niedziela, 18 grudzień 2016 14:10

Biskup Janusz Stepnowski obchodzi 5-lecie konsekracji biskupiej

Napisał
11 listopada to ważna data w dziejach naszej Ojczyzny, stała się ona też, w szczególny sposób ważna dla Diecezji Łomżyńskiej, gdyż 11 listopada 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. prałata Janusza Stepnowskiego, pracownika watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Łomżyńskiej.

Sakrę Biskup-Nominat przyjął z rąk kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów, w Katedrze Łomżyńskiej 18 grudnia 2011 r. Za dewizę biskupią Ksiądz Biskup Janusz przyjął słowa „Gratia et pax” („Łaska i pokój”), które nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany.

Biskup Janusz podsumowując pięcioletnią posługę w diecezji wskazuje na dwa ogromne wyzwani. Pierwsze to demografia i wciąż zmniejszająca się ilość wiernych, która w przyszłości może doprowadzić do zamykania kościołów i likwidacji parafii. Drugie natomiast, to praca z młodzieżą, która – jak wskazuje biskup Janusz – często jest pozostawiona sama sobie. Tym bardziej bardzo cieszy pasterza grono młodych księży, którzy odnajdują się w pracy z młodymi i towarzyszą im w ich codzienności i na drodze duchowego wzrostu.

Biskup Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP – Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 – 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza 1 czerwca 1985 r. Po święceniach Biskup Łomżyński skierował księdza neoprezbitera na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii (Wydział Prawa Kanonicznego), które ks. Janusz Stepnowski ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. ks. Stepnowski podjął pracę w Watykanie, gdzie zastała go nominacja na Biskupa Łomżyńskiego. Przez dwadzieścia dwa lata posługi w Watykanie, a wcześniej w trakcie hiszpańskich studiów ks. Janusz Stepnowski utrzymywał żywy kontakt z rodzimą diecezją i parafią w Ostrołęce.

Obecnie poza posługą w Diecezji Łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski jest też Członkiem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski oraz Delegatem KEP ds. Kontaktów z ComECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli)

Księdzu Biskupowi w piątą rocznicę sakry biskupiej życzymy obfitości łask i darów Ducha Świętego, by księdza pasterski głos zawsze był wysłuchany, zrozumiany i przyjęty. Szczęść Boże!

Joanna Ekstowicz (wzasiegu.pl)

Tekst biogramu pochodzi ze strony wzasiegu.pl i cytując należy powoływać się na tenże portal.
Czytany 1589 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png