ks. Tomasz Trzaska

Dnia 1 czerwca 2015 r. o godz. 2.00 w nocy, w szpitalu w Łomży w wieku 85 lat, w 60. roku kapłaństwa, w 42. roku biskupstwa, odszedł do domu Ojca Biskup Senior Tadeusz Józef Zawistowski.

„Chwała Bogu – pokój ludziom” – to zawołanie towarzyszyło zmarłemu biskupowi przez 33 lata kiedy sprawował posługę biskupa pomocniczego naszej diecezji. Był wielkim patriotą, zatroskanym o sprawy Polski. O swoim powołaniu i konsekracji na biskupa wspominał śp. bp Tadeusz Zawistowski w wywiadzie udzielonym Radiu Nadzieja z okazji 40. rocznicy sakry biskupiej.

Ksiądz Biskup Tadeusz Józef Zawistowski urodził się w 16 stycznia 1930 r. w Sztabinie. Po maturze, którą zdał w 1950 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze łomżyńskiej 3 lipca 1955 r. Udzielił mu ich Ksiądz Biskup Łomżyński Czesław Falkowski. W maju 1973 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 czerwca 1973 r. z rąk Ojca Świętego Pawła VI w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: „Laus Deo – Pax hominibus” (Chwała Bogu – Pokój ludziom). Dnia 13 października 2007 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ks. Mateusz Dembiński, ks. Mateusz Krajewski, ks. Marek Spiżewski i ks. Robert Kulas – to nowi kapłani diecezji łomżyńskiej. Świecenia kapłańskie otrzymali dziś (30.05) w łomżyńskiej katedrze z rąk bpa Janusza Stepnowskiego.

Tylko i aż czterech nowych księży ma diecezja łomżyńska. Jak mówił w czasie homilii przewodniczący Mszy świętej bp Janusz Stepnowski wielu seminaryjną formację zaczynało, ale niewielu wytrwało: Kiedy sześć lat temu, a niektórzy trochę wcześniej pojawili się w seminarium to zapewne zarząd seminarium z księdzem rektorem na czele i każdy z nas, a szczególnie rodzice i rodzeństwo zastanawiali się czy ten młody człowiek dojdzie do tych święceń. I z tej grupy doszli ci, w których było to wielkie pragnienie, aby stać się kapłanem Chrystusa.

Przed młodymi kapłanami wielkie wyzwanie, mierzenie się z radościami i trudami codzienności. To na co uczulał ich biskup Stepnowski to wezwanie do bycia świadkami miłosierdzia: Nasze kapłańskie życie to ciągłe odkrywanie oblicza miłującego Pana. Będziecie sprawować posługę w konfesjonale przez sakrament pojednania, będziecie jednać ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. Posługa w konfesjonale to posługa miłosiernego Ojca, który stara się pojednać człowieka z Bogiem, a nie posługa Zeusa, który rzuca z konfesjonału piorunami. To przede wszystkim posługa miłosiernego Ojca, Ojca, który przebacza. I wy za moment będziecie świadkami mocy tego przebaczenia posługując przez sakrament pokuty – mówił bp Stepnowski.

Neoprezbiterom zapadły w pamięci nie tylko słowa homilii, ale też moment w którym leżeli krzyżem podczas śpiewanej Litanii do Wszystkich Świętych. Po niej biskup Stepnowski przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną wyświęcił nowych kapłanów. Swoje ręce na neoprezbiterów włożyli bp Tadeusz Bronakowski i księża moderatorzy z łomżyńskiego seminarium.

Zapytaliśmy neoprezbiterów jak czują się tego wyjątkowego dnia. Nie dociera do końca do mnie to, że jestem już kapłanem. Przygotowywałem się do tego 6 lat, ale dziś sobie uświadomiłem, że jestem księdzem. To piękne! – dzieli się ks. Robert Kulas. Jestem bardzo szczęśliwy, przecież będę sprowadzał na ołtarz Chrystusa i karmił Nim ludzi. Są dziś ze mną rodzice, chrzestni, dziadkowie, cieszę się, że ci najbliżsi są ze mną w tych najważniejszych momentach – mówi ks. Mateusz Krajewski. Wierzę, że Pan Bóg chce mojego szczęścia i że to szczęście odnajdę właśnie w kapłaństwie – dodaje ks. Mariusz Dembiński.

Zapytani o wymarzoną parafię wszyscy odpowiedzieli zgodnie, że są gotowi służyć wszędzie tam gdzie za pośrednictwem biskupa pośle ich Bóg, a nominacje do parafii w których będą posługiwać otrzymali jeszcze w dniu święceń. Ks. Mateusz Dembiński posługiwał będzie w parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Ks. Robert Kulas w parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Małym Płocku (od 1 lipca), ks. Mateusz Krajewski w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie, a ks. Marek Spiżewski w klasztorze pw. św. Antoniego w Ostrołęce (od 30 maja).

W dniu świeceń młodym kapłanom towarzyszyła rodzina, ale także wspólnota seminaryjna i kapłańska. To jest dzień szczególny dla całego naszego seminarium. To dla nas ogromna radość, bo to jest czas, który moglibyśmy porównać do pracy rolnika, gdy cały rok jest czasem pracy, uprawy to jest też czas zbierania plonów. Dla nas tym plonem są ci, którzy wychodzą z naszego seminarium, przychodzą tutaj do katedry, żeby przyjąć świecenia kapłańskie – mówi rektor łomżyńskiego seminarium ks. Jarosław Kotowski.


Dzięki fotorelacji ks. Roberta Szulenckiego i nagranej przez nas homilii biskupa uroczystość święceń możecie państwo przeżyć jeszcze raz do czego gorąco zachęcamy!

Beata Borkowska/ foto. ks. Robert Szulencki

W dniach 16-24 maja b.r. obchodzimy Tydzień Laudato Si’ z okazji 5-lecia publikacji encykliki nt. ochrony Stworzenia. Z tej okazji Ojciec Święty nagrał specjalne przesłanie, a chrześcijanie na całym świecie są zaproszeni do dzielenia się informacjami o inicjatywach podejmowanych na rzecz ochrony Stworzenia.

Podczas audiencji generalnej 20 maja, papież Franciszek odnosząc się do encykliki „Laudato Si’” mówił o powiązaniu modlitwy z kontemplacją dzieła stworzenia. „Modlący się człowiek podziwia tajemnicę istnienia wokół siebie, widzi gwiaździste niebo nad sobą – które astrofizyka ukazuje nam dziś w całej jego okazałości – i zastanawia się, jaki plan miłościmusi kryć się za tak zadziwiającym dziełem!” – powiedział papież.

Papież podkreślił, że w całym wszechświecie człowiek jest jedynym stworzeniem świadomym takiej obfitości piękna. „Byt, który rodząc się jest mały, umiera, dziś jest, jutro go nie ma, ale jest jedynym świadomym, – to my – jesteśmy świadomi tego piękna. (…) Wychodząc właśnie od wspaniałego opisu stworzenia, ktoś zaczął odnajdywać motywy do dziękczynienia, do chwalenia Boga za istnienie” – podkreślił papież.

Tydzień Laudato Si’ obchodzony jest w Kościele katolickim na całym świecie. W tym czasie w Kościołach lokalnych odbywają się różne wydarzenia i spotkania modlitewne, inspirowane tematyką ochrony stworzenia. Można je znaleźć za pomocą wyszukiwarki na stronie wydarzenia laudatosiweek.org. Na tej stronie można też zgłosić własne inicjatywy, w którą mogą – osobiście lub wirtualnie – włączyć inni wierni.

KAI / BP KEP
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca Świętego dekret o wpisaniu wspomnienia dowolnego św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Przypada ono 5 października, czyli w rocznicę jej śmierci.


W dokumencie przypomniano drogę życiową św. Faustyny, kanonizowanej w Rzymie w roku 2000 przez św. Jana Pawła II. Podkreślono, że głoszone przez nią orędzie Bożego Miłosierdzia szybko rozpowszechniło się na całym świecie. „ Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zostanie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączone do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłumaczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez konferencje episkopatów” – czytamy w dekrecie noszącym datę 18 maja 2020 roku – setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Dokument podpisali prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Robert Sarah oraz sekretarz, abp Arthur Roche.Teksty te są już zatwierdzone i od kilku lat obowiązują w Kościele w Polsce.
KAI
18 maja 2020 r. w poniedziałek przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji o godz. 19.30 po Mszy św. i Różańcu w Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie, na Skwerze Jana Pawła II, u stóp kościoła, została odsłonięta i poświęcona rzeźba autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, którą ufundował anonimowy darczyńca.

Taka forma upamiętnienia 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II to pomysł Zarządu Osiedla nr 7 w Wyszkowie. Posadowienie obiektu małej architektury wykonała Gmina Wyszków oraz autor zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.

Angelus Domini to jedno z 9 dzieł składające się na cykl Via Sancta, który prezentowany był na wielu prestiżowych wystawach w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech. Są to kameralne rzeźby znaczące kolejne etapy drogi, którą przebył papież Polak – od Katedry Wawelskiej w Krakowie do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Autor prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa znany jest wyszkowianom z projektu pomnika Chrystusa Króla w Wyszkowie oraz jako realizator pomnika przedwojennego burmistrza Wyszkowa Stanisława Wolskiego na Placu Wyzwolenia.
W sobotę 16 maja o godz. 10.00 w łomżyńskiej katedrze rozpocznie się Msza św. podczas której pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży z rąk bpa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia diakonatu wstępując tym samym do stanu duchownego.

Dzisiaj wieczorem, kandydaci do święceń będą uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Na ręce Rektora ks. prał. dra Jarosława Kotowskiego złożą uroczyste wyznanie wiary, zobowiążą się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny w uroczystości święceń wezmą tylko udział moderatorzy seminarium i proboszczowie z parafii z których pochodzą kandydaci do święceń diakonatu oraz ich najbliższa rodzina.

Diakoni stanowią najniższy stopień hierarchii kościelnej. Na nich nakłada się ręce „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi” (KKK 1569). Początki diakonatu sięgają I w. Tradycja chrześcijańska upatruje ich we fragmencie Dziejów Apostolskich, który mówi o ustanowieniu Siedmiu do obsługi stołów (Dz 6). O urzędzie diakona kilkukrotnie w swoich listach wspominał także św. Paweł (Rz 12,7; Flp 1,1; 1 Tm 3, 8-12). Św. Ignacy Antiocheński (zm. 107 r.) pisał natomiast: Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; bez nich nie można mówić o Kościele.

Do zadań diakonów należy „uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (KK 29). Diakoni nie mogą celebrować Eucharystii, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych. Czynności te mogą wykonywać jedynie kapłani (prezbiterzy i biskupi).

Oto nazwiska tych, którzy mają przystąpić do pierwszego stopnia święceń:

al. BANACH Patryk z parafii pw. ,Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku

al. Dariusz BERĆ z parafii pw. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej

al. Maciej CHOLEWIŃSKI z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

al. Adam Ryszard PIETRZAK z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku

al. Przemysław SASINOWSKI z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie

Uroczystość święceń diakonatu będzie transmitowana przez Diecezjalne Radio Nadzieja.

JE
Diecezja łomżyńska ma nowych diakonów. 16 maja z rąk bpa Janusza Stepnowskiego 5 alumnów łomżyńskiego seminarium otrzymało święcenia pierwszego stopnia.

Diakoni mówią że dla nich jest to jeden z najważniejszych dni w życiu: Jest to dla mnie niesamowicie ważny dzień. Jak dla każdego kto podejmuje taką decyzję w swoim życiu, która jest jak powiedziałbym krok milowy, a dzisiaj jest taki dzień. Dziękuję Bogu za to, że utwierdził mnie w swojej łasce. Mam nadzieję, że ta łaska będzie mnie uzdalniała, że brewiarz będzie mnie trzymał na tej drodze – mówi diakon Przemysław Sasinowski.

Zdaniem diakona Patryka Banacha nie ma prostych wyborów i dróg, a każde powołanie wiąże się z trudnościami: Czasami możemy sobie wyobrażać, że życie w małżeństwie, w świecie będzie dużo łatwiejsze, bez problemów, ale to nie jest prawda. A tutaj z mocą Pana Boga, bo my sami nie dalibyśmy sobie rady z tym wszystkim, głosić, w ogóle wychodzić do człowieka… A z mocą Boga, myślę że wszystko damy radę.

W czasie homilii przewodniczący Mszy świętej biskup Janusz Stepnowski opisał święcenia diakonatu jako niezatarte znamiona sług Chrystusa, a służba jak mówił, jest szkołą miłości: Wasza miłość do Kościoła i do człowieka nie może być wyrachowana. To jest miłość, która może nieraz stracić, ale możemy przez tą naszą miłość i poświęcenie się drugiemu człowiekowi w oczach Chrystusa wiele zyskać. I wy, przez wasze życie diakońskie, przez waszą ascezę, posługę, sakramenty i inne funkcje które będziecie pełnić, będziecie świadczyć o tej wielkiej miłosci Chrystusa do każdego człowieka.

Święcenia pierwszego stopnia przyjęli: Patryk Banach z parafii pw. ,Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku, Dariusz Berć z parafii pw. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej, Maciej Cholewiński  z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, Adam Ryszard Pietrzak z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku i Przemysław Sasinowski z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie.

Święcenia tradycyjnie miały miejsce w łomżyńskiej katedrze. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem w uroczystości udział wzięła jedynie najbliższa rodzina świeżo wyświęconych diakonów i ograniczona liczba duchownych. 

Cała homilia bp. Janusza Stepnowskiego i fotorelacja (wZasięgu.pl)
W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po  II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku.

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

„W najbliższą niedzielę abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam” – powiedział rzecznik Episkopatu.

W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: „Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (…) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

BP KEP

Publikujemy pełną treść Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski:

Akt Zawierzenia Polski
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Matce Bożej Królowej Polski

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 13 maja 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

W imieniu Kościoła w Polsce

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2020 roku
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia ustanowione! To wielkie święto dla Małego Płocka, ale też dla całej diecezji łomżyńskiej. Nie w liczbach jednak, a w szczerej pobożności tkwi sens i cel wydarzeń takich jak to dzisiejsze – mówił zapytany o powód podniesienia świątyni do rangi sanktuarium proboszcz parafii w Małym Płocku:

Myślę, że głównym przyczynkiem do tego jest wielka pobożność Maryjna tutejszego ludu. Wielką uroczystością jest bez wątpienia główny odpust 3 maja, kiedy do naszej świątyni przychodzą piesze pielgrzymki z poszczególnych wsi, z obrazami z feretronami Maryjnymi. To dało mi duchowy impuls i podpowiedz do tego, że może warto byłoby podnieść rangę tego obrazu, uszanować ten kult Maryjny w tutejszym ludzie i wynieść to miejsce do godności sanktuarium – tłumaczył ks. Jan Pieńkosz.

Dla wielu parafian był to moment na który czekali od lat: Byli tacy, którzy wątpili w ustanowienie sanktuarium, ale myśmy się cały czas modlili, żeby tak się stało – mówi Katarzyna SzczepankowskaTo jest nasza Matka Boża! Szkoda, że teraz są takie czasy… bo wszyscy by zobaczyli na własne oczy jak zawsze ksiądz proboszcz, a niebawem kustosz wita te obrazy, które przynosimy, każdego z imienia, każdą wieś, czy to Rakowo, czy to Zalesie, czy Mały Płock ulicami – wymienia Teresa Pisiak.

Do trudności, których doświadczamy podczas epidemii odniósł się w czasie homilii przewodniczący Mszy Świętej biskup Janusz Stepnowski. Podkreślał on, że Maryja jest naszą opiekunką i może nam wyprosić łaski, których najbardziej potrzebujemy:

Jest to szczególny czas, żeby upraszać u Pani Małopłockiej łaski potrzebne naszym rodzinom, w XXI wieku, dotkniętym tą straszliwą możemy powiedzieć epidemię. Prosimy Panią Małopłocką aby zlitowała się nad całym światem, aby zlitowała się nad naszym narodem, ale też była łaskawa dla tej parafii, tak jak od wieków była łaskawa jeśli tylko Jej dzieci tu, przed tym obrazem zginały kolana – mówił.

Proboszcz parafii tłumaczył podczas jednej z transmitowanych w Radio Nadzieja rozmów poprzedzających uroczystość ustanowienia sanktuarium, dlaczego wizerunek Małopłockiej Pani czczony jako obraz Matki Pocieszenia:

Maryja ma jasne, z lekka uśmiechnięte oblicze, tak by nas zapraszała by się Jej nie bać, aby Jej powierzać swoje troski. Już w dokumentach z XVIII wieku, które spotkałem i przeglądałem osobiście w łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, pozostaje właśnie ten tytuł łaciński jeszcze wtedy, jako Matka Pocieszenia.

O historii obrazu i jego czci w Małym Płocku wspominał także bp Stepnowski: Ten obraz, obraz który jest tu, w tym miejscu, z roku 1738, towarzyszy tej parafii od wielu wieków, jak towarzyszył waszym przodkom, którzy przed tym obrazem zanosili swoje modlitwy do Pana, prośby, ale też dziękczynienia kiedy ich prośby, ich pragnienia się spełniały. Przed tym obrazem, na kolanach za to dziękowali.

Wizerunek Pani Małopłockiej jest wzorowany na rzymskim obrazie Salus Populi Romani. Malowidło przedstawia NMP z Dzieciątkiem na rękach.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z wydarzenia (wZasiegu.pl)

Beata Borkowska/ foto. ks.Robert Szulencki
Prawie trzy tysiące polskich duchownych zginęło z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta  w czasie II wojny światowej. 29 kwietnia przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu Dachau, gdzie niemieccy naziści zamordowali 868 duchownych z Polski, spośród 1773 więzionych tam polskich księży i biskupów. W tę rocznicę w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbędą się uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Obchody w Kaliszu są  kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku. W obawie przed likwidacją obozu, zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1773 pochodziło z Polski. 868 duchownych zostało zamęczonych w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

Pięć lat temu, 29 kwietnia 2015 roku, w 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, pielgrzymowali tam biskupi i kapłani z całej Polski. Pielgrzymka duchowieństwa do Dachau miała się odbyć również w 75. rocznicę wyzwolenia obozu. Została jednak odwołana ze względu na panującą epidemię.

Główne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbędą się 28 i 29 kwietnia w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W tym roku będą one połączone z 50. rocznicą utworzenia tam Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa, która powstała jako dziękczynienie za wyzwolenie obozu Dachau. We wtorek, 28 kwietnia, o godz. 19.00 w Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa odprawiona zostanie Msza św. w intencji jej fundatorów, a 29 kwietnia o godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa seniora archidiecezji wrocławskiej Mariana Gołębiewskiego. Poprzedzi ją słowo wprowadzające w obchody. Po Mszy św. nastąpi poświęcenie Kaplicy i Muzeum Księży Dachauowczyków po zakończonych niedawno pracach remontowo-konserwatorskich.

„Zjednoczmy się duchowo w uwielbieniu Boga za wielkie dzieła, których dokonał przez przyczynę św. Józefa w życiu Księży-więźniów obozu Dachauˮ – napisał biskup kaliski Edward Janiak w komunikacie z okazji obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, który przypada w rocznicę wyzwolenia obozu Dachau. Bp Janiak prosił także o osobistą modlitwę o nowe i święte powołania kapłańskie „by nigdy nie brakło odważnych głosicieli Bożej prawdyˮ.

Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego będą transmitowane przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

BP KEP
Strona 1 z 65

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png