17 marca 2020

Napisał
WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 18,21-35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.


     „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Czytamy dziś w słowie Bożym o tym, że Chrystus Pan mówi Swoim uczniom o przebaczeniu. To nie było łatwe zagadnienie dla słuchających Jezusa, nie jest to łatwe zagadnienie dla nas. W niektórych sytuacjach może jest to stosunkowo prosta rzecz: przebaczyć komuś, kto nam w jakiś sposób zawinił. Jednak w innych sytuacjach jest to rzecz trudniejsza: darować, przebaczyć komuś, kto uczynił nam coś złego, przykrego, nieprzyjemnego. Jednak modlitwa, której nas nauczył Zbawiciel, modlitwa przez nas powtarzana – nawet codziennie – mówi wyraźnie w jednej z próśb kierowanych do naszego Ojca w niebie, Boga: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Prośba kierowana do Boga o odpuszczenie, przebaczenie, darowanie naszych win jest związana z naszym odniesieniem do naszych braci i sióstr, z tym czy potrafimy, czy chcemy im przebaczyć. Czas trwającego Wielkiego Postu niech będzie szczególną sposobnością naszej refleksji nad relacjami z innymi ludźmi, z tymi, których spotykamy na drogach życia. Czy rzeczywiście przebaczamy, czy szukamy wzajemnego pojednania, czy pragniemy dobrych relacji z naszymi bliźnimi? Spróbujmy się nad tym zastanowić przeżywając rekolekcje albo przygotowując się do spowiedzi.
Czytany 97 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png