środa, 21 październik 2015 12:44

Duszpasterstwo na przestrzeni lat w spojrzeniu ks. Franciszka Wróblewskiego. Cz. I

Napisał
Zanim powstała diecezja łomżyńska...

Duszpasterstwo to nic innego jak troska o człowieka – mówi ks. Franciszek Wróblewski, diecezjalny ojciec duchowny. Na przestrzeni mijających 90. lat to była troska o ludzi tutaj zamieszkujących. Tereny powołanej 28 października 1925 roku diecezji łomżyńskiej, zajmowały diecezje sejneńska, wcześniej jeszcze wileńska oraz diecezje łucka i płocka.

Trzeba pamiętać, że przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku, były to tereny, na których ludzie żyli pod różnymi zaborami. Diecezjan różniło też pochodzenie. Diecezja łomżyńska, powstając częściowo na terenach diecezji sejneńskiej, miała dużo mieszkańców narodowości litewskiej. Mieszkało tutaj też wielu wyznawców prawosławia, a także ludzie ukształtowani w wielu miejscach, a trafiający na tereny diecezji łomżyńskiej na skutek różnych problemów, wynikających ze specyfiki tamtych czasów – kształtowania się nowego Państwa Polskiego. Dodatkowo przynależność do kościoła powszechnego wyrazili członkowie kościoła unickiego, między innymi parafia w Hodyszewie, w Wysokiem Mazowieckiem czy parafie z augustowszczyzny.

To wszystko trzeba było scalić w jeden organizm kościoła diecezjalnego. Chodziło o to, aby troska o człowieka, o jego ukształtowanie w zgodzie z nauczaniem Jezusa Chrystusa i o jego zbawienie, stała się najważniejsza. Było to możliwe poprzez duszpasterskie oddziaływanie kapłanów, pracujących na tym terenie, zatroskanych o każdego człowieka. To było wielkie zadanie złączenia wszystkich w jeden wspólny rytm życia kościoła.

Równolegle z wymiarem duszpasterstwa duchowego szła konieczność zbudowania administracji kościoła polskiego. Z jedną i drugą zmierzył się biskup Romuald Jałbrzykowski. Jako biskup pomocniczy diecezji sejneńskiej dla części polskiej, stał się jakby naturalnym ogniwem spajającym oba wymiary duszpasterstwa, by tworząca się w przyszłości jednostka administracyjna kościoła spełniała swoje właściwe zdanie. Pomagali mu w tym kapłani, zarówno ci, którzy już wcześniej sprawowali posługę na tych terenach, jak również ci, którzy przybyli tutaj z różnych zakątków Polski.

- Jeszcze zanim zapadła decyzja, że stolicą diecezji będzie Łomża, prawdopodobnie były przymiarki do innych miejscowości na stolicę biskupią – mówi ksiądz Franciszek Wróblewski.

Ostatecznie to Łomża, jako miasto z tradycjami, leżące nieomal w centrum planowanej diecezji, stała się miejscem, w którym zamieszkał biskup sufragan Romuald Jałbrzykowski, który rozpoczął tworzenie kurii diecezjalnej czyli urzędu sprawującego funkcję administracyjną. Nie bez znaczenia był też fakt utworzenia w Łomży w 1919 roku Seminarium Duchownego. Choć tu też nie było łatwo. Pierwszy budynek, w którym mieściło się Seminarium, był tylko wypożyczony na pewien czas (budynek u zbiegu ulic Giełczyńskiej i Dwornej, dziś mieści się w nim między innymi Muzeum Północno- Mazowieckie). Trzeba było szukać następnych miejsc. Obecny budynek Seminarium to pozostałość po dawnych rosyjskich władzach zaborczych. Trzeba było go odkupić.

Duszpasterstwo w okresie tworzenia się diecezji łomżyńskiej, oprócz wymiaru administracyjnego i duchowego, wykazało też ogromny wymiar patriotyczny. Sprawdzian nadszedł wraz z agresją sowietów latem 1920 roku. Na przełomie lipca i sierpnia kilkuset żołnierzy, pod dowództwem kapitana Mariana Raganowicza, bohatersko broniło Łomży przed armią generała Michaiła Tuchaczewskiego. Atakowanym i wycieńczonym w boju żołnierzom pomoc nieśli mieszkańcy miasta, a Komitetem Obrony Łomży kierował biskup Romuald Jałbrzykowski, który po zajęciu miasta przez agresora, na kilka dni trafił do aresztu.

Ostatecznie, po rozprawieniu się z sowietami w bitwie zwanej Cudem nad Wisłą, 22 sierpnia 1920 roku Łomża została wyswobodzona. Biskup Romuald Jałbrzykowski opuścił więzienie i dalej tworzył struktury przyszłej diecezji łomżyńskiej. Aż nadszedł dzień 28 października 1925 roku, kiedy to bullą Vixdum Poloniae unitas papieża Piusa XI powołano diecezję łomżyńską.

opracował Maciej Kowalski

 
 
Czytany 3221 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png