sobota, 04 maj 2019 22:48

To Maryja pokonała potop szwedzki i potop komunizmu

Napisał
3 maja był w Łomży świętem wszystkich jej mieszkańców – bez względu na poglądy polityczne i zapatrywania religijne. Tak jak miasto powiewało tego dnia tysiącami biało-czerwonych flag, tak Polacy – dumni z historii swojego Narodu zjednoczyli się by na Starym Rynku, w jednym z najważniejszych punktów miasta, publicznie i z dumą odśpiewać Hymn narodowy. Wcześniej jednak odwiedzili mogiły poległych za wolną Polskę i na Mszy w łomżyńskiej katedrze dziękowali NMP Królowej Polski za wolność, którą możemy cieszyć się także w 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji.


Mszy świętej w intencji ojczyzny przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Jan Sołowianiuk, który nawiązał w kazaniu do historii naszego Narodu, wielokrotnie upatrującego pomocy i ratunku w swej Królowej i Matce – Maryi: Cofnijmy się na moment o parę wieków i wejdźmy do katedry we Lwowie. Spotkamy króla Jana Kazimierza wraz z całym dworem. Klęczy przed wizerunkiem Matki Bożej i w imieniu Polski pogrążonej w falach potopu szwedzkiego składa uroczyste śluby: „Wielka Boga Człowieka Matko, Ciebie dziś za patronkę moją i Królową państw moich obieram. Tak samego siebie jak i całe Królestwo Polskie i wszystkie moje ludu twojej osobliwej opiece i obronie polecam”. Minęły trzy wieki i oto 53 lata temu, w tysięczną rocznice chrztu Naród Polski zgromadzony u stóp Jasnej Góry pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego powtarzał złożone niegdyś ślubowanie swojej królowej. Zaproszony na tysiąclecie chrztu Polski papież Paweł VI nie został w puszczony do Polski. Przy ołtarzu stał pusty tron, leżał na nim bukiet białych kwiatów. Mszę świętą celebrował wtedy kardynał Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Ślubowanie powtórzył przed Matką Bożą Prymas Tysiąclecia. Padły znów słowa: Matko Boga Człowieka, Najświętsza Dziewico… – tak ślubowaliśmy wierność Bogu, krzyżowi i Ewangelii – mówił ks. Sołowianiuk.

Ks. infułat mówił też o powszechności święta 3 maja, które jest świętem każdego Polaka: Przyszliśmy świętować wolność, bo 3 maja należy do Polski, do wszystkich Polaków, do tych którzy żyją na ojczystej ziemi i do tych 10 mln. rozproszonych po wszystkich kontynentach świata. Ten dzień należy do Narodu, całego Narodu, nie tylko określonej klasy. To dzień, w którym Maryja gromadzi Polaków pod sztandarem Krzyża. Po pierwsze Maryja jest matką Boga, ale pod krzyżem z woli swojego Syna Maryja stała się matką całego Kościoła i każdego człowieka. Jako matka była dana nie tylko Janowi, ale także nam wszystkich. Jan „wziął ją do siebie” i my przyjmujemy Ją jako Matkę przez wszystkie wieki – mówił ks. infułat.

Wkład jaki w obecny kształt Polski włożyli wspominani w kazaniu wielcy Polacy jest nie oceniony. Ten dzień był więc także momentem hołdu złożonemu związanemu z ziemią łomżyńską Słudze Bożemu kardynałowi Stefan Wyszyńskiemu, którego pomnik stoi przy łomżyńskiej katedrze. To tu przedstawiciele władz, służb i stowarzyszeń złożyli kwiaty i pokłonili się na znak uznania i pamięci.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na łomżyńskim Starym Rynku, gdzie przedstawiciele władz mówili o odpowiedzialności, która spoczywa na nas Polakach. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski namawiał do korzystania z prawa do głosowania i przez to decydowania o kształcie miasta, kraju i jego pozycji na arenie międzynarodowej. Poseł Bernardeta Krynicka tradycyjnie odkryła kilka z kart z historii Polski przypominając łomżynianom o cenie, jaką nasi przodkowie zapłacili za wolność i niepodległość. Poseł wezwała też do dbałości o to co rodzime i tradycyjne, bo właśnie tym możemy szczycić się na tle innych narodów. Poseł Lech Antoni Kołakowski nawiązał natomiast do dawnego i obecnego stanu armii Polskiej, która wg. niego jest gwarantem bezpieczeństwa Polaków, przez co stale powinna się rozwijać i rozrastać.

Następnie uroczyste przyrzeczenie strzeleckie złożyło 26 nowych członków Jednostki Strzeleckiej 1012 im. 33 Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej. Obecne na uroczystości poczty zostały odprawione i tak zakończyły się główne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łomży. Przed mieszkańcami miasta jest jednak jeszcze wiele wydarzeń towarzyszących głównym obchodom, m.in. koncerty, turnieje i pikniki.

Beata Borkowska
Czytany 643 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png