Sylwester Kowalewski

Przed dziewięciu laty 11 listopada 2011 roku Stolica Apostolska i Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiły bardzo ważne informacje dotyczące naszego Kościoła lokalnego. Papież Benedykt XVI przyjął wówczas rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji łomżyńskiej złożoną przez Biskupa Stanisława Stefanka. Biskup senior tym samym zakończył swoją 15-letnią posługę Pasterza Kościoła Łomżyńskiego.

Jednocześnie Papież mianował nowego Biskupa Łomżyńskiego w osobie wówczas ks. prałata Janusza Stepnowskiego, pracownika Kongregacji ds. Biskupów i naszego rodaka, kapłana wyświęconego dla naszej diecezji, który 22 lata posługiwał w Stolicy Świętej.

Dzisiaj w rocznicę prekonizacji, czyli ogłoszenia biskupem, chcemy Bogu dziękować za to, że nie zostawia nas bez opieki. Posyła do naszych wspólnot pasterzy, którzy pełnią w Kościele i w świecie misję Jezusa Chrystusa – misję nauczania, uświęcania i przewodzenia w miłości. Biskupowi Januszowi, naszemu Pasterzowi, chcemy złożyć dzisiaj wiązankę duchowych kwiatów, w których zawierają się modlitwa, pamięć, wdzięczność, posłuszeństwo i miłość. Widzimy w Księdzu Biskupie i w jego posługiwaniu w naszej diecezji, Chrystusa, który posługuje się pasterzami, by obdarowywać świat miłością. Niech „łaska i pokój”, które są biskupią dewizą posługi pasterskiej Księdza Biskupa Janusza, towarzyszą w codziennym życiu i w misji.

Red.
„Ojcze nieskończenie dobry, ześlij swoje błogosławieństwo na tę wdowę, poświęć ją i umocnij darami Ducha Świętego, aby aż do śmierci dochowała wierności złożonym dzisiaj przyrzeczeniom. Udziel jej łaski pokory i wielkoduszności. […] Pomóż jej naśladować wdowy, które trwały na modlitwie, wspomagały potrzebujących i doznawały szczególnej pomocy ze strony Zbawiciela. Spraw, aby umocniona przykładem i wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Twego Syna, wysławiała Cię pieśniami, adorowała milczeniem, oddawała Ci chwałę swoją pracą i uwielbiła całym życiem, aż osiągnie pełnię życia i miłości w zjednoczeniu z Tobą, i wejdzie do wspólnoty Świętych”.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski 7 października br., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, udzielił błogosławieństwa pani Anecie, od której wcześniej przyjął przyrzeczenia wejścia do stanu wdów i tym samym przyjęcia wezwania „do jeszcze gorliwszego udziału w pełnieniu prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, naśladowania Chrystusa w czystości i całkowitym posłuszeństwie woli Bożej, trwania na modlitwie i czynienia pokutę na wzór świętych wdów”.

Błogosławieństwo, które Ksiądz Biskup udzielił w imieniu Kościoła, jest odpowiedzią na pragnienie kobiety, która utraciwszy małżonka przez jego śmierć, pragnie swoje wdowieństwo przeżywać w szczególnym zawierzeniu się Chrystusowi Panu i poświęceniu się modlitwie za Kościół, przypieczętowując to wszystko czynami miłosierdzia. Zewnętrznym wyrazem przyrzeczeń, jakie składa wdowa oraz błogosławieństwa Kościoła, które otrzymuje, jest wręczenie przez Biskupa krzyża i księgi Liturgii godzin.

Obecnie do stanu wdów diecezji łomżyńskiej przynależy pięć wdów, które przez indywidualną formację życia konsekrowanego służą Kościołowi, naszej diecezji i osobom potrzebującym przez modlitwę i miłosierdzie.
czwartek, 24 wrzesień 2020 15:47

Kongregacja Dziekanów 23.09.2020

W Ośrodku „Caritas Bliźnim” Diecezji Łomżyńskiej w Ptakach k. Nowogrodu 23 września br. odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów, której przewodniczył Pasterz Kościoła Łomżyńskiego Biskup Janusz Stepnowski. W spotkaniu wzięli udział Biskup Tadeusz Bronakowski, księża dziekani, księża pracujący w Centralnych Instytucjach Diecezji oraz księża odpowiedzialni w naszej diecezji za różne formy duszpasterstwa. Wiodącym tematem spotkania były wyzwania duszpasterskie w kontekście panującej epidemii koronawirusa. Uczestnicy kongregacji poszukiwali odpowiedzi na pytania o kształt duszpasterstwa parafii naszej diecezji w różnych jego wymiarach: ofiarności kapłańskiej, relacji kapłanów i osób świeckich, formacji dzieci i młodzieży, katechezy dorosłych, szczególnie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania. Dyskusja i wymiana doświadczeń pozwoli w najbliższej przyszłości na wypracowanie modelu parafii i duszpasterstwa wobec wyzwań współczesności.
poniedziałek, 03 sierpień 2020 11:24

Wyruszyła 36. PPŁ na Jasną Górę

Mimo nietypowych czasów, jak co roku, z Łomży wyruszyła już po raz 36. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Chociaż pielgrzymka będzie w tym roku sztafetowa, to ciągłość tradycji udało się zachować.

Nim pielgrzymi ruszyli na szlak, to o godzinie 6. w łomżyńskiej Katedrze odbyła się msza Święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Mimo wczesnej pory i sytuacji epidemicznej w kraju, w świątyni zebrało się grono wiernych, którzy wspólnie pomodlili się wszystkich, którzy wezmą udział w 36. Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej.

Tuż po mszy, o godzinie 7:15 spod Katedry ruszyli pierwszy pielgrzymi, którym przewodził ks. Łukasz Brzostowski:

– W tym roku nie wiem, czy można mówić o zaszczycie, ale na pewno o odpowiedzialność za rozpoczęcie pielgrzymki – uważa ks. Brzostowski – W tym roku nie idę tylko, jako przewodnik grupy Żółto-Brązowych, ale też trzeba nieść te wszystkie intencje, które mają ze sobą pielgrzymi grupy Białej, którzy gromadzą się na apelach w naszych parafiach całej diecezji. To jest duża odpowiedzialność. Przez to pielgrzymka w tym roku nabiera nowego znaczenia pokutnego. Może nie w sensie fizycznym, ale takim, że nie możemy przejść jej w całości. To buduje w nas ogromny głód i mam nadzieję, że ten głód będzie za rok wykorzystany i większą grupą pójdziemy na Jasną Górę.

Wyjątkowość tegorocznej pielgrzymki podkreśla także jej przewodnik, ks. Grzegorz Kosiorek:

– Pielgrzymi mówią, że tegoroczna pielgrzymka jest dla nich trudniejsza, niż co roku, ponieważ chcieliby pójść, a nie mogą – mówi ks. Kosiorek – Tylko nieliczni pójdą na trasę. Ci, którzy wielokrotnie wędrowali na Jasną Górę. Jest to dla nich wyróżnienie, ale są zarazem naszymi ambasadorami na drodze, kiedy idziemy do Matki Bożej, aby prosić o ustanie pandemii koronawirusa oraz we wszystkich potrzebnych dla nas łaskach.

– Istota pielgrzymowania nigdy się nie zmienia. Niezależnie od tego, czy idzie mała grupka, czy kilka tysięcy osób – zaznacza bp. Tadeusz Bronakowski – Istotą pielgrzymowania jest nasze wewnętrzne nawrócenie, przemiana naszego serca, naszego myślenia, naszego umysłu. Polecamy zawsze pielgrzymom nasze intencje narodowe, rodzinne, także osobiste.

Pielgrzymi na Jasną Górę mają dotrzeć 13. sierpnia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze mszy i startu pielgrzymki na stronie wzasiegu.pl

 

JT

Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili – czytamy w specjalnym Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc trzeźwości. Przewodniczący Zespołu bp Tadeusz Bronakowski zachęcił, by Polacy w sierpniu podjęli dobrowolną miesięczną abstynencję.

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą Bitwy Warszawskiej bp Tadeusz Bronakowski zachęcił by tegoroczny miesiąc trzeźwości przeżywać również w duchu szczególnej wdzięczności za Cud nad Wisłą, dzięki któremu Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. „Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę” – czytamy.

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w myśl tegorocznego hasła – „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” – w sposób szczególny przede wszystkim jednak zwraca uwagę na sytuację polskich dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Mimo rosnącej świadomości społecznej w Polsce wciąż jedna trzecia kobiet w stanie błogosławionym spożywa alkohol. W apelu przypomniano, że picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub cieżkie uszkodzenie mózgu dziecka, powodując nieodwracalne schorzenia. „Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i towarzyszą dziecku do końca życia” – czytamy w Apelu.

Zwrócono uwagę, iż w rodzinach z problemem alkoholowym najbardziej cierpią dzieci, które na skutek pijaństwa rodziców popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy psychiczne, moralne i duchowe. Powstałe w dzieciństwie deficyty mają wpływ na całe dorosłe życie, dlatego bardzo ważną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży pełnią szkoły i środowiska parafialne, które przez tworzenie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm postępowania mogą wpływać nakształtowanie dojrzałej osobowości.

Autorzy apelu zwracają uwagę na fakt, iż choć problemy alkoholowe dotykają większość Polaków, wciąż są lekceważone w przestrzeni publicznej. Zespół KEP ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych po raz kolejny wyraził stanowczy sprzeciw wobec zgody instytucji samorządowych i państwowych na reklamę alkoholu. „Stanowienie dobrego prawa i skuteczne jego egzekwowanie to podstawowe zadanie instytucji państwowych i samorządowych. Prawo bezwzględnie musi chronić najmłodszych obywateli przed uzależnieniami i demoralizacją” – czytamy w apelu.

Apel kończy zachęta do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu, która „jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i opanowanych chorobą alkoholową wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty” – podkreślono w dokumencie.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości koordynuje działania diecezjalne, wspiera i współpracuje z duszpasterzami i świeckimi apostołami trzeźwości, ruchami i stowarzyszeniami podejmującymi różne inicjatywy abstynenckie. Zespół przygotowuje również i wydaje materiały duszpasterskie, w tym coroczne Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

BP KEP

środa, 17 czerwiec 2020 15:33

Dotacja z MKiDN

Uprzejmie informuję, iż Muzeum Diecezjalne w Łomży mieszczące się w budynku przy ulicy Giełczyńskiej 20A otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wspieranie działań muzealnych. Wniosek złożony przez Muzeum Diecezjalne „Konserwacja muzealiów z Muzeum Diecezjalnego w Łomży – IV etap będzie realizowany w cyklu dwuletnim. Całość dotacji to 202 tysiące złotych. Na rok 2020 przypada kwota dotacji 95.000 tysięcy złotych a na rok 2021 – 107.000 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu MKiDN kolejne muzealia zostaną zbadane i poddane konserwacji. Prace konserwatorskie w ramach projektu rozpoczęły się z dniem 15 czerwca 2020 roku.
Z poważaniem
ks. dr Tomasz Grabowski

piątek, 12 czerwiec 2020 11:04

Uroczystość Bożego Ciała w Łomży

To dzień radości z ustanowienia sakramentu Eucharystii – tak biskup Janusz Stepnowski mówił o obchodzonej dziś Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W homilii Mszy Świętej w łomżyńskiej katedrze biskup nawiązał do tęsknoty za Eucharystią, której doświadczyliśmy w czasie epidemii. Zachęcał też do udziału w procesjach, które nazwał manifestacjami wiary.

Spożywając Eucharystię powoli przekształcamy nasze istnienie. Nasze życie staje się coraz bardziej święte. Nie wystarczy jednak  tylko przyjąć Eucharystię, trzeba jeszcze głęboko, powoli nad nią medytować. Medytować nie tylko nad Chlebem który spożywamy, ale także nad każdym słowem Chrystusa, które wypowiada w Ewangelii. W Eucharystii zawarte jest całe istnienie Jezusa Chrystusa, cała Jego istota. On stał się Chlebem, aby stać się pożywieniem dla każdego z nas – mówił biskup Stepnowski.

Biskup nawiązał też do okresu oczekiwania na Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i w Eucharystii: W tym ostatnim okresie, szczególnie okresie izolacji, wielu z was nie mogło uczestniczyć w Eucharystii, wielu nie mogło przybliżyć się do tego ołtarza, mimo że bardzo tego pragnęli. Widziałem jak pewna kobieta płakała gdy po pewnym czasie pierwszy raz była na Eucharystii. Płakała z radości. I my w tym dniu radujemy się, że Pan ustanowił siebie na ołtarzu jako Chleb i Wino, że przez ten Chleb i Wino stajemy się rodziną Chrystusa – dodaje biskup łomżyński.

Po Mszy Świętej ulicami Łomży przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Udostępniamy także nagranie całej homilii bpa Janusza Stepnowskiego.

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png