5 kwietnia 2020

Napisał
NIEDZIELA PALMOWA

Mt 21,1-11

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”.
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
„Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach”.
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.


     „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.”
Niedziela Palmowa, na tydzień przed Wielkanocą, przypomina nam uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Miasta Świętego. Spełnia się słowo Boże, zapisane przez proroka: Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Znający słowo Boże, otwarci na przyjęcie z zaufaniem tego słowa, mogą przyjąć prawdę o godności królewskiej Zbawiciela i dać o niej świadectwo własnym życiem, własną postawą wobec Niego. W tym momencie łatwo było dać to świadectwo, w atmosferze radości, która towarzyszyła zebranym u bram Jerozolimy. Jednak kilka dni później rozpoczęły się wydarzenia Męki. Wtedy atmosfera była inna... Niektórzy uciekli, z obawy przed aresztowaniem, zostawiwszy Jezusa osamotnionego w godzinie Męki. Być może niektórzy z tych, którzy wołali „Hosanna” w czasie wjazdu Chrystusa, dołączyli się do wołających o zwolnienie Barabasza... W kontekście tego wszystkiego, co nam przypomina liturgia Niedzieli Palmowej, zastanówmy się nad naszą wiarą, naszym zaufaniem okazywanym Chrystusowi Panu, naszą gotowością trwania przy Nim w każdej sytuacji naszej codzienności. Czy chcemy przy Nim trwać także w czasie próby wiary, czy chcemy przy Nim trwać w obliczu doświadczeń życiowych? Czy chcemy dawać świadectwo o Jego godności boskiej i królewskiej w każdej sytuacji naszego życia? Niech nam Pan będzie pomocą w naszej postawie uczniów Chrystusowych!
Czytany 69 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png