19 marca 2020

Napisał
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Mt 1,16.18-21.24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.


     „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki (...)”
Dziś obchodzimy uroczystość św. Jozefa. To święty, który miał szczególne miejsce i zadanie w historii zbawienia. Został on opiekunem ziemskim Jezusa i Jego Matki, Maryi. Czytamy w dzisiejszym tekście Bożego słowa, zapisanym przez św. Mateusza: św. Józef otrzymał od Boga przez pośrednictwo anioła szczególne słowo i polecenie: „ (...) nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”. Józef został wezwany do szczególnego zaufania Bogu, do podążania drogami wskazanymi mu właśnie przez Boga. I takim go widzimy w tym i w kolejnych fragmentach tej właśnie Ewangelii. Przyjmuje on polecenia Boże i wprowadza je w czyn, realizuje to, co mu zostaje wskazane. Być może po ludzku nie wszystko rozumiał, być może ludzkie myśli wskazywałyby mu inny sposób postępowania, podjęcie innych decyzji. On jednak podąża za tym, co Pan Bóg mu poleca za każdym razem uczynić. Jest więc św. Józef dla nas drogowskazem przyjmowania woli Bożej, zasłuchania w słowo Boże, zaufania w mądrość Boga. Takim pokazuje go nam właśnie słowo Boże. Obyśmy też tak potrafili czynić, tak postępować, takimi podążać drogami, które Bóg w Swej mądrości nam objawia. Ufajmy Panu na codziennych drogach naszego życia. Przyjmujmy Jego naukę – by ona zawsze była dla nas drogowskazem postępowania!
Czytany 110 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png