21 marca 2020

Napisał
SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Łk 18,9-14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.


     „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.”
W czasie Swej publicznej działalności Chrystus Pan bardzo często przekazywał Swoim uczniom nauki o modlitwie. Czytamy o tym na kartach Ewangelii. On znajdował czas na rozmowę z Ojcem podczas Swej publicznej działalności, kiedy oddalał się od gromadzących się wokół Niego ludzi, aby podjąć dialog ze Swoim Ojcem. Przekazał uczniom konkretne słowa modlitwy, którymi powinni posłużyć się w swej rozmowie z Bogiem – w pierwszym rzędzie znana wszystkim nam Modlitwa Pańska, modlitwa „Ojcze nasz”. Również Chrystus w słowach Swoich nauk, w Swoich przypowieściach czy w innych jeszcze miejscach przekazał wiele ważnych myśli dotyczących naszego kontaktu z Bogiem, naszej z Nim rozmowy, naszej modlitwy. Wśród tych nauk znajduje się także i dziś czytana przez nas przypowieść o dwóch osobach, które przyszły na modlitwę do Świątyni: faryzeusz i celnik. Trzeba tu zauważyć, że Jezus ukazuje nam właśnie tego celnika jako wzór do naśladowania w pokorze i uniżeniu przed Panem, ze świadomością własnej słabości i grzeszności, z prośbą o litość i przebaczenie za grzechy. Potrzeba nam ciągle uczyć się modlitwy: jaka powinna być nasza postawa, kiedy przeżywamy nasz czas modlitwy. Słowa Chrystusa Pana z dzisiejszej Ewangelii niech nam będą pomocą w naszej nauce modlitwy uczniów Zbawiciela.
Czytany 104 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png