STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

PROTONOTARIUSZE APOSTOLSCY SUPRA NUMERUM 

Ks. Karol ŁAPIŃSKI
Ks. Andrzej MIAŁCHOWSKI
Ks. Jan SOŁOWIANIUK
Ks. Tadeusz ŚLIWOWSKI
Ks. Zygmunt ŻUKOWSKI

PRAŁACI HONOROWI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI

Ks. Jerzy ABRAMOWICZ
Ks. Ludwik BRZOSTOWSKI
Ks. Franciszek GRABOWICZ
Ks. Zenon JARZĄBEK
Ks. Stanisław ŁATWAJTYS
Ks. Marian NIEMYJSKI
Ks. Czesław OLEKSY
Ks. Józef WYZNER

KAPELANI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI

Ks. Radzisław AMBROZIAK
Ks. Janusz APTACY
Ks. Paweł BEJGER
Ks. Stanisław BIAŁY
Ks. Ireneusz BORAWSKI
Ks. Kazimierz CHABEREK
Ks. Marek DEMBIŃSKI
Ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
Ks. Andrzej DZIWULSKI
Ks. Andrzej GRZYBOWSKI
Ks. Jarosław HRYNASZKIEWICZ
Ks. Witold JEMIELITY
Ks. Krzysztof KAROLEWSKI
Ks. Jarosław KOTOWSKI
Ks. Stanisław ŁUPIŃSKI
Ks. Mirosław MIERZEJEWSKI
Ks. Witold NAGÓRSKI
Ks. Ryszard NIWIŃSKI
Ks. Wacław NOWACKI
Ks. Wojciech NOWACKI
Ks. Jan OKUŁA
Ks. Marian OLSZEWSKI
Ks. Mieczysław OZOROWSKI
Ks. Robert REKUĆ
Ks. Stanisław SKARZYŃSKI
Ks. Zbigniew SKUZA
Ks. Marek STĘPIEŃ
Ks. Sławomir ŚLEDZIEWSKI
Ks. Kazimierz WOŁPIUK
Ks. Franciszek WRÓBLEWSKI
Ks. Edward ZAMBRZYCKI