27 marca 2020

Napisał
PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


J 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.
A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.


     „Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.”
Słowa mówiące o tym, że godzina Jezusa, godzina Jego męki, godzina wydarzeń paschalnych w tym momencie jeszcze nie nadeszła i dlatego Jezus dalej naucza, dalej czyni znaki, głosi Ewangelię o królestwie Bożym. Jednak słowa te jednocześnie mówią o tym, że taki moment nastąpi, kiedy zostanie On aresztowany i skazany na śmierć stając zarówno przed władzami żydowskimi, jak i przed Poncjuszem Piłatem, reprezentującym władzę Rzymu. Nastąpi moment oddania własnego życia przez Zbawiciela, aby w ten sposób dokonało się nasze odkupienie. Zbliżający się Wielki Tydzień i Triduum Paschalne będą nam przypominać o tej godzinie Jezusa i o jej realizacji. Już teraz się przygotowujemy do tego, by te dni szczególnie przeżyć, w modlitewnym skupieniu, w refleksji nad wielką miłością Bożą dla nas, w postawie wdzięczności za to wszystko, czym nas Pan obdarzył w ostatnich dniach Swego ziemskiego życia: darem Eucharystii, darem Kapłaństwa, darem odkupienia przez Krzyż. Rzeczywiście, starajmy się dobrze przygotować na świętowanie tych szczególnych dni wpisanych w kalendarz liturgiczny. Starajmy się już teraz dobrze przygotować się na przeżywanie tych dni, które nazywamy wielkimi, które mówią nam o wielkich dla nas sprawach naszej wiary i naszego odkupienia.
Czytany 77 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png