poniedziałek, 26 październik 2015 10:51

90 lat tradycji Kościoła Łomżyńskiego

Napisał
Ponad trzysta osób zgromadziło się w sobotni poranek w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, na konferencji popularno-naukowej „Wczoraj, dziś i jutro Kościoła Katolickiego w Diecezji Łomżyńskiej”. Konferencję została zorganizowana w ramach Jubileuszowych XX Łomżyńskich Dni Społecznych z okazji 90 lat istnienia diecezji łomżyńskiej (1925 – 2015).

Ten zacny jubileusz zgromadził liczne grono przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa i świeckich. We wprowadzeniu w temat konferencji ks. Wojciech Nowacki, przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, przypomniał, iż pomysł na uczczenie 90 rocznicy powołania diecezji łomżyńskiej konferencją naukową, zrodził się rok temu, w gronie świeckich i kapłanów, zrzeszonych w Radzie.
 
– Pragnęliśmy, aby było to spotkanie ludzi, dla których diecezja łomżyńska, z jej bogatą historią, problemami dnia dzisiejszego i wyzwaniami jutra, jest istotnym wymiarem ich życia. Dlatego dzisiejsze spotkanie jest świętowaniem wspólnoty tych, którzy ten Kościół kochają i którym na tym Kościele zależy. To spotkanie służy odnowieniu poczucia naszej kościelnej tożsamości. Historia to nie są tylko suche fakty historyczne, ale przede wszystkim tętniące życiem doświadczenie Kościoła jako wspólnoty – mówił ks. Nowacki.

Po wprowadzeniu w temat konferencji jako pierwszy głos zabrał ks. dr hab. Józef Łupiński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosił referat nt. „Od diecezji sejneńskiej do diecezji łomżyńskiej”.
Ks. Łupiński zwrócił uwagę iż nie da się zrozumieć tożsamości naszej diecezji łomżyńskiej, w jej obecnych granicach, bez nawiązania do jej poprzedniczek, szczególnie dwóch: diecezji sejneńskiej i diecezji wigierskiej.

Ks. profesor nakreślił zebranym tło historyczne tworzenia diecezji, najpierw wigierskiej a później sejneńskiej. Przedstawił również sylwetki kolejnych biskupów, którym przyszło zmierzyć się z prowadzeniem Kościoła na naszych terenach.
W kolejnym referacie głos zabrał ks. kan. Aleksander Suchocki, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie. Ks. Aleksander od wielu lat jest związany z Ruchem Światło-Życie, stąd też w jego wystąpieniu nie mogło zabraknąć odniesienia do osoby i teologii Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie. Swoją refleksję na temat „Od Kościoła masowego do Kościoła wspólnoty wspólnot w diecezji łomżyńskiej”, ks. Suchocki rozpoczął od przytoczenia słów ks. Blachnickiego, który w grudniu 1976 roku, wobec komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa świeckich, przedstawił koncepcję odnowy parafii, wiodącej ku tworzeniu wspólnoty wspólnot.
– Parafia, mówił ks. Suchocki, to rzeczywistość tak stara jak Kościół. Od czasu pierwszych gmin chrześcijańskich, które rodziły się w miastach, wiele się zmieniło, ale nie to, czym Kościół być powinien. Kiedyś Kościół rodził się tam, gdzie był biskup, gdzie była sprawowana Eucharystia i gdzie była grupa wiernych. I to nie zmieniło się do dziś.

Ks. Suchocki zwrócił uwagę na częsty brak utożsamiania się z parafią. Często wierni traktują parafię jako miejsce załatwiania swoich spraw. Cytując ks. Blachnickiego, prelegent wskazał, iż zdarza się, że ludzie ochrzczeni żyją tak jakby nie byli chrześcijanami. Takiemu modelowi parafii ks. Suchocki przeciwstawił model parafii jako wspólnoty wspólnot.

W kolejnych wystąpieniach głos zabrali: ks. dr Dariusz Tułowiecki, który przedstawił wyniki badań, dotyczących religijności i duchowości wiernych diecezji łomżyńskiej oraz ks. mgr lic. Tomasz Grabowski, który podjął temat „90 lat budownictwa sakralnego na terenie diecezji łomżyńskiej”.

O godz. 12.00 w kościele katedralnym biskup łomżyński Janusz Stepnowski, wspólnie z biskupem Tadeuszem Bronakowskim, biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem oraz licznie zgromadzonymi kapłanami, koncelebrował uroczystą Mszę Św. z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia diecezji łomżyńskiej.

Po Eucharystii w Muzeum diecezjalnym dokonano otwarcia dwóch wystaw. Pierwsza – przedstawia fotografie i artefakty związane z historią diecezji, druga natomiast jest wystawą poplenerową nt. Kościół, kościółek, kapliczka.

Następnie wszyscy udali się na posiłek, a po umocnieniu ciała, uczestnicy rozeszli się do sal Szkół Katolickich, gdzie odbyło się siedem spotkań panelowych, m.in. na temat wyzwań stojących przed katechezą i duszpasterstwem młodzieży w naszej diecezji, rozwoju i znaczenia duszpasterstwa rodzin, wyzwań stojących przed apostolstwem trzeźwości czy wkładu Kościoła łomżyńskiego w bogactwo Kościoła powszechnego. Uczestnicy mieli też możliwość podjęcia dyskusji na temat-Kościół wspólnota wspólnot w Kościele łomżyńskim. Mogli także pogłębić wiedzę na temat dwóch łomżyńskich biskupów: bp. Stanisława Kostki Łukomskiego i bp. Mikołaja Sasinowskiego.

Liturgiczne obchody rocznicy powstania diecezji odbędą się w niedzielę, 25 października. Z tej to okazji, we wszystkich parafiach diecezji zostanie odczytany specjalny List Pasterski Biskupa Janusza Stepnowskiego.

JE / lomzynskie24.pl
Czytany 2885 razy

Galeria

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png