czwartek, 06 czerwiec 2019 15:48

Rocznica koronacji wizerunku Matki Pięknej Miłości

Napisał
Mija 28 lat od wizyty papieża Jana Pawła II w Łomży. Ojciec Święty przebywał w mieście nad Narwią 4 i 5 czerwca 1991 roku. Ważnym punktem tej wizyty była koronacja obrazu Matki Boskiej łomżyńskiej - Matki Pięknej Miłości. Z proboszczem parafii katedralnej, ks kan. Marianem Mieczkowskim rozmawia red. Paweł Dąbkowski.

Paweł Dąbkowski: św. Jan Paweł II zmienił historię Łomży… i obrazu.

Ks. Marian Mieczkowski: Przed wizytą Ojca świętego używano zwrotów „Matka Boża Katedralna”, „Matka Boża Łomżyńska”. Taki tytuł funkcjonował przez wieki. Sam obraz ma bardzo starą historię. Dotyczy w dużej mierze ołtarza, który jest ściśle związany z resztą i jako całość przybył do ówczesnej łomżyńskiej Fary. Profesor Kurpik, wybitny polski specjalista przez 30 zajmujący się konserwacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej twierdzi, że obraz Matki Bożej Łomżyńskiej jest wczesną kopią obrazu jasnogórskiego. Dodaje, że na obrazie łomżyńskim są andegaweńskie lilie, które zawsze tutaj były. Te same ozdoby zaistniałe w czasach jagiellońskich na obrazie jasnogórskim, znikły w wyniku pobożności ludzi, którzy obraz częstochowski całowali i dotykali go. W ten sposób lilie zostały zniszczone. Dopiero w XX wieku, kiedy prześwietlono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej promieniami Rentgena, odkryto ślady andegaweńskich lilii. Konserwatorzy odtworzyli je.

P.D.: A sam obraz?

ks. M.M.: Jest stworzony tradycyjną metodą ikony, napisany na desce. Przypuszcza się, że może pochodzić z przełomu XV/XVI stulecia. Jest to obraz typu „Hodegetria”, gdzie Maryja wskazuje dłonią na Jezusa jako drogę zbawienia. To najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonografii przedstawiający Matkę z Bożą z Dzieciątkiem.

P.D.: Koronacja obrazu była wydarzeniem wyjątkowym.

ks. M.M.: Miała miejsce 4 czerwca 1991 roku. Tytuł nadał św. Jan Paweł II. Nałożył wówczas korony na głowy Jezusa i Maryi. Trzeba przypomnieć o samym przesłaniu Ojca świętego. Papież na samym początku pielgrzymki do Ojczyzny powiedział, że przywozi nam 10 prostych słów. Chodziło oczywiście o Dekalog. W każdym odwiedzanym oficjalnie mieście św. Jan Paweł II rozważał kolejne przykazania Dekalogu. W Łomży skupił się na szóstym, podkreślając i dziękując za obecność licznie zgromadzonym rolnikom. Skierował też do Matki Bożej modlitwę o piękną miłość dla wszystkich Polaków. W katedrze do dziś widnieje napis: Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa”.

pd
Czytany 725 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png