Statystyki diecezji

Mapa Diecezji Łomżyńskiej Mapa Diecezji Łomżyńskiej

Diecezja Łomżyńska zajmuje obszar - około 11.500 km kw. na terenie trzech województw:
- podlaskiego - 97 parafii
- mazowieckiego- 85 parafie
- warmińsko-mazurskiego 1 parafa

Wiernych - 502 655 osób


Podział administracyjny:
dekanatów - 24
parafii - 183
– parafii diecezjalnych 179
– parafii zakonnych 4
parafii do 500 wiernych - 8
parafii od 501 do 1000 wiernych - 33
parafii od 1001 do 2000 wiernych - 59
parafii od 2001 do 3000 wiernych - 31
parafii od 3001 do 4000 wiernych - 19
parafii od 4001 do 5000 wiernych - 9
parafii od 5001 do 6000 wiernych - 5
parafii od 6001 do 7000 wiernych - 3
parafii od 7001 do 8000 wiernych - 6
parafii od 8001 do 9000 wiernych - 3
parafii od 9001 do 10000 wiernych - 3
parafii od 10001 do 11000 wiernych - 3
parafii od 11001 do 12000 wiernych – 1

Kościoły i kaplice

Kościołów parafialnych - 183
Kościołów rektoralnych - 4
Kościołów garnizonowych - 1
Kościołów flialnych - 38
Kościołów (dawnych parafialnych) - 2
Kościołów zakonnych - 3
Sanktuariów - 12
Bazylik mniejszych - 2
Kaplic publicznych - 81

Duchowieństwo diecezjalne

Księży inkardynowanych do diecezji - 555
Księży pracujących w duszpasterstwie w Diecezji - 366
- proboszczów - 169
- administratorów - 11
- wikariuszy - 161
- innych - 27

Księży w centralnych instytucjach diecezji - 36
Księży łomżyńskich poza Diecezją w Polsce - 17
Księży w służbie Stolicy Apostolskiej - 4
Księży pracujących w duszpasterstwie poza granicami Polski - 25
Księży ze stopniem naukowym:
- ze stopniem naukowym prof. dr. Hab. - 15
- ze stopniem naukowym doktora - 86
- ze stopniem magistra licencjata - 181
- ze stopniem licencjata - 4
- ze stopniem magistra - 156
Księży studiujących - 13
- za granicą - 10
- w kraju - 3
Księży na urlopie naukowym - 3
Księży na urlopie - 10
Księży emerytów i rencistów - 75
Księży z innych diecezji przebywających w Diec. Łomżyńskiej – 20

Zakony i Zgromadzenia Męskie

Zakonów 1
Zgromadzeń Zakonnych - 5
Domów Zakonnych - 7
Ogólna liczba kapłanów zakonnych - 19
Proboszczów - 5
Wikariuszy - 6
Innych kapłanów - 8
Braci zakonnych – 8

Zakony i Zgromadzenia Żeńskie

Zakonów - 2
Zgromadzeń Zakonnych - 12
Domów Zakonnych - 24
Ogólna liczba sióstr zakonnych - 117

W 2018 r. w Diecezji Łomżyńskiej:


Ochrzczonych - 7 356
I Komunii św. - 7 481
Bierzmowanych - 6 953
Sakramentalnych związków małżeńskich - 3 175
Zmarłych - 7 602
Księży uczących w szkole - 208
Sióstr zakonnych uczących w szkole - 27
Katechetów świeckich - 396
Animatorów przygotowujących do bierzmowania - 906
 
Aktualizacja: grudzień 2019

Czytany 55258 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png