STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Maryja, Niewiasta Nadziei – te słowa papieża Franciszka stanowiły hasło tegorocznej pielgrzymki Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium Królwej Polski w Osuchowej, która odbyła się minionej soboty  2 października 2021 r.

Pielgrzymi przybyli z całej diecezji, aby wspólnie modlić się oraz przeżywać chwile zadumy i duchowej przemiany.

Pielgrzymów przywitał ks. Kustosz sanktuarium Waldemar Grzeszczuk a ks. Dariusz Krajewski Moderator diecezjalny Żywego Różańca rozpoczął swoją konferencje do pielgrzymów słowami Prymasa Tysiąclecia: .,,Zwycięstwo jeśli przyjdzie to przyjdzie  przez Maryję,, i przypomniał słowa  Prymasa, który zachęcał  do wytrwałego odmawiania różańca:

"Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką (...). W Waszym trudnym życiu różaniec Was wesprze. Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. (...) Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.

Następnie konferencje do pielgrzymów wygłosił  ks. Rektor Zbigniew Skuza. 

W konferencji, której temat był temat roku formacyjnego ,,Różaniec modlitwą o zbawienie innych,,   ks. Rektor  we wstępie podkreślił słowa Prymasa :

,,Z woli Boga wszyscy potrzebujemy Matki Bożej. „Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce – krwi i  miłości, stopy – oparcia, oczy – światła, usta – pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował[…]”.

Zauważył też, że wiara Józefa spotyka się  z wiarą Maryi .Ona zaufała Bogu, który przemówił do niej, przez Anioła, i Józef też. Św. Józef z miłością towarzyszy Maryi w kolejnych jej doświadczeniach. Maryja i Józef są dla nas worem i inspiracją naszej wiary.  Maryja jest w Nowym Testamencie nazwana błogosławioną bo uwierzyła i zawierzyła Bogu, a dokonało to się w momencie zwiastowania. Powiedziała Bogu ,,Amen,, bo tak w języku aramejskim  brzmiało jej ,,tak,,.  Owo Amen Maryi wpisuję się w trzy najważniejsze ,,Amen,, w całej historii zbawienia. Na początku, w Stworzeniu   Bóg mówi ,, Niech mi się stanie,, (Rdz1,1), potem jest to ,, Niech mi się stanie,, Maryi, czyli we Wcieleniu i wreszcie trzecie ,, niech się stanie samego Jezusa w Getsemani czyli w odkupieniu. To zawsze ,,Amen,,  samego Boga, Maryi i Jezusa.

Ukazał też, że przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, jak to miało miejsce ( i tu przykład)  na pl.  Św. Piotra w dniach agonii św. Jana Pawła II kiedy to  Różaniec w przepiękny sposób zjednoczył wszystkich pielgrzymów.

Po konferencji pielgrzymi udali się w procesji różańcowej do kapliczki objawień w lesie rozważając tajemnice różańca, a następnie w kościele została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Rektora Zbigniewa Skuzy. Kaznodzieja w homilii ukazał ,,Maryję jako niewiastę nadziei,,.

- Maryja Jest Matką Nadziei przez duże N czyli Jezusa bo uczy nas żyć nadzieją.

- Ona w ciągu całego swego życia na ziemi ustawicznie rozwijała ,,cnotę nadziei,,, całą nadziej złożyła w Panu.

- wzięta do nieba stała się nadzieją wiernych: wspomaga bowiem zrozpaczonych i pociesza wszystkich uciekających się do niej.  Przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, a także z naszymi najbliższymi - członkami naszych rodzin i wspólnot parafialnych, z naszą ojczyzną i z całym światem. Modlitwa różańcowa ma wielkie znaczenie sprawia, że czujemy się cząstką Kościoła powszechnego, z wszystkimi jego problemami, a także ze wszystkimi jego nadziejami.

 Na zakończenie spotkania  odbyło się podziękowanie dla wszystkich pielgrzymów, którzy zżyli się z różańcem, i uczynili go towarzyszem każdego dnia.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim kapłanom  i wszystkim członkom żywego różańca (W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 osób) za podtrzymywanie pięknej tradycji pielgrzymowania do regionalnego sanktuarium oraz dziękujemy za tak liczne przybycie. 

Ks. Dariusz Krajewski

2 października br. w Łomży odbyła się kolejna już Regionalna Konferencja Alpha prowadzona przez wspólnotę Theoforos. Wzięły w niej udział osoby, które same doświadczyły w swoim życiu wpływu tej formy spotkań oraz ci, którzy dopiero chcą poznać to doskonałe narzędzie ewangelizacji i są zainteresowani tym, by rozpowszechnić różne formy Alpha w swoim środowisku .
Alpha to międzynarodowa inicjatywa ewangelizacyjna, którą przeszło już prawie 40 milionów ludzi. Od 18 lat jest obecna także w naszej diecezji i pojawia się w nowych środowiskach jako odpowiedź na poszukiwania o sens życia i miejsce Pana Boga w naszym życiu.
Alpha w naszej diecezji prowadzona jest dla różnych grup wiekowych i w różnych miejscach, szczególnie jako propozycja dla dorosłych i młodych, także w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania oraz w zakładach karnych. Porusza takie tematy, jak: „Czy jest w życiu coś więcej?”, „Kim jest Jezus?”, „Dlaczego Jezus umarł?”, Dlaczego i jak się modlić?”, „Jak najpełniej przeżyć życie?”, „Kim jest Duch Św.?”.
W środowisku Alpha powstał również Kurs Małżeński jako propozycja dla małżeństw pragnących rozwijać swoje wzajemne relacje. Porusza między innymi takie kwestie, jak: budowanie więzi, konflikty i komunikacja w małżeństwie, sposoby okazywania miłości.
Głównym celem konferencji było pokazanie możliwości pomocy tym, którzy poszukują czegoś więcej poza zwykłą, często szarą, rzeczywistością. Cieszymy się, że są wśród nas tacy, którym zależy na duchowości własnej i innych. Bardzo zachęcamy do uczestnictwa w proponowanych formach Alpha wszystkich poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące wiary.
W ostatnim czasie Alpha rozpoczęła się m.in. w Ostrołęce w parafii Św. Antoniego oraz w parafii Św. Franciszka. W Łomży prowadzona jest przy katedrze. Dla tych, którzy chcieliby zorganizować takie kursy, służymy radą i pomocą (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Więcej o Alpha znajdziesz na polska.alpha.org

Taka uroczystość zdarza się raz na sto lat!
100-lecie poświęcenia kościoła w Myszyńcu


25 września 2021 r. miała miejsce uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 100-lecia poświęcenia myszynieckiej świątyni. Przewodniczył jej abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Liturgię poprzedziło przygotowanie duchowe oraz zapoznanie z historią kościoła i parafii. W uroczystości udział wzięli: bp Janusz Stepnowski – Pasterz łomżyńskiej diecezji, abp Józef Górzyński – metropolita Warmiński, bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, bp Roman Marcinkowski – biskup Roman Marcinkowski – emerytowany biskup pomocniczy diecezji płockiej, a także ks. prał. Janusz Aptacy – pracownik watykańskiej Kongregacji ds. biskupów, kanonicy gremialni i honorowi Myszynieckiej Kapituły, kapłani posługujący w myszynieckiej parafii obecnie i na przestrzeni minionych lat, duchowni z diecezji łomżyńskiej i innych, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z senatorem Robertem Momontow i posłem Arkadiuszem Czartoryskim, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, starostwa ostrołęckiego na czele z wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, urzędu i rady Gminy Myszyniec na czele z burmistrz Elżbietą Abramczyk, również władze i rada poprzedniej kadencji, którzy podjęli działania związane z rewitalizacją kościoła i dzwonnicy, konserwator zabytków sprawujący pieczę nad myszyniecką świątynią, przedstawiciele firm remontowych, które w ostatnich latach prowadziły prace przy bazylice i dzwonnicy, wielu innych zaproszonych gości oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ci ostatni nieprzerwanie od pokoleń tworzą myszyniecką wspólnotę i licznie przybyli na tę zacną uroczystość w odświętnych strojach ludowych, manifestując jednocześnie przywiązanie do kurpiowskiej kultury, w której wzrastali od pokoleń.
Podczas Mszy Świętej został odczytany list Ojca Świętego Franciszka, a także dekret Penitencjarii Apostolskiej o nadału przywilej odpustu zupełnego w parafii Myszyniec do 24 września 2022 r. Do zgromadzonych na liturgii list skierował również Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.
Jak mówi ks. dr kan. Zbigniew Jaroszewski, wieloletni proboszcz myszynieckiej parafii: To doniosłe i historyczne wydarzenie, które dziś przeżywamy, jest świętem całej ludności kurpiowskiej – potomków budowniczych tego wspaniałego, monumentalnego kościoła. Stanowi on żywy pomnik wiary tutejszych mieszkańców. Mamy piękny, neogotycki kościół – bazylikę. Ale czymże byłaby ta świątynia bez gromadzących się w niej rozmodlonych wiernych? Dla mnie jako duszpasterza najważniejsze jest to, że nasi parafianie dbają o rozwój duchowy poprzez uczestnictwo we Mszach świętych i nabożeństwach, ale także formują się w różnych wspólnotach, prowadząc pogłębione życie duchowe. Jestem wdzięczny Bogu za dar posługi właśnie tutaj, w Myszyńcu oraz za życzliwych i pomocnych ludzi, którzy tworzą tę parafię i na których my – kapłani – zawsze możemy liczyć. Zawsze też pamiętamy, że to dzięki ich modlitwie i ofiarności możemy wspólnie przeżywać momenty, które na trwałe wpisują się w historię Kurpi.
Po uroczystej Mszy św. proboszcz myszynieckiej parafii jeszcze raz podziękował wszystkim za wsparcie. Podziękował za serdeczne słowa papieża Franciszka, premierowi naszego rządu, przedstawicielom władzy ustawodawczej: senatorom i posłom, władzy Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, Starostwu Ostrołęckiemu, pani burmistrz Myszyńca i przewodniczącemu rady miasta, radnym oraz wszystkim, którzy na co dzień wspierają nasze środowisko w jego rozwoju, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia nas wszystkich. Podziękowania skierował też do służb mundurowych, harcerzy, szkół, tych, którzy pielęgnują trwanie kultury kurpiowskiej, konserwatorów, rycerzy Kolumba, do tych wszystkich, którzy w sposób anonimowy wspierali wspólnotę parafii Myszyniec, a także do osób przygotowujących centralne obchody 100-lecia konsekracji kościoła, liturgię oraz oprawę muzyczną. Jednak największe podziękowanie – jak mówił ks. Zbigniew Jaroszewski – należy się myszynieckim parafianom. To Wasze święto – podkreślił. Następnie parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek przy świątyni oraz dalsze, wspólne świętowanie przy dźwiękach orkiestry dętej.
Wydarzeniem wieńczącym centralne obchody 100-lecia poświęcenia myszynieckiego kościoła był koncert, na którym zaprezentowano pieśni kompozytorów polskich inspirowane muzyką kurpiowską oraz muzykę sakralną. Wystąpili: Tadeusz Jarosław Wiśniewski – organy, Alicja Węgorzewska-Whiskerd – mezzosopran, Maria Domżał – sopran, Bogdan Kierejsza – skrzypce, Lena Juszkiewicz – fortepian. Organizatorami koncertu było Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kurpsie Razem” oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Koncert odbył się 26 września o godz. 18 w myszynieckiej bazylice. Poprowadził go Mieczysław Olender.
Warto wspomnieć także o tym, że centralne obchody 100-lecia poświęcenia kościoła w Myszyńcu poprzedziły tygodniowe misje święte pod hasłem „Czas dla Jezusa” poprowadzone przez ks. Andrzeja Surdykowskiego i ks. Marka Żmijewskiego z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza. W posługę zaangażowały się także osoby świeckie, które głosiły konferencje, świadectwa i nauki. Dla jednych był to czas nawrócenia, dla innych czas szukania i poznawania Boga, odkrywania tego, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który obdarza swoimi darami. Z takim przygotowaniem duchowym można było rozpocząć uroczyste świętowanie.
Należy nadmienić, że obecny pięcionawowy kościół wybudowany w stylu neogotyckim jest czwartą świątynią powstałą w tym miejscu. Powstawał w latach 1909–1922 staraniem księży proboszczów – Franciszka Karwackiego i Franciszka Kuligowskiego oraz dzięki ofiarności i pracy rąk ludności kurpiowskiej. W czasie budowy nowej świątyni liturgie sprawowano w tymczasowym kościele zbudowanym na cmentarzu. Nowy, murowany kościół został konsekrowany 19 maja 1926 r. przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Autorem i realizatorem projektu jest Franciszek Przecławski. Kościół ten jest największym budynkiem sakralnym dekanatu Myszyniec i diecezji łomżyńskiej. Ma 61 m długości, 30 m szerokości, wysokość do sklepienia mierzy 18 m, a wieże mierzą 50 m. Wnętrze rozświetlają witraże wykonane w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego (brata Tadeusza Boya).
W roku 1999 staraniem ks. prałata Zdzisława Mikołajczyka kościołowi pw. Trójcy Przenajświętszej nadano tytuł kolegiaty i powołano kapitułę kolegiacką. Z kolei w 2013 r., dzięki staraniom ks. dr. kan. Zbigniewa Jaroszewskiego, dziekana i proboszcza parafii Myszyniec, papież Franciszek podniósł rangę świątyni do godności bazyliki mniejszej. Na przełomie 2019 i 2020 r. bazylika i dzwonnica przeszły gruntowne remonty, zagospodarowano także przyległe tereny. Oba obiekty odzyskały swój dawny blask i obecnie XVIII-wieczna, pojezuicka dzwonnica oprócz funkcji religijnej pełni też funkcję kulturalną, co umożliwia promowanie kurpiowskiej kultury na jeszcze większą skalę. Aktualnie mieści się w niej multimedialne muzeum. Od czasów powstania parafii w 1651 r. do dzisiaj parafia Myszyniec górowała nad innymi parafiami w Puszczy Zielonej: czasem powstania, rozległością obszaru, liczbą wiernych, okazałością kościoła, stała się ponadto siedzibą dekanatu. Parafia myszyniecka była i jest centrum kościelnym Puszczy Zielonej. Należy podkreślić, że owo centrum odnosi się nie tylko do sfery historyczno-materialnej, ale przede wszystkim do życia duchowego parafian, okazywania ich żywej wiary oraz czynnego zaangażowania się w życie parafii.
Patronat medialny nad uroczystością 100-lecia konsekracji kościoła w Myszyńcu objęli: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, TVP 3, Radio Nadzieja oraz Głos Katolicki.

Milena Nalewajk
Foto Mirosław Brodzik

W parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu rok 2021 jest czasem przeżywania ważnych rocznic. Obchodzone będą dwa jubileusze: 100. rocznica poświęcenia świątyni i 370. rocznica powstania pierwszej parafii na Kurpiach.
Uroczystości dziękczynne zostały rozpisane na cały rok. W ostatnich miesiącach parafię odwiedziło wielu gości, duchownych i świeckich, którzy przybliżyli wiernym znaczenie świątyni, tło historyczne powstania parafii i Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu, a także postaci budowniczych kościoła – ks. Franciszka Karwackiego oraz ks. Franciszka Kuligowskiego.
W niedzielę, 22 sierpnia br., do parafii przybył ks. kard Gerhard Müller z Rzymu, który przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej jubileuszowe obchody dziękczynne. W ramach duchowego przygotowania do Uroczystości w dniach 12-17 września br. ks. Andrzej Surdykowski i ks. Marek Żmijewski wraz z zespołem ewangelizacyjnym przeprowadzili Jubileuszowe Misje Święte.
Szczytem dziękczynienia będzie Uroczysta Msza Święta sprawowana w myszynieckiej bazylice 25 września br. o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. abp. Salvatore Pennacchio - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Jest to pierwsza wizyta tak ważnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Myszyńcu.
W dniu 10 listopada br. pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Stepnowskiego - Pasterza Kościoła Łomżyńskiego, wraz z Proboszczem myszynieckiej parafii ks. kan. Zbigniewem Jaroszewskim, wszystkimi posługującymi w niej duszpasterzami i wiernymi, odbędzie dziękczynienie miejscowej wspólnoty parafialnej za Jubileusz 100. rocznicy poświęcenia kościoła w Myszyńcu.

Dożynki diecezjalne są wielkim świętem dziękczynienia za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją wieńców i delegacji z poszczególnych parafii diecezjalnych, których do Łomży przybyło ponad 70. Biskup Janusz Stepnowski, który przewodniczył uroczystościom, w asyście nowo mianowanego diecezjalnego duszpasterza rolników ks. Marka Dembińskiego, proboszcza i dziekana z Kobylina, przed ołtarzem łomżyńskiej katedry przyjął przedstawicieli poszczególnych parafii naszej diecezji i pobłogosławił wieńce i dary dożynkowe.

Następnie odbyło się odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy upamiętniającej pobyt młodego Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który w latach 1915-1917 uczęszczał do Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej, która mieściła się w dzisiejszym budynku ZNP przy ul. Sadowej 2. Tablica została umieszczona na ścianie tegoż budynku od strony Dwornej

Po odsłonięciu tablicy uroczysta procesja udała się do katedry, gdzie pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego sprawowana była uroczysta Msza święta dziękczynna. Ksiądz z biskup z obecnymi kapłanami składał na ołtarzu dziękczynną ofiarę za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, za trud ciężkiej pracy rolników i za dary, którymi Bóg przez ich ręce nas codziennie obdarowuje.

Fotorelacja z wydarzenia i homilia Księdza Biskupa dostępne są na stronie internetowej diecezjalnego Radia Nadzieja.

15 września br. odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów, której przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W spotkaniu udział wzięli Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski, Księża Dziekani i Wicedziekani, pracownicy Centralnych Instytucji Diecezjalnych oraz zaproszeni goście. Kongregacja na zaproszenie Caritas Diecezji Łomżyńskiej odbyła się w Ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach k. Nowogrodu. 

Tradycyjnie spotkanie Księży Dziekanów rozpoczęło się konferencją diecezjalnego ojca duchownego ks. Leszka Kamińskiego oraz modlitwą adoracji Najświętszego Sakramentu. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem przedstawiciele Fundacji "Tota Tua", który przedstawił różne inicjatywy podejmowane przez fundację: Apostolat Eucharystyczny przez adorację eucharystyczną w parafiach, 33-dniowe rekolekcje kapłańskie oddania swego życia i posługi Jezusowi przez Maryję, Dzieło nieustannej adoracji kapłańskiej oraz rekolekcje Beatyfikacja33. Fundacja "Tota Tua" wspiera wspólnoty parafialne, gdzie odbywa się już adoracja czasowa lub wieczysta Najświętszego Sakramentu oraz pomaga takową adorację w parafii zorganizować. Dzieło adoracyjne opiera się przede wszystkim na uświadamianiu ważności adoracji eucharystycznej w parafii, ukazaniu adoracji jako wielkiego skarbu Kościoła oraz na istotnej roli formacji eucharystycznej. Bardzo ważną inicjatywą jest wspierania kapłanów nie tylko w ich posłudze eucharystycznego w parafiach, ale także w ich indywidualnej tożsamości i duchowości kapłańskiej, która jest stricte tożsamością i duchowością eucharystyczną.

Kolejnym ważnym zagadnieniem podejmowanym na spotkaniu była formacja kapłańska, za którą w naszej diecezji odpowiedzialny jest ks. Jarosław Kotowski. Przedstawił on główne założenia nowego dokumentu o formacji kapłańskiej Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Formacja księży ma na celu zapewnienie wierności posłudze kapłańskiej na drodze ciągłego nawrócenia i ożywiania daru otrzymanego w sakramencie święceń. Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów wskazał przestrzenie formacji kapłańskiej, na które wskazuje watykański dokument (braterskie spotkania, kierownictwo duchowe i spowiedź, rekolekcje, wspólnota stołu, życie wspólne i stowarzyszenia kapłanów) i zarysował program tej formacji w naszej diecezji.

Ważnym zagadnieniem podczas Kongregacji Dziekanów była działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zespół świeckich odpowiedzialnych za poszczególne piony działalności Caritas pod kierunkiem dyrektora ks. Andrzeja Mikuckiego przedstawił codzienność posługi, działalności i wielu inicjatyw naszej diecezjalnej Caritas. Szczególnie podkreślono wolontariat, który w naszej diecezji ma wiele wymiarów, poczynając od Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, kończąc na różnego rodzaju inicjatywach doraźnych, jak Tytka charytatywna, Paczuszka dla maluszka, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Pomoc seniorom. Przedstawiono również działalność i bogatą ofertę Centrum Rehabilitacji Caritas na Rybakach w Łomży.

Duszpasterz Rodzin naszej diecezji ks. Jacek Kotowski przedstawił inicjatywy diecezjalne i parafialne podejmowane w naszym Kościele z racji trwającego Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia. Bardzo ważną najbliższą inicjatywą na miesiąc październik jest Jerycho Rodzin, które będzie się odbywać w miesiącu różańcowym w parafiach naszej diecezji. Chodzi w tej inicjatywie o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin. Podczas Jerycha będziemy się modlić przed Najświętszym Sakramentem o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach, o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie, o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie, o poszanowanie godności kobiet i mężczyzn, o przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa, o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny i o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny. Wydział Duszpasterstwa Rodzin proponuje na ten czas inne inicjatywy, jak Błogosławieństwo rodziców oczekujących narodzin dziecka poczętego, rodzinne pielgrzymowanie do miejsc świętych w związku z Rokiem św. Józefa i Rokiem Rodziny, Niedzielę Rodziny w parafiach naszej diecezji, rodzinną modlitwę różańcową, katechezę dorosłych (narzeczonych przed zawarciem małżeństwa, rodziców przed chrztem dziecka, rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania) oraz promocję małżeńskich i rodzinnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Ks. Artur Akimowicz przedstawił sprawozdanie z ostatniej pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, która w obliczu trwającej pandemi, odbyła się szcześliwie, a uczestnicy i cała nasza diecezja może cieszyć się duchowymi owocami. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce, czy to na szlaku, czy we wspólnotach parafialnych, w ramach grup pielgrzymów duchowych, dziekują służbom, które wspierały pielgrzymów i wszystkim dobroczyńcom za dary materialne. 

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ks. Robert Bączek w swoim wystąpieniu podziękował wszystkich wspierającym wspólnotę seminaryjną duchowo i materialnie. Troska o nasze seminarium, u której podstaw stoi podjęcie wezwania Chrystusa, Dobrego Pasterza: "Proście Pana żniwa, ażeby wyprawił robotników na swoje żniwo" jest i powinna być sprawą całej diecezji: pasterzy, rodzin, wspólnot parafialnych. Ksiądz Rektor za tę troskę podziękował. Otoczmy modlitwą alumnów, którzy formują się w naszym seminarium, poczynając od tych, którzy w tym roku rozpoczęli już formację do Kapłaństwa.

Kustosz nowego Sankturium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa podziękował Księdzu Biskupowi za ustanowienie sanktuarium w dniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia 12 września br. i zaprosił wszystkich obecnych, a przede wszystkim wspólnoty parafialnej i diecezjan do pielgrzymowania do Sanktuarium narodzin i dzieciństwa bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza.

W południe 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzoności Bożej w Warszawie rozpoczęła się uroczysta Msza św. z rytem beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości, która zgromadziła wiernych i duchownych z Polski i zagranicy, przewodniczył jako legat papieża Franciszka Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej dieceji: biskupi Janusz Stepnowski i Tadeusz Bronakowski, grupa ok. 10 księży, oraz grupy wiernych z Zuzeli i Myszyńca.

Wieczorem w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, miejscu narodzin i chrztu Prymasa Tysiąclecia, odbyło się szczególne dziękczynienie za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Podczas Mszy św., sprawowanej o godz. 18, pasterz diecezji łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski, z udziałem Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego, duchownych, wiernych zuzelskiej parafii i gości, ustanowił kościół parafialny w Zuzeli Diecezjalnym Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Miejsce to jest szczególne z racji na narodziny i dzieciństwo Stefana Wyszyńskiego. W zuzelskiej parafii został on ochrzczony w 1901 roku, tutaj przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlił się i zawierzał swoje powołanie. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tych uroczystości, także na stronie Diecezjalnego Radia Nadzieja, a jeszcze bardziej do pielgrzymowania do Diecezjalnego Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

1 sierpnia, jak co roku, Mszą świętą o godz. 6 rano sprawowanej przez Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego w katedrze łomżyńskiej, zainaugurowano 37. Pieszą Łomżyńską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymi, którzy zapisywali się w tym roku w Łomży, Ostrołęce, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie i Kolnie mają do przebycia 435 kilometrów. Przez 13 dni mierząc się z różną aurą pogodową, z modlitwą i śpiewem na ustach, uczestnicząc codziennie we Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, słuchając konferencji, budując pielgrzymkową wspólnotę, pielgrzymują do duchowej stolicy naszej Ojczyzny, by u stóp naszej Matki i Królowej umocnić swoją wiarę i zanieść jej intencje.
Pielgrzymom, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, duchowo towarzyszą wierni, którzy w parafiach naszej diecezji gromadzą się wieczorami na Apelach Jasnogórskich, by duchowo łączyć się z Jasną Górą i z pielgrzymami, którzy pieszo idą do Pani Jasnogórskiej.

Wszystkich zainteresowanych naszą łomżyńską pielgrzymką zachęcamy do śledzenia profilu fejsbukowego łomżyńskiej pielgrzymki.

    Obchodzony w Kościele Rok Jakubowy stał się inspiracją do inauguracji w naszej diecezji szlaku św. Jakuba. Miało to miejsce 25 lipca w liturgiczną Uroczystość, przeżywaną w dwóch parafiach naszej diecezji: w Drozdowie i Jedwabnem. Te właśnie wspólnoty parafialne zostały wczoraj połączone duchowo Szlakiem Jakubowym.
    Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Drozdowie. Przewodniczył jej ks. Jacek Czaplicki - Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Następnie ok. godz. 12 pielgrzymi w liczbie ok. 200 wyruszyli po raz pierwszy na łomżyńskie cammino, by nie tylko przetrzeć dziewiętnastokilometrowy szlak na przyszłość, ale by nade wszystko w tym nadzwyczajnym Roku św. Jakuba przez pielgrzymkę duchowo się umocnić i powierzyć osobiste intencje wstawiennictwu św. Jakuba.
    Na zakończenie pielgrzymki w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Jedwabnem o godz. 17 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W homilii Ksiądz Biskup pytał o to kim jest pielgrzym i jaką powinien kierować się motywacją w wyruszeniu na pielgrzymi szlak: "Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwe pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką".

Zachęcamy wszystkich chętnych do wyruszenia na pielgrzymi szlak, któremu patronuje św. Jakub!

 

HOMILIA BISKUPA TADEUSZA BRONAKOWSKIEGO
podczas Mszy św. z okazji Odpustu św. Jakuba i inauguracji Łomżyńskiego Szlaku Jakubowego

 

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Pielgrzymi!

     Św. Jakub Większy, którego wspominamy dzisiaj w liturgii, jest tym, który został powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22. Obaj bracia byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Ich matką była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana.
     Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2). Ewangelie w sumie wspominają o Jakubie Starszym w osiemnastu miejscach.
     Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła, którego stracono w 44 roku, zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10, 39). Św. Łukasz tak o nim pisze: "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2).
     Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. W wiekach średnich, po Ziemi Świętej i Rzymie, było to trzecie sanktuarium chrześcijaństwa. Pielgrzymowanie do sanktuariów, w tym szlakiem Jakubowym – jak powiedział papież Benedykt XVI, gdy odwiedzał Santiago de Compostella w 2010 r., zbudowały chrześcijańską Europę. Europa, na co zwrócił uwagę w 1982 roku św. Jan Paweł II, zrodziła się z pielgrzymowania. Warto podkreślić, że współcześnie Camino przeżywa swój rozkwit. Od 15 lat praktyka pielgrzymek drogami jakubowymi rozwija się także w Polsce.
     W roku 2021 przeżywamy w Kościele powszechnym Rok Jakubowy. Od średniowiecza istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych, gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę. Z racji na przeżywany Rok Jakubowy Biskup Łomżyński ustanowił z dniem 25 lipca br. Łomżyńską Drogę Jakubową. Licząca ok. 20 km droga pielgrzymowania przebiega pomiędzy kościołami w Drozdowie i w Jedwabnem, noszącymi imię św. Jakuba. Pielgrzymowanie drogą św. Jakuba (Camino de Santiago) ma charakter indywidualny lub w gronie kilku osób, nie zaś wspólnotowy, jak np. pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi sami decydują o długości poszczególnych etapów wędrówki. Tak też jest w przypadku Łomżyńskiej Drogi Jakubowej, którą będzie można przemierzać przez cały rok.
     Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwie pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką.

Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę rusza 1 sierpnia z Łomży. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy na szlak pątniczy wszystkich tych, którzy chcą przeżyć rekolejce w drodze do Matki Bożej.

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:
1. Być pełnoletni.
2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
2. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
3. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi 50% wpisowego; 2. i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł)
4. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
5. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. 6. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości (dawny dworzec PKS).
7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
9. Terminy zapisów: 27 czerwca- 25 lipca 2021

Parafie w których można dokonać zapisu:
Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

Z A P R A S Z A M Y !

Karta zapisu do pobrania.