środa, 21 październik 2015 12:40

Wspomnienie śp. bpa Tadeusza Zawistowskiego o łomżyńskich biskupach

Napisał
Gdy mówimy o diecezji, to mówimy o kościele czyli wspólnocie ludzi wierzących, wspólnocie która przepowiada bardzo wielkie wartości, wśród których naczelną jest istnienie Boga objawionego w Jezusie Chrystusie – mówił w jednym z ostatnich swoich wywiadów udzielonych Radiu Nadzieja śp. biskup Tadeusz Zawistowski.

Tę naczelną prawdę, kościół w swoim posługiwaniu przepowiada i pragnie zakotwiczyć w sercach i umysłach ludzi - Prawdę Boga, którego prawo leży u fundamentów naszego życia, naszego losu, także u fundamentów ładu społecznego.
Na czele tej wspólnoty jest św. Piotr i jego następcy – biskupi Rzymu. Ta wielka wspólnota jest podzielona na mniejsze wspólnoty – wspólnoty diecezjalne. Na czele każdej z nich jest również biskup. W historii naszego kościoła diecezjalnego datuje się siedmiu biskupów, inaczej zwanych ordynariuszami.

W roku 1925 pierwszym biskupem diecezji łomżyńskiej zostaje biskup Romuald Jałbrzykowski. Biskup Jałbrzykowski krótko kierował wspólnotą. W roku 1926 Ojciec Święty powierzył mu archidiecezję wileńską. Na miejsce biskupa Romualda Jałbrzykowskiego przybywa z Poznania biskup Stanisław Łukomski.

Biskup Stanisław Łukomski przewodził wspólnocie kościoła łomżyńskiego przez 22 lata, do roku 1948 kiedy to zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Było to 28 października 1948 roku, a więc dokładnie w 23. rocznicę utworzenia diecezji łomżyńskiej. Biskup Stanisław Łukomski wracał tego dnia z pogrzebu kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. Zginął w wypadku na trasie Ostrów Mazowiecka – Łomża. Do dziś wiele źródeł podaje, że okoliczności tego wypadku są nadal niewyjaśnione.

Następcą biskupa Stanisława Łukomskiego został były rektor Uniwersytetu Wileńskiego biskup Czesław Falkowski. Mianowany na biskupa diecezjalnego 24 lutego, natomiast konsekrowany 8 maja 1949 roku przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Biskup Czesław Falkowski przewodził wspólnocie diecezjalnej 20 lat.

Czwartym biskupem łomżyńskim był pochodzący z naszej diecezji, z parafii Puchały, biskup Mikołaj Sasinowski. W czasie II wojny światowej późniejszy biskup łomżyński Mikołaj Sasinowski był kapelanem polskich wojsk lotniczych we Francji. Na biskupa łomżyńskiego został mianowany 19 marca 1970 roku, natomiast sakrę biskupią przyjął 5 kwietnia tegoż roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biskup Mikołaj Sasinowski przewodził wspólnocie diecezjalnej przez 12 lat.
Po biskupie Mikołaju Sasinowskim biskupem łomżyńskim zostaje biskup Juliusz Paetz. Biskup Paetz przybył do Łomży z Watykanu, dokąd trafił w 1967 roku, a od roku 1976 pełnił funkcję prałata antykamery papieskiej, będąc bliskim współpracownikiem trzech papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II. Biskup Juliusz Paetz przybył do Łomży w styczniu 1983 roku. Kierował wspólnotą diecezjalną przez 13 lat. W roku 1996 odszedł do Poznania gdzie przez kolejne lata (do roku 2002) pełnił posługę duszpasterska jako arcybiskup archidiecezji poznańskiej.

Miejsce ordynariusza diecezji łomżyńskiej, po biskupie Juliuszu Paetzu, z nominacji Ojca Świętego, zajmuje biskup Stanisław Stefanek. Biskup Stanisław Stefanek przybył do Łomży ze Szczecina, gdzie posługiwał jako biskup pomocniczy diecezji szczecińsko- kamieńskiej. Biskup Stanisław Stefanek objął w opiekę duszpasterską wspólnotę kościoła łomżyńskiego 26 października 1996 roku. Dwa dniu później, w 71 rocznicę powstania diecezji przejął ja kanonicznie, natomiast ingres do Katedry Św. Michała Archanioła w Łomży miał miejsce 17 listopada 1996 roku.

Na przestrzeni 15. lat biskup Stanisław Stefanek utworzył w naszej diecezji Katolicki Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy, Centrum Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz Okno Życia. Jako wielki orędownik głoszenia Słowa Bożego z wykorzystaniem środków masowego przekazu założył diecezjalne Radio Nadzieja. Biskup Stanisław Stefanek, w roli pasterza naszej diecezji pozostał do dnia 11 listopada 2011 roku.
Tego samego dnia papież Benedykt, przyjmując rezygnację biskupa Stanisława Stefanka, mianował na biskupa diecezjalnego diecezji łomżyńskiej wówczas jeszcze księdza prałata Janusza Stepnowskiego. Biskup nominat Janusz Stepnowski święcenia biskupie przyjął 18 grudnia 2011 roku. Konsekracji dokonał kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Współkonsekratorami byli arcybiskup Celestino Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce, i biskup Stanisław Stefanek.

Wywiad archiwalny ze śp. biskupem Tadeuszem Zawistowskim spisał Maciej Kowalski
Czytany 2827 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png