16 marca 2020

Napisał
PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Łk 4,24-30

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
„Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.


     „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.”
W taki właśnie sposób Jezus mówi o postawie mieszkańców Nazaretu w odniesieniu do Niego i do misji, którą pośród nich pełni. Jest to misja głoszenia słowa Bożego, misja głoszenia Dobrej Nowiny. Mieszkańcy Jego rodzinnego miasta nie chcieli przyjąć, że Ten, którego tak dobrze znali jako krewnego, sąsiada, znajomego od wielu lat – mógłby być Mesjaszem zapowiedzianym przez słowo Boga głoszone przez Bożych wysłańców, proroków. Nie potrafili przyjąć Jego posłannictwa. Ci, którzy byli Mu tak bliscy – odwrócili się od Niego, nie chcieli słuchać – a nawet byli gotowi strącić Go ze wzgórza. A my? Czy jesteśmy tymi, którzy są gotowi słuchać Jezusa, gdy On do nas kieruje Swe słowo? On ciągle do nas chce kierować Swą Ewangelię, ale czas Wielkiego Postu jest tym czasem, kiedy w szczególny sposób powinniśmy być otwarci na Jego naukę. Popatrzmy – rozpoczęliśmy już trzeci tydzień tegorocznego Wielkiego Postu. Jak z tego czasu korzystamy dla słuchania Jezusa? Czy wzięliśmy do ręki Pismo św.? Czy znaleźliśmy czas na pogłębione przeżycie Drogi Krzyżowej czy też Gorzkich Żali? Czy zaplanowaliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych? Nie bądźmy podobni do mieszkańców Nazaretu, którzy się od Jezusa odwrócili, którzy odeszli, nie chcąc Go słuchać.
Czytany 94 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png