poniedziałek, 23 styczeń 2017 09:34

Modlitwa o jedność chrześcijan

Napisał
W Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła kończy się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznym modlitwom towarzyszyły słowa „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, które stanowią one nawiązanie do tekstu z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian 5,14-20, podkreślającego, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia.

Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. Tekst ten podkreśla, że pojednanie dokonuje się dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który oddaje swoje życie za wszystkich. Chrześcijanie są wezwani w imię Jezusa do oddawania, tak jak On, swego życia. Nie żyją już bowiem dla samych siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł na krzyżu. Fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Zanim jednak zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia musimy wyznać nasze grzechy. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe. Świat potrzebuje posługi pojednania, która przełamie bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa. Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w Jego imię.

W tą modlitwę włączyli się również wierni Kościoła Łomżyńskiego, którzy zgromadzili się w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Biskupa Janusza Stepnowskiego by wspólnie modlić się w intencji jedności chrześcijan.

Na początku wierni zebrani na nabożeństwie zostali zaproszeni do modlitwy przeproszenia za budowanie murów, które zamiast łączyć chrześcijan prowadzą do coraz większych podziałów. Następnie uczestnicy nabożeństwa wsłuchali się w Liturgię Słowa do której komentarz wygłosił biskup Janusz Stepnowski. Przybliżył zebranym przypowieść o synu marnotrawnym, a raczej jak wskazywał kaznodzieja o Bogu, który jest zarazem ojcem i matką czekającą na powrót każdego zaginionego dziecka.

W pierwszą część nabożeństwa, poprzez czytania i modlitwę wiernych włączyli się przedstawiciele ruchu Odnowy w Duchu Świętym i Gloriosy Trinita, natomiast adorację Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé, przygotowali i poprowadzili alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku od 18 do 25 stycznia. W tych dniach, na całym świecie, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach.

JE/SB
Czytany 1609 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png