Kościołem
VI niedziela zwykła - Wiara w Kościół - wiarą w Boga
VII niedziela zwykła - Śmieci bywają brudne...
I niedziela Wielkiego Postu - Wolność i zaufania

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Januszowi Stepnowskiemu, Pasterzowi Kościoła Łomżyńskiego
 z okazji święta patronalnego
jako wspólnota diecezjalna składamy serdeczne życzenia:
Bóg, który z miłością powołał Księdza Biskupa do posługi pasterskiej,
niech swą łaską błogosławieństwa
wspiera w codziennej posłudze głoszenia słowa Bożego, sprawowania sakramentów,
niesienia łaski i pokoju wspólnocie diecezjalnej oraz prowadzenia wiernych do zbawienia.
Maryja – Królowa Apostołów i Matka Pięknej Miłości,
niech będzie księdzu biskupowi pomocą i obroną.