8 lipca 2018

Napisał
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.


     „Dziwił się też ich niedowiarstwu.”
Brak wiary mieszkańców rodzinnego Nazaret w odniesieniu do Chrystusa Pana, do Jego Boskiej godności, do faktu Jego bycia zapowiadanym przez Boga i oczekiwanym przez Izrael Mesjaszem. Okazywali Mu swe niedowiarstwo, zatrzymując się na płaszczyźnie tego, co o Nim wiedzieli. Znali Go z czasu Jego dorastania w tej samej miejscowości, pamiętali Go z tamtych czasów jako podobnego do innych chłopców. Znali dobrze Jego Matkę Maryję, potrafili wymienić Jego kuzynów... Zatrzymali się na tym poziomie tego wszystkiego, co mogli zobaczyć wcześniej, czego doświadczyli w minionych latach. Nie podjęli wysiłku pogłębiania wiedzy, pogłębianie wiary i poszukiwania prawdy. Na tle tej postawy mieszkańców Nazaretu powinniśmy także zastanawiać się nad naszą wiarą w Jezusa, nad zaufaniem w odniesieniu do Jego osoby, Jego tożsamości, Jego nauki. Czy rzeczywiście staramy się wsłuchiwać w słowa Jego Ewangelii, aby te słowa przyjmować z wiarą, aby je też rozważać i poszukiwać w nich wskazań dla naszego codziennego życia chrześcijańskiego? Nie zatrzymujmy się tylko na tej wiedzy, którą otrzymaliśmy w latach katechezy szkolnej czy parafialnej – zresztą, z biegiem lat może już sporo z tej wiedzy uległo zapomnieniu... Ciągle starajmy się z wiarą zbliżać do Chrystusa, aby przyjmować ciągle na nowo i coraz lepiej słowo Dobrej Nowiny, które nam przekazuje Jezus, Syn Boży, Zbawiciel świata.
Czytany 465 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png