STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Dożynki diecezjalne są wielkim świętem dziękczynienia za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją wieńców i delegacji z poszczególnych parafii diecezjalnych, których do Łomży przybyło ponad 70. Biskup Janusz Stepnowski, który przewodniczył uroczystościom, w asyście nowo mianowanego diecezjalnego duszpasterza rolników ks. Marka Dembińskiego, proboszcza i dziekana z Kobylina, przed ołtarzem łomżyńskiej katedry przyjął przedstawicieli poszczególnych parafii naszej diecezji i pobłogosławił wieńce i dary dożynkowe.

Następnie odbyło się odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy upamiętniającej pobyt młodego Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który w latach 1915-1917 uczęszczał do Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej, która mieściła się w dzisiejszym budynku ZNP przy ul. Sadowej 2. Tablica została umieszczona na ścianie tegoż budynku od strony Dwornej

Po odsłonięciu tablicy uroczysta procesja udała się do katedry, gdzie pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego sprawowana była uroczysta Msza święta dziękczynna. Ksiądz z biskup z obecnymi kapłanami składał na ołtarzu dziękczynną ofiarę za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, za trud ciężkiej pracy rolników i za dary, którymi Bóg przez ich ręce nas codziennie obdarowuje.

Fotorelacja z wydarzenia i homilia Księdza Biskupa dostępne są na stronie internetowej diecezjalnego Radia Nadzieja.

15 września br. odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów, której przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W spotkaniu udział wzięli Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski, Księża Dziekani i Wicedziekani, pracownicy Centralnych Instytucji Diecezjalnych oraz zaproszeni goście. Kongregacja na zaproszenie Caritas Diecezji Łomżyńskiej odbyła się w Ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach k. Nowogrodu. 

Tradycyjnie spotkanie Księży Dziekanów rozpoczęło się konferencją diecezjalnego ojca duchownego ks. Leszka Kamińskiego oraz modlitwą adoracji Najświętszego Sakramentu. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem przedstawiciele Fundacji "Tota Tua", który przedstawił różne inicjatywy podejmowane przez fundację: Apostolat Eucharystyczny przez adorację eucharystyczną w parafiach, 33-dniowe rekolekcje kapłańskie oddania swego życia i posługi Jezusowi przez Maryję, Dzieło nieustannej adoracji kapłańskiej oraz rekolekcje Beatyfikacja33. Fundacja "Tota Tua" wspiera wspólnoty parafialne, gdzie odbywa się już adoracja czasowa lub wieczysta Najświętszego Sakramentu oraz pomaga takową adorację w parafii zorganizować. Dzieło adoracyjne opiera się przede wszystkim na uświadamianiu ważności adoracji eucharystycznej w parafii, ukazaniu adoracji jako wielkiego skarbu Kościoła oraz na istotnej roli formacji eucharystycznej. Bardzo ważną inicjatywą jest wspierania kapłanów nie tylko w ich posłudze eucharystycznego w parafiach, ale także w ich indywidualnej tożsamości i duchowości kapłańskiej, która jest stricte tożsamością i duchowością eucharystyczną.

Kolejnym ważnym zagadnieniem podejmowanym na spotkaniu była formacja kapłańska, za którą w naszej diecezji odpowiedzialny jest ks. Jarosław Kotowski. Przedstawił on główne założenia nowego dokumentu o formacji kapłańskiej Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Formacja księży ma na celu zapewnienie wierności posłudze kapłańskiej na drodze ciągłego nawrócenia i ożywiania daru otrzymanego w sakramencie święceń. Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów wskazał przestrzenie formacji kapłańskiej, na które wskazuje watykański dokument (braterskie spotkania, kierownictwo duchowe i spowiedź, rekolekcje, wspólnota stołu, życie wspólne i stowarzyszenia kapłanów) i zarysował program tej formacji w naszej diecezji.

Ważnym zagadnieniem podczas Kongregacji Dziekanów była działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zespół świeckich odpowiedzialnych za poszczególne piony działalności Caritas pod kierunkiem dyrektora ks. Andrzeja Mikuckiego przedstawił codzienność posługi, działalności i wielu inicjatyw naszej diecezjalnej Caritas. Szczególnie podkreślono wolontariat, który w naszej diecezji ma wiele wymiarów, poczynając od Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, kończąc na różnego rodzaju inicjatywach doraźnych, jak Tytka charytatywna, Paczuszka dla maluszka, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Pomoc seniorom. Przedstawiono również działalność i bogatą ofertę Centrum Rehabilitacji Caritas na Rybakach w Łomży.

Duszpasterz Rodzin naszej diecezji ks. Jacek Kotowski przedstawił inicjatywy diecezjalne i parafialne podejmowane w naszym Kościele z racji trwającego Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia. Bardzo ważną najbliższą inicjatywą na miesiąc październik jest Jerycho Rodzin, które będzie się odbywać w miesiącu różańcowym w parafiach naszej diecezji. Chodzi w tej inicjatywie o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin. Podczas Jerycha będziemy się modlić przed Najświętszym Sakramentem o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach, o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie, o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie, o poszanowanie godności kobiet i mężczyzn, o przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa, o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny i o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny. Wydział Duszpasterstwa Rodzin proponuje na ten czas inne inicjatywy, jak Błogosławieństwo rodziców oczekujących narodzin dziecka poczętego, rodzinne pielgrzymowanie do miejsc świętych w związku z Rokiem św. Józefa i Rokiem Rodziny, Niedzielę Rodziny w parafiach naszej diecezji, rodzinną modlitwę różańcową, katechezę dorosłych (narzeczonych przed zawarciem małżeństwa, rodziców przed chrztem dziecka, rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania) oraz promocję małżeńskich i rodzinnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Ks. Artur Akimowicz przedstawił sprawozdanie z ostatniej pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, która w obliczu trwającej pandemi, odbyła się szcześliwie, a uczestnicy i cała nasza diecezja może cieszyć się duchowymi owocami. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce, czy to na szlaku, czy we wspólnotach parafialnych, w ramach grup pielgrzymów duchowych, dziekują służbom, które wspierały pielgrzymów i wszystkim dobroczyńcom za dary materialne. 

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ks. Robert Bączek w swoim wystąpieniu podziękował wszystkich wspierającym wspólnotę seminaryjną duchowo i materialnie. Troska o nasze seminarium, u której podstaw stoi podjęcie wezwania Chrystusa, Dobrego Pasterza: "Proście Pana żniwa, ażeby wyprawił robotników na swoje żniwo" jest i powinna być sprawą całej diecezji: pasterzy, rodzin, wspólnot parafialnych. Ksiądz Rektor za tę troskę podziękował. Otoczmy modlitwą alumnów, którzy formują się w naszym seminarium, poczynając od tych, którzy w tym roku rozpoczęli już formację do Kapłaństwa.

Kustosz nowego Sankturium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa podziękował Księdzu Biskupowi za ustanowienie sanktuarium w dniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia 12 września br. i zaprosił wszystkich obecnych, a przede wszystkim wspólnoty parafialnej i diecezjan do pielgrzymowania do Sanktuarium narodzin i dzieciństwa bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza.

W południe 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzoności Bożej w Warszawie rozpoczęła się uroczysta Msza św. z rytem beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości, która zgromadziła wiernych i duchownych z Polski i zagranicy, przewodniczył jako legat papieża Franciszka Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej dieceji: biskupi Janusz Stepnowski i Tadeusz Bronakowski, grupa ok. 10 księży, oraz grupy wiernych z Zuzeli i Myszyńca.

Wieczorem w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, miejscu narodzin i chrztu Prymasa Tysiąclecia, odbyło się szczególne dziękczynienie za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Podczas Mszy św., sprawowanej o godz. 18, pasterz diecezji łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski, z udziałem Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego, duchownych, wiernych zuzelskiej parafii i gości, ustanowił kościół parafialny w Zuzeli Diecezjalnym Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Miejsce to jest szczególne z racji na narodziny i dzieciństwo Stefana Wyszyńskiego. W zuzelskiej parafii został on ochrzczony w 1901 roku, tutaj przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlił się i zawierzał swoje powołanie. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tych uroczystości, także na stronie Diecezjalnego Radia Nadzieja, a jeszcze bardziej do pielgrzymowania do Diecezjalnego Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

1 sierpnia, jak co roku, Mszą świętą o godz. 6 rano sprawowanej przez Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego w katedrze łomżyńskiej, zainaugurowano 37. Pieszą Łomżyńską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymi, którzy zapisywali się w tym roku w Łomży, Ostrołęce, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie i Kolnie mają do przebycia 435 kilometrów. Przez 13 dni mierząc się z różną aurą pogodową, z modlitwą i śpiewem na ustach, uczestnicząc codziennie we Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, słuchając konferencji, budując pielgrzymkową wspólnotę, pielgrzymują do duchowej stolicy naszej Ojczyzny, by u stóp naszej Matki i Królowej umocnić swoją wiarę i zanieść jej intencje.
Pielgrzymom, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, duchowo towarzyszą wierni, którzy w parafiach naszej diecezji gromadzą się wieczorami na Apelach Jasnogórskich, by duchowo łączyć się z Jasną Górą i z pielgrzymami, którzy pieszo idą do Pani Jasnogórskiej.

Wszystkich zainteresowanych naszą łomżyńską pielgrzymką zachęcamy do śledzenia profilu fejsbukowego łomżyńskiej pielgrzymki.

    Obchodzony w Kościele Rok Jakubowy stał się inspiracją do inauguracji w naszej diecezji szlaku św. Jakuba. Miało to miejsce 25 lipca w liturgiczną Uroczystość, przeżywaną w dwóch parafiach naszej diecezji: w Drozdowie i Jedwabnem. Te właśnie wspólnoty parafialne zostały wczoraj połączone duchowo Szlakiem Jakubowym.
    Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Drozdowie. Przewodniczył jej ks. Jacek Czaplicki - Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Następnie ok. godz. 12 pielgrzymi w liczbie ok. 200 wyruszyli po raz pierwszy na łomżyńskie cammino, by nie tylko przetrzeć dziewiętnastokilometrowy szlak na przyszłość, ale by nade wszystko w tym nadzwyczajnym Roku św. Jakuba przez pielgrzymkę duchowo się umocnić i powierzyć osobiste intencje wstawiennictwu św. Jakuba.
    Na zakończenie pielgrzymki w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Jedwabnem o godz. 17 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W homilii Ksiądz Biskup pytał o to kim jest pielgrzym i jaką powinien kierować się motywacją w wyruszeniu na pielgrzymi szlak: "Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwe pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką".

Zachęcamy wszystkich chętnych do wyruszenia na pielgrzymi szlak, któremu patronuje św. Jakub!

 

HOMILIA BISKUPA TADEUSZA BRONAKOWSKIEGO
podczas Mszy św. z okazji Odpustu św. Jakuba i inauguracji Łomżyńskiego Szlaku Jakubowego

 

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Pielgrzymi!

     Św. Jakub Większy, którego wspominamy dzisiaj w liturgii, jest tym, który został powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22. Obaj bracia byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Ich matką była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana.
     Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2). Ewangelie w sumie wspominają o Jakubie Starszym w osiemnastu miejscach.
     Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła, którego stracono w 44 roku, zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10, 39). Św. Łukasz tak o nim pisze: "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2).
     Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. W wiekach średnich, po Ziemi Świętej i Rzymie, było to trzecie sanktuarium chrześcijaństwa. Pielgrzymowanie do sanktuariów, w tym szlakiem Jakubowym – jak powiedział papież Benedykt XVI, gdy odwiedzał Santiago de Compostella w 2010 r., zbudowały chrześcijańską Europę. Europa, na co zwrócił uwagę w 1982 roku św. Jan Paweł II, zrodziła się z pielgrzymowania. Warto podkreślić, że współcześnie Camino przeżywa swój rozkwit. Od 15 lat praktyka pielgrzymek drogami jakubowymi rozwija się także w Polsce.
     W roku 2021 przeżywamy w Kościele powszechnym Rok Jakubowy. Od średniowiecza istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych, gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę. Z racji na przeżywany Rok Jakubowy Biskup Łomżyński ustanowił z dniem 25 lipca br. Łomżyńską Drogę Jakubową. Licząca ok. 20 km droga pielgrzymowania przebiega pomiędzy kościołami w Drozdowie i w Jedwabnem, noszącymi imię św. Jakuba. Pielgrzymowanie drogą św. Jakuba (Camino de Santiago) ma charakter indywidualny lub w gronie kilku osób, nie zaś wspólnotowy, jak np. pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi sami decydują o długości poszczególnych etapów wędrówki. Tak też jest w przypadku Łomżyńskiej Drogi Jakubowej, którą będzie można przemierzać przez cały rok.
     Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwie pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką.

Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę rusza 1 sierpnia z Łomży. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy na szlak pątniczy wszystkich tych, którzy chcą przeżyć rekolejce w drodze do Matki Bożej.

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:
1. Być pełnoletni.
2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
2. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
3. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi 50% wpisowego; 2. i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł)
4. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
5. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. 6. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości (dawny dworzec PKS).
7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
9. Terminy zapisów: 27 czerwca- 25 lipca 2021

Parafie w których można dokonać zapisu:
Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

Z A P R A S Z A M Y !

Karta zapisu do pobrania.

Wraz z zakończeniem roku akademickiego rozpoczęło się przyjmowanie kandydatów na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Nauka w najstarszej łomżyńskiej uczelni to nie tylko studia ale przede wszystkim czas rozeznawania powołania. Codziennie w Seminarium na kandydatów czekają wychowawcy, którzy służą rozmową i odpowiedzią na dręczące pytania związane z odkrywaniem powołania i ważnymi życiowymi decyzjami.

Kandydat którzy upewnili się w swoim wyborze muszą zgłosić się osobiście do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II, Pl. Jana Pawła II 1 w Łomży.

ZGŁASZAJĄC SIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z podaniem motywacji;
pełny odpis aktu urodzenia;
własnoręcznie napisany życiorys;
świadectwo chrztu i bierzmowania;
świadectwo maturalne (oryginał lub odpis);
świadectwo ukończenia szkoły średniej;
zaświadczenie o niekaralności;
świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii);
opinia księdza proboszcza o kandydacie i rodzinie;
opinia katechety;
trzy fotografie w stroju wizytowym (krawat, marynarka oraz zapis cyfrowy fotografii);
dowód osobisty, książeczka wojskowa, dowód ubezpieczenia (własny lub rodzica, przy którym kandydat jest ubezpieczony).

Ważne daty:

28.08.2021 (sobota)– zakończenie przyjmowania zgłoszeń na I rok
31.08.2021 (wtorek, godz. 10.00) – w gmachu WSD w Łomży odbędzie się pisemny sprawdzian wiadomości z języka polskiego oraz ustny z zakresu teologii dla szkół ponadgimnazjalnych
02.09.2021 (czwartek do godziny 12.00) – zjazd przyjętych na rok I

Jak rozeznać swoje powołanie?

Módl się do Ducha Świętego modlitwą, którą znasz lub swoimi słowami… Wołaj: Przyjdź Duchu z darem rozeznawania…

Tekst Biblijny do przeczytania: 1 Sm 3, 1-10; Widzenie Samuela

I step – „Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego” . Prostota życia. Bóg przychodzi do serca w codzienności. Nawet nie wiesz, jak Bóg kocha zwyczajność. Czym żyjesz? Czy zadania, które spełniasz dają Tobie radość? Czy doceniasz swoje zajęcia, naukę lub pracę? Czy widzisz mądrość ludzi, którzy cię wychowują lub towarzyszą? Nie muszą być najlepsi. Wystarczy klimat zaufania i szczerości. Czy widzisz u innych pasję życia? Zadaj sobie pytania: czy pragniesz pokoju? Czy nie czujesz się przygnieciony obowiązkami? Czy doceniasz swoje życie? Czy zdarza się, że modlisz się w Kościele w ciszy, w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, powraca – w sposób delikatny – Słowo Boże usłyszane w niedziele na Mszy św.? Doceniasz relacje międzyludzkie?

II step – Pan zawołał Samuela…. Modlitwa jest energią duszy… Bóg Ojciec woła w Duchu przez Swojego Syna… Twoje serce jest najpiękniejszą katedrą. Widzisz blask łaski Boga i kruchość swojego serca? W Tobie jest krew Króla, który oddał za Ciebie życie. Doceniasz Eucharystię? Dbasz o twoje życie codzienne? Poznaj twoją motywację. Czy chodzisz po linii najmniejszego oporu? Wyraźnie odrzucasz grzech?

III step – Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mię wołałeś»

Zmierz się swoimi ludzkimi pragnieniami, szukaniem bezpieczeństwa czy akceptacji. Spróbuj zrobić recycling myśli; powyprowadzaj myśli natrętne, zobacz delikatność Bożego wołania… nie jest nachalne, ale kiedy odpowiadasz, czujesz się bardziej wolny, stajesz się bardziej Synem.

IV step – Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Czy potrafisz się podzielić twoim pragnieniem Boga? Czy uznajesz, że ktoś może Tobie pomóc rozpoznać drogę życia? Czy dostrzegasz kogoś, kto by mógł dać radę, nie rozkaz, ale inspirację? Kto daje wolność? Módl się do Ducha Świętego, by pomógł znaleźć przewodnika, spowiednika. Nie szukaj dziwnych czy przypadkowych zdarzeń. Bóg wybiera, to co zwykłe. Jak Chleb w Eucharystii: Bierzcie i jedzcie…

V step – Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». Duch wieje tam gdzie chce. Słuchanie jest znakiem powołania. Potrafisz słuchać? Potrafisz słuchać Słowa, jego delikatnych natchnień? Potrafisz słuchać innych ludzi? Czy potrafisz zadecydować? Każda decyzja nas buduje. Dodaje pewności i uczy. Twoje kruche serce stać na piękne życie w łasce u Boga i u ludzi. Nie śpiesz się, ale także nie przeciągaj momentu decyzji. Jeśli podjąłeś decyzję trzymaj się jej jak tratwy w rwącym potoku. Przejdź do działania. Powołanie potwierdza się w Kościele. Daj poznać dar, który otrzymałeś od Boga.

ŚWIADECTWA POWOŁANIA
Świadectwo powołania kleryka roku I

Powołanie do służby Panu Bogu odkryłem przy Ołtarzu. Pierwsze myśli o tym, że chciałbym zostać księdzem pojawiły się w pierwszej klasie gimnazjum kiedy rozpoczynałem przygodę z ministranturą. To właśnie w środowisku ministrantów pożegnałem się z nieśmiałością i przez podejmowanie coraz to nowych posług w Kościele przybliżyłem się do Boga. Z czasem Kościół stał się moim domem. To było moje miejsce. Nieważne czy przeżywałem smutek czy radość. Co było w moim sercu – z tym szedłem na Eucharystię. Moje myśli o kapłaństwie to też zasługa księży, którzy na co dzień dawali mi przykład autentycznego i porządnego kapłańskiego życia. Czas, który mi poświęcili na rozmowy i zaufanie, którym mnie obdarowali przy zlecaniu mi różnych zadań sprawiły, że zapragnąłem „grać w ich drużynie”. W końcu nadszedł czas decyzji, ale w głowie nie miałem wątpliwości czy chcę wstąpić. Zadawałem tylko pytanie: „Czy na pewno teraz?”. Po przekroczeniu murów mojego obecnego domu, mój obraz własnego „ja” rozbił się o posadzkę. Jednak Pan Bóg nie pozwolił mi nad nim rozpaczać. Teraz dzień za dniem układa z niego piękną mozaikę.

Świadectwo powołania kleryka roku II

Za każdym razem, gdy czytam fragment o spotkaniu Eliasza z Bogiem, wracam do momentu swojego powołania. Pamiętam jak w wakacje wyszedłem na spacer, bo czułem, że tylko gdy będę sam, to pozbieram myśli. Studia, praca, plany na przyszłość – wszystko szło dobrze, ale cały czas czułem pustkę. W końcu, gdy wyszedłem daleko poza moją okolicę, dokoła nie miałem niczego tylko puste pola. Jedyne co czułem to łagodny wiatr. W takim momencie spotyka się Boga – w ciszy. To co wtedy do mnie przyszło było tak potężne, że nie potrafiłem tego pojąć. Jedyne co wtedy czułem to naglące pragnienie dołączenia do seminarium. Wiedziałem że tam będę mógł zrozumieć tajemnicę mojego powołania.

Świadectwo powołania kleryka roku V

Moje powołanie? Nie jest związane z żadną spektakularną interwencją Pana Boga ani z nadzwyczajnymi zjawiskami. Raczej splot kilku przypadkowych wydarzeń i ciągle powracająca myśl: ,,A może powinienem zostać księdzem, pójść do seminarium?”. Tej Bożej myśli towarzyszyła jeszcze jedna: ,,Ja się do tego nie nadaję. Inni tak, ale ja nie”. Walka w głowie i w sercu trwała kilka lat, aż w końcu przyszedł czas matur i decyzji co dalej. Wtedy kolejny ,,przypadek” sprawił, że usłyszałem takie słowa: ,,Jezus nie ma rąk. Potrzebuje twoich”. Postanowiłem zaufać i zaryzykować: ,,Najwyżej w seminarium usłyszę, że to nie miejsce dla mnie”. Tak się jednak nie stało, a dziś wiem, że nie ma przypadków. ,,Przypadek to Pan Bóg działający incognito”. Działający wielkie rzeczy.

Królowo Apostołów- módl się za nami!

Joanna Ekstowicz (radionadzieja.pl)

Dzisiaj (16 lipca) w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce podała informację, iż papież Franciszek mianował nowym arcybiskupem metropolitą białostockim biskupa Józefa Guzdka, dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego. 
Nowemu Metropolicie Białostockiemu jako wspólnota Diecezji Łomżyńskiej, która wchodzi w skład metropolii białostockiej, wyrażamy radość z nowej nominacji oraz modlimy się o potrzebne dary Ducha Świetego w posłudze umacniania wiary ludu Bożego Archidiecezji Białostockiej oraz w posłudze metropolity. Nominacja została ogłoszona w dzień wspomnienia NMP z Góry Karmel. Prosimy Maryję, aby arcybiskupa nominata Józefa strzegła płaszczem swej matczynej opieki. 

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Białostockiej.

zdjęcie by katedra.polowa.pl

W roku 2021 przeżywaliśmy w Kościele powszechnym Rok Jakubowy. Od średniowiecza istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę. Współcześnie Camino przeżywa swój rozkwit. Ważnym momentem dla rozwoju kultu św. Jakuba w Hiszpanii i na świecie była wizyta Papieża Jana Pawła II w Santiago de Compostela w roku 1982. Wtedy Ojciec Święty wygłosił swój Akt Europejski i zaprosił na pielgrzymkowy szlak wszystkich wierzących przypominając, że "Europa zrodziła się z pielgrzymowania".

Od 15 lat rozwija się w Polsce sieć dróg jakubowych, która została zorganizowana wokół trzech głównych tras: Pomorskiej Drogi św. Jakuba (Via Baltica), Drogi Polskiej (Camino Polaco) oraz Drogi Królewskiej (Via Regia). Obok tych transgranicznych szlaków łączących się z drogami jakubowymi prowadzącymi przez inne kraje, istnieje w Polsce szereg dróg regionalnych, tworzących się ponad 7000 km.

Z racji na przeżywany Rok Jakubowy Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski ustanowił z dniem 25 lipca br. Łomżyńską Drogę Jakubową, która przebiega pomiędzy kościołami w Drozdowie i Jedwabnym, noszącymi imię św. Jakuba (około 20 km).

Łomżyńska Droga Jakubowa jest częścią tzw. Drogi Podlaskiej, która jest w trakcie tworzenia. Jak wynika z propozycji Konfraterni Jakubowej z Warszawy, odpowiadającej za drogi jakubowe w Polsce, docelowo będzie ona przebiegała z Suwalszczyzny poprzez Mały Płock, Jedwabne, Drozdowo, Rutki, Czyżew, Andrzejewo i aż do Zuzeli. W Zuzeli rozpoczyna się tzw. Droga Prymasowska.

Serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania łomżyńskim szlakiem św. Jakuba.

Dnia 26 czerwca w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży odbyło się diecezjalne  Podsumowanie Roku Pracy Formacyjnej DK.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00  Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy, która przerodziła się w radosne uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za mijający rok pracy formacyjnej, za dar wspólnoti charyzmat Ruchu Światło-Życie. Następnie, po krótkim przywitaniu przybyłychuczestników spotkania, konferencjęw temacie kończącego się roku pracy („ Dojrzałości w Chrystusie”) wygłosił moderator diecezjalny DKks. Łukasz Andrzejczyk. Odniósł się w niej do naszej wierności Chrystusowi, budowaniu życia na Chrystusie i powrotu do Niego za każdym razem, gdy upadamy.

Po konferencji głos zabrała para diecezjalna. Krótko podsumowałapracę roczną w diecezji i wyraziła swoją  wdzięczność  parom rejonowym, animatorom kręgów oraz wszystkim małżeństwom DK i kapłanom posługującym na rzecz rodzinza wytrwałość  i troskę o utrzymanie charyzmatu ruchu pomimo trudności związanych z pandemią.Jest za co dziękować, bo pomimo pandemii i konieczności organizowaniawiększości spotkań w formie on-line,także niektórych zmian w kręgach, Domowy Kościół nie zmniejszył się liczebnie, lecz nawet przybyło kręgów pilotowanych.

Wspólnota Domowego Kościoła  liczy  obecnie 92 kręgi stałe, w których formuje się 457 małżeństw i 5 wdów. Ponadto  70 małżeństw skupionych w 12 kręgów pilotowanych  poznaje tę drogę formacji i przygotowuje się do włączenia do wspólnoty. Łącznie w diecezji jest obecnie 104 kręgi, tj. 527 małżeństw i 5 wdów.

Liczby te nie są tylko statystyką, lecz wskazują na konkretne ludzkie życia, małżeństwa sakramentalne, które pragną razem wzrastać na drodze do świętości, co we współczesnym świecie nie jest ani łatwe, ani promowaneTym bardziej jest za co Panu Bogu dziękować.

Po podsumowaniu nastąpiło przedstawienie nowo wybranych par rejonowych w dwóch rejonach Ostrołęki, które  rozpoczną swoją posługę od września. Serdecznie podziękowano też ustępującym parom rejonowym: Agnieszce i Maciejowi Rycak oraz Beacie i Andrzejowi Paszczyk, których dwa ostatnie lata posługi przypadły na niełatwy czas pandemii. 

Szczytowym punktem spotkania była Eucharystia, którąsprawowali wspólnie kapłani posługujący na rzecz rodzin DK: ks. Łukasz Andrzejczyk- moderator diecezjalny DK, ks.Marian Grochowski- moderator rejonowy DK rejonu Ostrów Mazowiecka, ks. Tomasz  Wróblewski- moderator rejonowy DK rejonu Wysokie Mazowieckie, oraz ks. Tomasz Borkowski- moderator kręgu DK w Myszyńcu i oazy letniej w Zakopanem. Mszy świętej przewodniczył ks. Tomasz Borkowski, a homilię wygłosił ks. Łukasz Andrzejczyk. Nawiązując w niej do Ewangelii z dnia mówił, żetak, jak teściowa Piotra, która będąc w gorączce nie mogła służyć, tak i my, gdy jesteśmy rozgorączkowani, zdenerwowani, skupieni na sobie, nie służymy. Denerwujemy się wtedy na innych, zarządzamy nimi, ale nie usługujemy. Potrzebujemy, jak ona, dotknięcia Jezusa, podtrzymania za rękę, by wstać ze swojej gorączki. Dopiero wtedy możemy prawdziwie służyć innym w rodzinie i we wspólnocie.

Po Mszy świętej nastąpiło rozesłanie na rekolekcje letnie, wręczenie świec oazy i błogosławieństwo par moderatorskich wraz z kapłanami prowadzącymi poszczególne typyplanowanych rekolekcji wakacyjnych.

Spotkanie zakończyło się wspólnym świętowaniem przy słodkim stole” i ciepłym posiłku. Pogoda tego dnia dopisała, więc agapa mogła odbyć się na zewnątrz, na placu kościelnym.Była to wspaniała okazja do wielu miłych rozmów. 

Bogu niech będą dzięki za dar spotkania,  łaskę  przebywania we wspólnocie i cud Eucharystii.

Anna i Tomasz Przybyszewscy- para diecezjalna DK d. łomżyńskiej