3 kwietnia 2020

Napisał
PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


J 10,31-42


Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?”
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.
Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.


     „(...) wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam uwierzyło w Niego.”
Wraz z naszym zbliżaniem się do Wielkiego Tygodnia czytamy kolejne teksty z Ewangelii według św. Jana, które nam mówią o wzrastającej wrogości wobec Jezusa ze strony części tych ludzi, którzy byli świadkami Jego działalności publicznej. A jednocześnie: są i ci, którzy wierzą, którzy z wiarą przyjmują Jego słowo, którzy chcą z tego słowa uczynić drogowskaz życia. Odwołują się oni do Jana Chrzciciela, Poprzednika Chrystusa i do zapowiedzi odnoszących się do mającego przyjść Mesjasza – i widzą, że to właśnie o Chrystusie one mówią. My również mamy słowa tych zapowiedzi odnoszących się do osoby Mesjasza. Możemy je odnaleźć w Piśmie św. Czytamy je – i trzeba, byśmy je czytali. Powinniśmy czytać to, co mówi słowo Boga przekazywane nam przez tych, których On posłał z tym orędziem. Zbliżamy się do końca Wielkiego Postu: może trzeba, byśmy zrobili sobie postanowienie na te ostatnie dni przed Wielkanocą, a nawet i na dalszy czas – że znajdziemy czas w naszym życiu na lekturę Pisma św.? Czy ty to już robisz: czy czytasz i rozważasz to, co Bóg tobie chce powiedzieć przez to słowo? Jeśli tak – to dobrze. Kontynuuj to. A jeśli tego nie robisz – może warto byłoby zacząć? Bóg do ciebie skierował Swe słowo. Zechciej do tego słowa sięgnąć...
Czytany 90 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png