tablica katolik 2small

 

 

-------------------------------

Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - VI etap

zdjecie tablicy small 2022

 

Nazwa zadania:
„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - VI etap”

CAŁKOWITA WARTOŚC ZADANIA – 130 000 zł

DOFINANSOWANIE - 100 000 zł – dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Prace budowalne w zakresie elewacji północnej:
1. demontaż docieplenia budynku wykonanego ze styropianu;
2. montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych;
3. odtworzenie detali architektonicznych na elewacji;
4. wymiana obróbek blacharskich;
5. wymiana okładzin cokołu elewacji ściany północnej z płytek glazurowych na okładzinę kamienną.

 

-------------------------------

 

Diecezja Łomżyńska otrzymała dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.

 

 

-------------------------------

Diecezja Łomżyńska otrzymała darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.


 Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - V etaptablica.jpg

Nazwa zadania:
„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - V etap”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 93 000 zł
DOFINANSOWANIE - 60 000 zł - dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Opis zadania:
1. demontaż docieplenia budynku- ściany zachodniej wykonanego ze styropianu
2. wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych
3. wymiana i uzupełnienie brakujących detali architektonicznych na elewacji od strony północnej
4. wymiana obróbek blacharskich
5. wymiana okładzin cokołu elewacji ściany północnej z płytek glazurowych na okładzinę kamienną granitową.