Szkoły Katolickie

W roku 1990 Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”, za zgodą MEN i Kuratorium Oświaty w Łomży powołało do życia drugie w Łomży Liceum Ogólnokształcące nazwane: Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego ojcem duchowym był ks. Czesław Oleksy, który został dyrektorem szkoły. Pierwszy egzamin do szkoły odbył się w kwietniu 1990 r. Przyjęto 56 uczniów, utworzono 3 klasy o profilu ogólnym. W każdej z nich ukierunkowano program na rozwijanie innych zainteresowań: matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i humanistycznych. W pierwszym roku działalności szkoła mieściła się w budynku byłego KW PZPR. Przybicie tablicy informującej o nowej placówce oświatowej stało się symbolem przemian zachodzących w naszym kraju. Szkoła powstawała w atmosferze niezwykłego entuzjazmu rodziców, młodzieży, nauczycieli, w poczuciu wspólnoty. Była to nasza szkoła.

Od września 1991 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę. Przeniosła się do odzyskanego przez Kurię Diecezjalną budynku dawnego Domu Katolickiego, mieszczącego się na ulicy Sadowej. W adaptacji pomieszczeń, malowaniu i wyposażeniu sal brali udział rodzice, nauczyciele, uczniowie i członkowie Stowarzyszenia „Pokój i Dobro”. Pracom tym towarzyszyła świadomość, że tworzymy miejsce bliskie naszej wspólnocie- nasz dom. Patronował tym wysiłkom ks. Prymas Stefan Wyszyński – związany z Łomżą i okolicami szkoły: katedrą, seminarium. Myśli ks. Prymasa, Jego autorytet stały się wyznacznikiem programu wychowawczego, postawy moralnej i obywatelskiej. Ufundowanie sztandaru szkoły i odsłonięcie tablicy upamiętniającej dzieło biskupa Stanisława Łukomskiego, staraniem, którego powstał budynek, było następnym ważnym wydarzeniem kształtującym oblicze szkoły.

Funkcję dyrektora szkoły pełnili:

  • 1990-1994 - ks. Czesław Oleksy
  • 1994-1999 - p. Andrzej Bobrow
  • 1999-2004 - ks. Andrzej Pogorzelski
  • od roku 2004 - p. Bożena Śliwowska

W roku szkolnym 2001/2002 rozszerzono profil szkoły – przyjęto pierwszy rocznik gimnazjalistów.
W 2002 roku zmieniono status szkoły – nadano jej miano Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Czytany 7810 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png