STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży dzień 13 listopada tradycyjnie przeżywa jako uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Chociaż w kalendarzu liturgicznym współcześnie wspomnienie świętego z Rostkowa obchodzone jest 18 września, odpust w seminarium celebrowany jest pod starą datą, tj. 13 listopada. Dzień ten we wspólnocie seminaryjnej ma również drugi ważny akcent – tego dnia klerycy III roku przyjmują strój duchowny.
W obecnym roku formacji do obłóczyn przystąpiło pięciu alumnów. Do tego ważnego dla nich dnia przygotowali się, przeżywając dzień skupienia. W przeddzień dokonała się tradycyjna „obcinka krawatów” jako znak „pożegnania” ze świeckim strojem. Alumnom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo i rodzina, wspólnota seminaryjna: brać klerycka, wychowawcy i wykładowcy oraz kapłani z ich wspólnot parafialnych.
Uroczystej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, której patronuje św. Stanisław Kostka, przewodniczył pasterz diecezji łomżyńskiej bp Janusz Stepnowski. W celebrze wziął udział także bp Tadeusz Bronakowski. Na początku Eucharystii ksiądz biskup pobłogosławił sutanny, by po chwili pięciu braci założyło je i tym samym wyraziło gotowość do postępowania na drodze formacji do kapłaństwa. Kościół towarzyszy im, udzielając szczególnego błogosławieństwa przez posługę bp. Janusza.
Pasterz diecezji w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na obraz Boga, jaki niejednokrotnie mamy. Jest On podobny do sędziego, któremu, prosząc o obronę, naprzykrzała się uboga wdowa. Choć Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył (por. Łk 18, 4-5), wziął w obronę wdowę, by go więcej nie zadręczała. Czasami możemy stworzyć sobie fałszywy obraz Boga, wobec którego należy się naprzykrzać, który jest surowy, o zamkniętym sercu lub który czeka na nasze potknięcia. Kaznodzieja zachęcał, inspirując się słowami Pana Jezusa, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie. Ona jest bowiem dla nas źródłem pokoju i nadziei. Ona jest światłem, które daje nam pewność drogi we współczesnym świecie, nawet jeśli pojawiają się w nim od czasu do czasu różne wyzwania czy ciemności.
Sutanna jako strój duchowny jest znakiem przynależności do Chrystusa. Dzisiejszy świat, jak wskazał biskup łomżyński, potrzebuje takich znaków, które będą wprost i wyraźnie odnosiły się do rzeczywistości duchowej.

Ewangeliczne osiem błogosławieństw słyszane było 1 listopada na łomżyńskim cmentarzu, który jest pod opieką parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła w Łomży. Przed południem tradycyjnej procesji za zmarłych przewodniczył Pasterz Kościoła Łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski. Zapach kwiatów i palących się zniczy, wonny dym unoszący się z kadzielnicy i ludzkie serca przeniknięte modlitwą za swoich bliskich zmarłych w świetle promieni słońca są pieśnią wdzięczności, jaką wierni wyśpiewali Bogu za bliskich zmarłych.


"Cmentarz, jak zaznaczył w homilii Biskup Łomżyński, jest szczególnym miejscem. Najczęściej poruszamy się w jego kierunku i na jego terenie pieszo. Zatrzymujemy się tutaj w czasie. Przechodzimy pośród ludzi. Czytamy historię naszego miasta przez nazwiska wypisane na nagrobkach po niemiecku, cyrylicą i po polsku. Zauważamy ślad osob, które od nas odeszły. Cmentarz jest miejscem wspominania przez nas osób, które od nas odeszły, których z nami nie ma.
W te listopadowe dni, szczególnie w dzisiejsze święto, udajemy się na cmentarze, aby Panu Bogu dziękować za te różne osoby, których życie skrzyżowało się z naszym życiem. Dziękujemy rodzicom i wychowawcom za część ich życia, które poświęcili dla nas. 
Przechodząc cmentarnymi alejkami zauważamy groby nowe i odnowione, z granitu i z piaskowca. Widzimy, jak pod wpływem różnych czynników kamień powoli ulega zmianom kolorystycznym. Te groby przypominają nam, że nasze życie ma swój koniec.
Cmentarz jest także miejscem spotkania społeczności miasta. Nie ma w nim podziałów czy murów. Znajdziemy groby cenne, związane ze szczególnymi osobami. Jednak cmentarz łączy wszystkich. Wszyscy w tej świętej przestrzeni, gdzie spoczywają, umarli i czekają na zmartwychwstanie. To miejsce jawi się nam jako emblemat jedności miasta i jedności społecznej, i do tej jedności nas wszystkich wzywa. Jednoczy zmarłych, także tych, którzy za życia może przeżywali podziały. Ziemia jednak nas wszystkich jednoczy.
Obserwując mogiły, możemy zauważyć osoby, które odeszły w starszym wieku. Niektóre z nich może nawet czekały na śmierć, co uczyło ich mądrości. Spotykamy też groby osób młodych, które może zostały przez śmierć zaskoczone. One i w tym zaskoczeniu musiały się Bożej mądrości uczyć, czasem w sposób przyśpieszony. Widzimy mogiły osoób, które w samotności odchodziły w szpitalach, odizolowane, w tym osoby młody, które wydawać by się mogło mogłyby zwalczyć chorobę czy wirusa. Okazuje się, że i to dla nas jest zagadką. Wirus zabiera osoby zdrowie, silne, który mogłyby mieć nadzieję na życie. Tymczasem misterium naszego życia jest nieodgadnione.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych wszystkich zmarłych, którzy zostawili ślad w naszym życiu, którzy wskazywali cele naszego życia, które przyczyniły się do naszego wychowania religijnego i wskazywały najwyższy cel, jakim jest Jezus Chrystus. Do Niego wszyscy wspólnie dążymy. Kiedyś nad naszym grobem ktoś będzie wspominał nasze życie. Mamy teraz szansę, aby te wspomnienia o nas były śladami przebaczenia i miłosierdzia, śladami dającymi nadzieję i miłość".


Łomżyńska nekropolia istnieje od 1801 roku i jest jedną z najstarszych w Polsce. Na jej terenie znajduje się ponad 500 zabytkowych nagrobków. Każdego roku organizowana jest kwesta na rzecz restaurowania i ratowania tych grobów przed zniszczeniem.

W dniu 8 grudnia 2020 r. ojciec święty Franciszek ustanowił w Kościele powszechnym Rok św. Józefa. Dokumentem programowym tego roku jest List Apostolski papieża Franciszka Patris Cordae. Następca św. Piotra, przywołując w nim osobę św. Józefa, wymienia także jego osobiste cechy, podsumowując, że był on dla Jezusa cieniem Ojca Niebieskiego.
Rok św. Józefa stał się okazją do różnych przemyśleń i inicjatyw. Z tego względu Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zorganizowały konferencję poświęconą tożsamości ojca i formacji mężczyzn we wspólnotach parafialnych. Odbyła się ona w sobotę 23 października 2021 r. w Sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Około 250 uczestników z różnych męskich grup formacyjnych włączyło się w konkretny program.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową prowadzoną przez Męską Grupę Różańcową Nazaret. Następnie słowo powitania wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, który nawiązał do problemów współczesności nieobcym także mężczyźnie i ojcu. Gości przywitał również przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń dr Tadeusz Kowalewski. Konferencja stała się też okazją do tego, aby wręczyć oficjalnie, na okres próbny, statut Męskiej Grupie Różańcowej Nazaret.
Pierwsze prezentacja konferencji dotyczyła tematyki zaangażowanego ojcostwa. Przedstawił ją Łukasz WACHOWSKI – trener z fundacji Tato.Net oraz założyciel i lider Ojcowskiego Klubu Tato.Net w Wyszkowie. Zachęcił on mężczyzn do świadomego ojcostwa oraz do twórczej obecności w życiu swoich dzieci. Pierwszą część spotkania zakończył wykład ks. dr. Zbigniewa Skuzy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zatytułowany „Św. Józef - ofiarny Opiekun Jezusa i Maryi jako realizacja biblijnego ideału ojca i męża”.
Po przerwie uczestnicy wysłuchali prelekcji ks. dr. Jacek Czaplickiego z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zatytułowanego „Znaczenie dla życia rodzinnego zaangażowania ojców w męskich wspólnotach formacyjnych”. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił między innymi kryteria kościelności wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających w Kościele.
Na zakończenie konferencji, w której wzięli udział księża, katecheci oraz mężczyźni z parafialnych grup formacyjnych, miała miejsce prezentacja poszczególnych wspólnot męskich działających w diecezji łomżyńskiej. Polegała ona przede wszystkim na ukazaniu głównego charyzmatu wspólnoty i sposobów jego realizacji.

Jasna Góra przez dwa piątki października (15 i 22.10) gościła szczególnych pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej. Młodzież maturalna pielgrzymowała do Matki Bożej Częstochowskiej, by wyprosić dary i łaski na czas egzaminów maturalnych i dalszą drogę życia. Młodym ludziom towarzyszyli katecheci, nauczyciele i wychowawcy.
W programie pielgrzymki była katecheza powołaniowa, wspólna droga krzyżowa, celebracja sakramentu pokuty i pojednania, Msza święta oraz Apel Jasnogórski. Pobyt na Jasnej Górze to dla młodych ludzi dobra okazja, aby w duchowej stolicy naszego Narodu z Maryją przyjrzeć się swojemu życiu. Młodzież mogła przez konferencje i modlitwy odkrywać plan Boży na ich życie. Celem tej pielgrzymki nie jest bowiem jedynie modlitwa o pomyślnie zdane egzaminy, ale także modlitwa o rozeznanie życiowego powołania.
Obecność pasterzy naszej diecezji: biskupa Janusza Stepnowskiego i biskupa Tadeusza Bronakowskiego, i kapłanów jest wyrazem towarzyszenia młodym ludziom na drogach ich życia. Modlitwa za młodzież, ofiara Mszy świętej, głoszone słowo Boże, posługa w sakramencie pokuty, błogosławieństwo i dobre słowo - to wszystko jest w pewnym sensie duchowym inwestowaniem w młodych, o których św. Jan Paweł II często powtarzał, że są przyszłością i nadzieją Kościoła. "Stacja Jasna Góra" jest dla nich pomocą w przeżywaniu przez nich młodości i podejmowaniu różnego rodzaju wyborów życiowych. Otaczamy młodzież naszej diecezji modlitwą o dary Ducha Świętego i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych i różnych wyzwaniach ich życia.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął 13 października br. rok akademicki 2021/2022. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę św. celebrowali również ks. Artur Szurawski, kanclerz Kurii Łomżyńskiej, ks. Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ks. Paweł Nocko, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży oraz ks. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
W homilii biskup podkreślił istotną rolę posługi organisty w Kościele. Poprzez śpiew i grę na organach muzyk kościelny towarzyszy ludziom w modlitwie, przybliżając ich serca do Boga. To szczególne powołanie wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności. Potrzeba wielu lat edukacji w zakresie wokalnym i instrumentalnym, aby dobrze przygotować się do pracy w konkretnej parafii. Podczas Mszy św. chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży zaśpiewał części stałe z Missa VIII – De Angelis, Panie mój w opracowaniu Marcina Pospieszalskiego oraz Anima Christi Marco Frisiny. Na organach akompaniował pan Romuald Milewski, wykładowca DIMK. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.
Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Instytutu. W swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Zaznaczył, że pomimo pandemii wykładowcy i studenci zrealizowali program kształcenia, posługując się trybem zdalnym oraz standardowym. W tym trudnym czasie udało się zorganizować wielkopostny dzień skupienia organistów transmitowany online oraz kilka koncertów sakralnych i patriotycznych. Ksiądz dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim wykładowcom Instytutu za ich gorliwą i owocną pracę pedagogiczną oraz wszelką działalność muzyczną na terenie diecezji łomżyńskiej. Słowa podziękowania skierował również do rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, podkreślając wspaniałą współpracę alumnów i studentów Instytutu na płaszczyźnie muzyki sakralnej.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 9 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 7 z nich zdecydowało się na edukację. Następnie przedstawiciel studentów pan Mariusz Horoszko w serdecznych słowach przywitał nowo przyjętych studentów. Życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności muzycznych oraz zapewnił o przyjaznej atmosferze Instytutu.
Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomu absolwentce Instytutu pani Ewie Rakowskiej, na co dzień organistce w parafii Zaręby Kościelne. Był to wzruszający moment nie tylko dla pani Ewy, lecz także dla całej społeczności Instytutu.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Retoryka w akompaniamencie liturgicznym” dr. Rafała Sulimy, adiunkta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Prelegent ukazał na przykładzie wybranych pieśni z różnych okresów liturgicznych, jak można w różnorodny sposób wykonać je na organach, stosując zabiegi harmoniczne i retoryczne.
Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2021/2022 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz wymianą myśli przy wspólnym poczęstunku.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 r. przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 r. z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2021/2022 w Instytucie kształci się 42 studentów pod kierunkiem 11 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks. kan. Kazimierz Ostrowski.

Maryja, Niewiasta Nadziei – te słowa papieża Franciszka stanowiły hasło tegorocznej pielgrzymki Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium Królwej Polski w Osuchowej, która odbyła się minionej soboty  2 października 2021 r.

Pielgrzymi przybyli z całej diecezji, aby wspólnie modlić się oraz przeżywać chwile zadumy i duchowej przemiany.

Pielgrzymów przywitał ks. Kustosz sanktuarium Waldemar Grzeszczuk a ks. Dariusz Krajewski Moderator diecezjalny Żywego Różańca rozpoczął swoją konferencje do pielgrzymów słowami Prymasa Tysiąclecia: .,,Zwycięstwo jeśli przyjdzie to przyjdzie  przez Maryję,, i przypomniał słowa  Prymasa, który zachęcał  do wytrwałego odmawiania różańca:

"Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką (...). W Waszym trudnym życiu różaniec Was wesprze. Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. (...) Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.

Następnie konferencje do pielgrzymów wygłosił  ks. Rektor Zbigniew Skuza. 

W konferencji, której temat był temat roku formacyjnego ,,Różaniec modlitwą o zbawienie innych,,   ks. Rektor  we wstępie podkreślił słowa Prymasa :

,,Z woli Boga wszyscy potrzebujemy Matki Bożej. „Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce – krwi i  miłości, stopy – oparcia, oczy – światła, usta – pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował[…]”.

Zauważył też, że wiara Józefa spotyka się  z wiarą Maryi .Ona zaufała Bogu, który przemówił do niej, przez Anioła, i Józef też. Św. Józef z miłością towarzyszy Maryi w kolejnych jej doświadczeniach. Maryja i Józef są dla nas worem i inspiracją naszej wiary.  Maryja jest w Nowym Testamencie nazwana błogosławioną bo uwierzyła i zawierzyła Bogu, a dokonało to się w momencie zwiastowania. Powiedziała Bogu ,,Amen,, bo tak w języku aramejskim  brzmiało jej ,,tak,,.  Owo Amen Maryi wpisuję się w trzy najważniejsze ,,Amen,, w całej historii zbawienia. Na początku, w Stworzeniu   Bóg mówi ,, Niech mi się stanie,, (Rdz1,1), potem jest to ,, Niech mi się stanie,, Maryi, czyli we Wcieleniu i wreszcie trzecie ,, niech się stanie samego Jezusa w Getsemani czyli w odkupieniu. To zawsze ,,Amen,,  samego Boga, Maryi i Jezusa.

Ukazał też, że przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, jak to miało miejsce ( i tu przykład)  na pl.  Św. Piotra w dniach agonii św. Jana Pawła II kiedy to  Różaniec w przepiękny sposób zjednoczył wszystkich pielgrzymów.

Po konferencji pielgrzymi udali się w procesji różańcowej do kapliczki objawień w lesie rozważając tajemnice różańca, a następnie w kościele została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Rektora Zbigniewa Skuzy. Kaznodzieja w homilii ukazał ,,Maryję jako niewiastę nadziei,,.

- Maryja Jest Matką Nadziei przez duże N czyli Jezusa bo uczy nas żyć nadzieją.

- Ona w ciągu całego swego życia na ziemi ustawicznie rozwijała ,,cnotę nadziei,,, całą nadziej złożyła w Panu.

- wzięta do nieba stała się nadzieją wiernych: wspomaga bowiem zrozpaczonych i pociesza wszystkich uciekających się do niej.  Przez modlitwę różańcową nasze dłonie i serca łączą się ze Zbawicielem i Jego Matką, a także z naszymi najbliższymi - członkami naszych rodzin i wspólnot parafialnych, z naszą ojczyzną i z całym światem. Modlitwa różańcowa ma wielkie znaczenie sprawia, że czujemy się cząstką Kościoła powszechnego, z wszystkimi jego problemami, a także ze wszystkimi jego nadziejami.

 Na zakończenie spotkania  odbyło się podziękowanie dla wszystkich pielgrzymów, którzy zżyli się z różańcem, i uczynili go towarzyszem każdego dnia.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim kapłanom  i wszystkim członkom żywego różańca (W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1000 osób) za podtrzymywanie pięknej tradycji pielgrzymowania do regionalnego sanktuarium oraz dziękujemy za tak liczne przybycie. 

Ks. Dariusz Krajewski

2 października br. w Łomży odbyła się kolejna już Regionalna Konferencja Alpha prowadzona przez wspólnotę Theoforos. Wzięły w niej udział osoby, które same doświadczyły w swoim życiu wpływu tej formy spotkań oraz ci, którzy dopiero chcą poznać to doskonałe narzędzie ewangelizacji i są zainteresowani tym, by rozpowszechnić różne formy Alpha w swoim środowisku .
Alpha to międzynarodowa inicjatywa ewangelizacyjna, którą przeszło już prawie 40 milionów ludzi. Od 18 lat jest obecna także w naszej diecezji i pojawia się w nowych środowiskach jako odpowiedź na poszukiwania o sens życia i miejsce Pana Boga w naszym życiu.
Alpha w naszej diecezji prowadzona jest dla różnych grup wiekowych i w różnych miejscach, szczególnie jako propozycja dla dorosłych i młodych, także w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania oraz w zakładach karnych. Porusza takie tematy, jak: „Czy jest w życiu coś więcej?”, „Kim jest Jezus?”, „Dlaczego Jezus umarł?”, Dlaczego i jak się modlić?”, „Jak najpełniej przeżyć życie?”, „Kim jest Duch Św.?”.
W środowisku Alpha powstał również Kurs Małżeński jako propozycja dla małżeństw pragnących rozwijać swoje wzajemne relacje. Porusza między innymi takie kwestie, jak: budowanie więzi, konflikty i komunikacja w małżeństwie, sposoby okazywania miłości.
Głównym celem konferencji było pokazanie możliwości pomocy tym, którzy poszukują czegoś więcej poza zwykłą, często szarą, rzeczywistością. Cieszymy się, że są wśród nas tacy, którym zależy na duchowości własnej i innych. Bardzo zachęcamy do uczestnictwa w proponowanych formach Alpha wszystkich poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące wiary.
W ostatnim czasie Alpha rozpoczęła się m.in. w Ostrołęce w parafii Św. Antoniego oraz w parafii Św. Franciszka. W Łomży prowadzona jest przy katedrze. Dla tych, którzy chcieliby zorganizować takie kursy, służymy radą i pomocą (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Więcej o Alpha znajdziesz na polska.alpha.org

Taka uroczystość zdarza się raz na sto lat!
100-lecie poświęcenia kościoła w Myszyńcu


25 września 2021 r. miała miejsce uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 100-lecia poświęcenia myszynieckiej świątyni. Przewodniczył jej abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Liturgię poprzedziło przygotowanie duchowe oraz zapoznanie z historią kościoła i parafii. W uroczystości udział wzięli: bp Janusz Stepnowski – Pasterz łomżyńskiej diecezji, abp Józef Górzyński – metropolita Warmiński, bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, bp Roman Marcinkowski – biskup Roman Marcinkowski – emerytowany biskup pomocniczy diecezji płockiej, a także ks. prał. Janusz Aptacy – pracownik watykańskiej Kongregacji ds. biskupów, kanonicy gremialni i honorowi Myszynieckiej Kapituły, kapłani posługujący w myszynieckiej parafii obecnie i na przestrzeni minionych lat, duchowni z diecezji łomżyńskiej i innych, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z senatorem Robertem Momontow i posłem Arkadiuszem Czartoryskim, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, starostwa ostrołęckiego na czele z wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, urzędu i rady Gminy Myszyniec na czele z burmistrz Elżbietą Abramczyk, również władze i rada poprzedniej kadencji, którzy podjęli działania związane z rewitalizacją kościoła i dzwonnicy, konserwator zabytków sprawujący pieczę nad myszyniecką świątynią, przedstawiciele firm remontowych, które w ostatnich latach prowadziły prace przy bazylice i dzwonnicy, wielu innych zaproszonych gości oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ci ostatni nieprzerwanie od pokoleń tworzą myszyniecką wspólnotę i licznie przybyli na tę zacną uroczystość w odświętnych strojach ludowych, manifestując jednocześnie przywiązanie do kurpiowskiej kultury, w której wzrastali od pokoleń.
Podczas Mszy Świętej został odczytany list Ojca Świętego Franciszka, a także dekret Penitencjarii Apostolskiej o nadału przywilej odpustu zupełnego w parafii Myszyniec do 24 września 2022 r. Do zgromadzonych na liturgii list skierował również Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.
Jak mówi ks. dr kan. Zbigniew Jaroszewski, wieloletni proboszcz myszynieckiej parafii: To doniosłe i historyczne wydarzenie, które dziś przeżywamy, jest świętem całej ludności kurpiowskiej – potomków budowniczych tego wspaniałego, monumentalnego kościoła. Stanowi on żywy pomnik wiary tutejszych mieszkańców. Mamy piękny, neogotycki kościół – bazylikę. Ale czymże byłaby ta świątynia bez gromadzących się w niej rozmodlonych wiernych? Dla mnie jako duszpasterza najważniejsze jest to, że nasi parafianie dbają o rozwój duchowy poprzez uczestnictwo we Mszach świętych i nabożeństwach, ale także formują się w różnych wspólnotach, prowadząc pogłębione życie duchowe. Jestem wdzięczny Bogu za dar posługi właśnie tutaj, w Myszyńcu oraz za życzliwych i pomocnych ludzi, którzy tworzą tę parafię i na których my – kapłani – zawsze możemy liczyć. Zawsze też pamiętamy, że to dzięki ich modlitwie i ofiarności możemy wspólnie przeżywać momenty, które na trwałe wpisują się w historię Kurpi.
Po uroczystej Mszy św. proboszcz myszynieckiej parafii jeszcze raz podziękował wszystkim za wsparcie. Podziękował za serdeczne słowa papieża Franciszka, premierowi naszego rządu, przedstawicielom władzy ustawodawczej: senatorom i posłom, władzy Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, Starostwu Ostrołęckiemu, pani burmistrz Myszyńca i przewodniczącemu rady miasta, radnym oraz wszystkim, którzy na co dzień wspierają nasze środowisko w jego rozwoju, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia nas wszystkich. Podziękowania skierował też do służb mundurowych, harcerzy, szkół, tych, którzy pielęgnują trwanie kultury kurpiowskiej, konserwatorów, rycerzy Kolumba, do tych wszystkich, którzy w sposób anonimowy wspierali wspólnotę parafii Myszyniec, a także do osób przygotowujących centralne obchody 100-lecia konsekracji kościoła, liturgię oraz oprawę muzyczną. Jednak największe podziękowanie – jak mówił ks. Zbigniew Jaroszewski – należy się myszynieckim parafianom. To Wasze święto – podkreślił. Następnie parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek przy świątyni oraz dalsze, wspólne świętowanie przy dźwiękach orkiestry dętej.
Wydarzeniem wieńczącym centralne obchody 100-lecia poświęcenia myszynieckiego kościoła był koncert, na którym zaprezentowano pieśni kompozytorów polskich inspirowane muzyką kurpiowską oraz muzykę sakralną. Wystąpili: Tadeusz Jarosław Wiśniewski – organy, Alicja Węgorzewska-Whiskerd – mezzosopran, Maria Domżał – sopran, Bogdan Kierejsza – skrzypce, Lena Juszkiewicz – fortepian. Organizatorami koncertu było Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kurpsie Razem” oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Koncert odbył się 26 września o godz. 18 w myszynieckiej bazylice. Poprowadził go Mieczysław Olender.
Warto wspomnieć także o tym, że centralne obchody 100-lecia poświęcenia kościoła w Myszyńcu poprzedziły tygodniowe misje święte pod hasłem „Czas dla Jezusa” poprowadzone przez ks. Andrzeja Surdykowskiego i ks. Marka Żmijewskiego z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza. W posługę zaangażowały się także osoby świeckie, które głosiły konferencje, świadectwa i nauki. Dla jednych był to czas nawrócenia, dla innych czas szukania i poznawania Boga, odkrywania tego, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który obdarza swoimi darami. Z takim przygotowaniem duchowym można było rozpocząć uroczyste świętowanie.
Należy nadmienić, że obecny pięcionawowy kościół wybudowany w stylu neogotyckim jest czwartą świątynią powstałą w tym miejscu. Powstawał w latach 1909–1922 staraniem księży proboszczów – Franciszka Karwackiego i Franciszka Kuligowskiego oraz dzięki ofiarności i pracy rąk ludności kurpiowskiej. W czasie budowy nowej świątyni liturgie sprawowano w tymczasowym kościele zbudowanym na cmentarzu. Nowy, murowany kościół został konsekrowany 19 maja 1926 r. przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Autorem i realizatorem projektu jest Franciszek Przecławski. Kościół ten jest największym budynkiem sakralnym dekanatu Myszyniec i diecezji łomżyńskiej. Ma 61 m długości, 30 m szerokości, wysokość do sklepienia mierzy 18 m, a wieże mierzą 50 m. Wnętrze rozświetlają witraże wykonane w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego (brata Tadeusza Boya).
W roku 1999 staraniem ks. prałata Zdzisława Mikołajczyka kościołowi pw. Trójcy Przenajświętszej nadano tytuł kolegiaty i powołano kapitułę kolegiacką. Z kolei w 2013 r., dzięki staraniom ks. dr. kan. Zbigniewa Jaroszewskiego, dziekana i proboszcza parafii Myszyniec, papież Franciszek podniósł rangę świątyni do godności bazyliki mniejszej. Na przełomie 2019 i 2020 r. bazylika i dzwonnica przeszły gruntowne remonty, zagospodarowano także przyległe tereny. Oba obiekty odzyskały swój dawny blask i obecnie XVIII-wieczna, pojezuicka dzwonnica oprócz funkcji religijnej pełni też funkcję kulturalną, co umożliwia promowanie kurpiowskiej kultury na jeszcze większą skalę. Aktualnie mieści się w niej multimedialne muzeum. Od czasów powstania parafii w 1651 r. do dzisiaj parafia Myszyniec górowała nad innymi parafiami w Puszczy Zielonej: czasem powstania, rozległością obszaru, liczbą wiernych, okazałością kościoła, stała się ponadto siedzibą dekanatu. Parafia myszyniecka była i jest centrum kościelnym Puszczy Zielonej. Należy podkreślić, że owo centrum odnosi się nie tylko do sfery historyczno-materialnej, ale przede wszystkim do życia duchowego parafian, okazywania ich żywej wiary oraz czynnego zaangażowania się w życie parafii.
Patronat medialny nad uroczystością 100-lecia konsekracji kościoła w Myszyńcu objęli: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, TVP 3, Radio Nadzieja oraz Głos Katolicki.

Milena Nalewajk
Foto Mirosław Brodzik

W parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu rok 2021 jest czasem przeżywania ważnych rocznic. Obchodzone będą dwa jubileusze: 100. rocznica poświęcenia świątyni i 370. rocznica powstania pierwszej parafii na Kurpiach.
Uroczystości dziękczynne zostały rozpisane na cały rok. W ostatnich miesiącach parafię odwiedziło wielu gości, duchownych i świeckich, którzy przybliżyli wiernym znaczenie świątyni, tło historyczne powstania parafii i Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu, a także postaci budowniczych kościoła – ks. Franciszka Karwackiego oraz ks. Franciszka Kuligowskiego.
W niedzielę, 22 sierpnia br., do parafii przybył ks. kard Gerhard Müller z Rzymu, który przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej jubileuszowe obchody dziękczynne. W ramach duchowego przygotowania do Uroczystości w dniach 12-17 września br. ks. Andrzej Surdykowski i ks. Marek Żmijewski wraz z zespołem ewangelizacyjnym przeprowadzili Jubileuszowe Misje Święte.
Szczytem dziękczynienia będzie Uroczysta Msza Święta sprawowana w myszynieckiej bazylice 25 września br. o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. abp. Salvatore Pennacchio - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Jest to pierwsza wizyta tak ważnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Myszyńcu.
W dniu 10 listopada br. pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Stepnowskiego - Pasterza Kościoła Łomżyńskiego, wraz z Proboszczem myszynieckiej parafii ks. kan. Zbigniewem Jaroszewskim, wszystkimi posługującymi w niej duszpasterzami i wiernymi, odbędzie dziękczynienie miejscowej wspólnoty parafialnej za Jubileusz 100. rocznicy poświęcenia kościoła w Myszyńcu.

Dożynki diecezjalne są wielkim świętem dziękczynienia za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją wieńców i delegacji z poszczególnych parafii diecezjalnych, których do Łomży przybyło ponad 70. Biskup Janusz Stepnowski, który przewodniczył uroczystościom, w asyście nowo mianowanego diecezjalnego duszpasterza rolników ks. Marka Dembińskiego, proboszcza i dziekana z Kobylina, przed ołtarzem łomżyńskiej katedry przyjął przedstawicieli poszczególnych parafii naszej diecezji i pobłogosławił wieńce i dary dożynkowe.

Następnie odbyło się odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy upamiętniającej pobyt młodego Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który w latach 1915-1917 uczęszczał do Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej, która mieściła się w dzisiejszym budynku ZNP przy ul. Sadowej 2. Tablica została umieszczona na ścianie tegoż budynku od strony Dwornej

Po odsłonięciu tablicy uroczysta procesja udała się do katedry, gdzie pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego sprawowana była uroczysta Msza święta dziękczynna. Ksiądz z biskup z obecnymi kapłanami składał na ołtarzu dziękczynną ofiarę za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, za trud ciężkiej pracy rolników i za dary, którymi Bóg przez ich ręce nas codziennie obdarowuje.

Fotorelacja z wydarzenia i homilia Księdza Biskupa dostępne są na stronie internetowej diecezjalnego Radia Nadzieja.