25 marca 2020

Napisał
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO


Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


     „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.”
Dziś w Kościele św. obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to więc dzień, kiedy wspominamy ten szczególny moment w historii naszego zbawienia, kiedy Maryja, młoda Niewiasta z Nazaretu, otrzymuje szczególne orędzie od Boga, przekazane Jej przez pośrednictwo archanioła Gabriela. Zostało Jej właśnie zwiastowane to, że została Ona wybrana przez Boga do tego, by stać się Matką oczekiwanego Mesjasza, który będzie także Synem Bożym. W odpowiedzi na to słowo przekazane przez archanioła Gabriela Maryja wypowiedziała Swoje „Fiat”, odpowiedziała „Tak” – mówiąc o Swojej gotowości realizowania woli Boga. Nazwała Siebie Służebnicą Pańską. Z tej biblijnej sceny płynie także dla nas nauka: Maryja uczy nas takiej postawy gotowości realizowania woli Bożej w każdej sytuacji, wypełniania tego, czego od nas pragnie Bóg. Uczy nas nasza Matka, Najświętsza Maryja Panna wsłuchiwania się w słowo Boże, w wolę Boga względem nas, by następnie tak właśnie starać się postępować, jak tego chce nasz Pan. Takie zadanie stoi przed każdym z nas, którzy jesteśmy dziećmi Maryi, takie zadanie stoi przed każdym, kto Maryję nazywa swą Matką. Uczmy się takiej postawy. Prośmy Ją też, by za nami się wstawiała u Swego Syna, byśmy potrafili tak właśnie postępować.
Czytany 86 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png