STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

ŁOMŻYŃSKA KAPITUŁA KATEDRALNA

KANONICY GREMIALNI

Ks. Jerzy ABRAMOWICZ
Ks. Ireneusz BORAWSKI
Ks. Andrzej GODLEWSKI
Ks. Zdzisław GOLAN
Ks. Jan KRUPKA
Ks. Waldemar KRZYWIŃSKI
Ks. Jacek MAJKOWSKI
Ks. Stanisław MARZEC
Ks. Marian MIECZKOWSKI
Ks. Marek MILANOWSKI
Ks. Andrzej NAJDA
Ks. Czesław OLEKSY

MYSZYNIECKA KAPITUŁA KOLEGIACKA

KANONICY GREMIALNI

Ks. Janusz APTACY
Ks. Stanisław DZIĘKIEWICZ
Ks. Włodzimierz GAŁĄZKA
Ks. Zdzisław GRZEGORCZYK
Ks. Waldemar HERONIMSKI
Ks. Marian JAMIOŁKOWSKI
Ks. Zbigniew JAROSZEWSKI
Ks. Witold KAMIŃSKI
Ks. Ryszard KŁOSIŃSKI
Ks. Andrzej ŁAPIŃSKI
Ks. Ryszard NIWIŃSKI
Ks. Mirosław ORŁOWSKI