KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

 

Słowo Biskupa Łomżyńskiego

przed Ogólnopolską Peregrynacją Relikwii bł. Rodziny Ulmów

w Diecezji Łomżyńskiej

w dniach od 18 do 25 maja 2024 r.

(do wykorzystania w niedzielę 12 maja br.)

Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani,

Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,

Rodzina w niej świętość się zaczyna. Pod tym hasłem od 18 do 25 maja br. przeżywać będziemy w naszej diecezji spotkania z Błogosławioną Rodziną Ulmów. Obraz i relikwie Błogosławionych odwiedzą kolejno: Wyszków, Ostrów Mazowiecką, Zambrów, Jedwabne, Grajewo, Łomżę i Myszyniec. Wpiszemy się w ten sposób
w ogólnopolską peregrynację, której inicjatorem jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Zapewne Męczennicy z Markowej, Wiktoria i Józef Ulmowie z siedmiorgiem dzieci, którzy zostali beatyfikowani we wrześniu ubiegłego roku, są Wam znani.
Ta rodzina to szczególny wzór świętości realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym. Prowadzili bogate w miłość, wiarę i pracę codzienne życie. Ratując prześladowanych Żydów przed niemieckim terrorem w czasie II wojny światowej, zostali wszyscy, także ich jeszcze nienarodzone dziecko, brutalnie zamordowani. Pomoc, którą okazali potrzebującym, wypływała z wierności Chrystusowi i z przykazania miłości Boga
i bliźniego, które doskonale zrealizowali. Zasłużyli w ten sposób na chwałę ołtarzy i na niebo, do którego został wzięty Pan Jezus i gdzie zasiada po prawicy Boga. Przypomina nam tę prawdę fragment Ewangelii św. Marka i dzisiejsza uroczystość. Wniebowstąpienie bowiem jest wywyższeniem ludzkiej natury i ukazaniem każdemu
z nas, że powołaniem człowieka jest niebo i życie w przyjaźni z Bogiem. Właśnie ten cel

ma nam wierzącym – podobnie jak Wiktorii i Józefowi – dodawać sił i natchnień
w codziennych trudach, zmaganiach i wyborach życiowych.

Zachęcam Was wszystkich – Drodzy Bracia i Siostry – do licznego gromadzenia się w wybranych kościołach przy relikwiach Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Narzeczeni i małżonkowie, słuchając homilii czy konferencji głoszonych przy okazji peregrynacji, mogą znaleźć w Wiktorii i Józefie orędowników i liczne wskazówki do budowania doskonałej jedności małżeńskiej, między innymi: słowa, gesty czy rytuały, tak bardzo dziś licznym żonom i mężom potrzebne. Rodzice mogą odkryć, jak wielkim darem jest rodzicielstwo i że skarb, jakim jest dziecko, to najlepszy sposób przedłużenia ich wzajemnej miłości na wieczność. W dzisiejszych czasach kiedy demografia i niska liczba urodzeń przeraża, warto uświadomić sobie, że liczba dzieci w rodzinie jest wyrazem wielkoduszności rodziców. Nawet najmłodsi, dzieci i młodzież naszej diecezji, w błogosławionych: Stasi, Basi, Władku, Franku, Antosiu i Marysi, mogą znaleźć koleżanki i kolegów, którzy będą im towarzyszyć we wzrastaniu i podejmowaniu życiowych decyzji oraz utwierdzać w przekonaniu, że warto być wiernym najważniejszym wartościom nawet za cenę oddania życia. Że w ostatecznym rozrachunku liczy się dobroć, miłość, wierność ideałom, także Bogu i Ewangelii. Wszak miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do drugich, szczególnie małych
i bezbronnych.

W czasie nawiedzenia parafii przez relikwie Błogosławionych nie zabraknie modlitw, nabożeństw i różnego rodzaju błogosławieństw. Dlatego zaproszenie kieruję także do rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Będzie to wspaniała okazja do modlitwy o opiekę dla nich samych, jak i dla dzieci rozwijających się pod sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie. Zrządzeniem Opatrzności ogólnopolska peregrynacja wpisuje się w naszą coroczną diecezjalną pielgrzymkę rodziców oczekujących na narodziny dziecka do sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie. Jest to zawsze trzecia niedziela maja, czyli w tym roku dziewiętnastego maja o godzinie 10:30. Do udziału w nabożeństwach zapraszam także rodziców, którzy niestety utracili dziecko przed narodzinami. Być może od lat zadają sobie pytanie o zbawienie swojego maleństwa. Jestem przekonany, że w Błogosławionym Dziecku Nienarodzonym, które w chwili śmierci Wiktorii znajdowało się pod jej sercem, wielu z nich usłyszy odpowiedź na te i inne pytania – ponieważ zagadnienia dotyczące zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu także będą poruszane w wyznaczonych kościołach.

Peregrynacja relikwii Ulmów zbiega się w czasie z dyskusją społeczną
i parlamentarną, jaki kształt powinna przyjąć ustawa o ochronie życia osób nienarodzonych. Błogosławieni z Markowej poprzez przyjęcie do swojego domu osób, których życie jest zagrożone, przemawiają do nas, że każde życie jest święte
i nienaruszalne od poczęcia po naturalną śmierć. Fakt, że cała rodzina oddaje życie za przygarnięcie pod dach prześladowanych, dotyczy również ich nienarodzonego dziecka. Ono uczestniczy w ich miłości i w ich tragedii, jest członkiem ich rodziny. To ważne wskazanie dla nas, że nienarodzony jest tym, który należy do naszej rodziny, a jego życie powinno być chronione.

Do modlitwy zapraszam również członków ruchów i wspólnot działających
w naszej diecezji; osoby starsze i cierpiące; rodziców i dziadków najczęściej trzymających w dłoniach różańce i modlących się za swoje dzieci i wnuków: o żywą wiarę dla nich, o powrót do Boga, czy za ich małżeństwa, te szczęśliwe i te przeżywające różnego rodzaju problemy i kryzysy.

Nie tylko do organizowania programu i prowadzenia nabożeństw, lecz także do modlitwy i czuwania przy relikwiach zapraszam kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Męczennicy z Markowej to także dla nas – Siostry i Bracia – wspaniały przykład miłości Boga i bliźniego oraz sumiennego wypełniania swoich obowiązków.

Niech każdy z nas znajdzie dla siebie miejsce w świątyniach naszej diecezji przy Błogosławionej Rodzinie Ulmów. Rodzinie, która była Bogiem silna – bo istotnie Pan Bóg i Jego słowo, a także Kościół, zajmował w jej życiu ważne miejsce. Dziś, kiedy Ulmowie cieszą się chwałą ołtarzy i kiedy mówi się o nich w kraju i zagranicą, możemy powiedzieć, że jeszcze doskonałej wypełniają mandat misyjny Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zachęcam i Was, moi Drodzy Diecezjanie, do odważnego głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu żyjącym, o Jego miłości
i przykazaniach… Nie martwcie się, czy potraficie, czy Wam się uda, co ludzie powiedzą… Nie głosimy bowiem złotych myśli ani własnych zbawczych pomysłów, ale Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Was nie onieśmiela zwrot cały świat. Pamiętajcie, że jesteśmy posłani do konkretnych miejsc, gdzie żyją konkretni ludzie. Do miejsc przez nas uczęszczanych, gdzie żyją i pracują ludzie dobrze nam znani. To za nich jesteśmy odpowiedzialni! To właśnie im mamy opowiadać o Jezusie i tak jak On służyć.
Bo i Ulmowie osiągnęli chwałę nieba, służąc z miłością tym, których znali z sąsiedztwa.

Dokładny program peregrynacji znajdziecie na stronach duszpasterstwa rodzin naszej diecezji oraz Radia Nadzieja. Na jego antenie usłyszycie także transmisje i audycje poświęcone Rodzinie Ulmów. Informacje podadzą również księża proboszczowie
w ogłoszeniach parafialnych i umieszczą je w gablotach przy kościołach.

( Materiały do pobrania na stronie www.duszpasterstworodzin.lomza.pl )

Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz wstawiennictwo Błogosławionej Rodziny Ulmów niech Wam wszystkim towarzyszą. Raz jeszcze zapraszam na peregrynację do wskazanych miast naszej Diecezji i z serca błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża dnia 8 maja 2024 r.

N. 276/B/2024

Uroczystość św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski

Instrukcja duszpasterska

o peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej

18 – 25 maja 2024

„Rodzina w niej świętość się zaczyna.” Pod tym hasłem od 18 do 25 maja 2024 r., przeżywać będziemy w naszej Diecezji spotkania z Błogosławioną Rodziną Ulmów. Obraz i relikwie Błogosławionych odwiedzą kolejno: Wyszków, Ostrów Mazowiecką, Zambrów, Jedwabne, Grajewo, Łomżę i Myszyniec. Wpiszemy się w ten sposób w ogólnopolską peregrynację, której inicjatorem jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Męczennicy z Markowej, Wiktoria i Józef Ulmowie z siedmiorgiem dzieci, którzy zostali beatyfikowani we wrześniu ubiegłego roku, są szczególnym wzorem świętości, realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym. Prowadzili bogate w miłość, wiarę
i pracę codzienne życie. Ratując prześladowanych Żydów przed niemieckim terrorem
w czasie II wojny światowej, zostali wszyscy, także ich jeszcze nienarodzone dziecko, brutalnie zamordowani. Pomoc, którą okazali potrzebującym wypływała z wierności Chrystusowi i z przykazania miłości Boga i bliźniego, które doskonale zrealizowali.

Zachęcam wiernych naszej Diecezji, całe rodziny, do licznego gromadzenia się
w wybranych kościołach przy relikwiach Błogosławionej Rodziny Ulmów. Jestem przekonany, że oddając cześć ich doczesnym szczątkom, poznając ich historię, można nabrać siły do realizowania trudnego niekiedy, ale jakże pięknego i ważnego powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Mało tego, patrząc na ich liczne potomstwo można zrozumieć, że każde dziecko jest bezcennym skarbem, który Bóg powierza trosce rodziców.

Przygotowanie wydarzeń związanych z nawiedzeniem naszej Diecezji i parafii przez Błogosławionych Męczenników, polecam Wydziałowi Duszpasterstwa Rodzin. Natomiast szczegóły dotyczące organizacji peregrynacji, dokładny program a w nim zawarte konferencje, poszczególne modlitwy i nabożeństwa, umieszczam w niniejszej instrukcji.

I. Cele peregrynacji.

1. Krzewienie kultu bł. Rodziny Ulmów jako przykładu życia w prawdzie, troski o wiarę oraz bezinteresownego poświęcenia dla i za drugiego człowieka;

2. Promocja cnót chrześcijańskich, związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym;

3. Katecheza o życiu małżeńskim i rodzinnym;

4. Promocja wartości życia ludzkiego i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, zwłaszcza w obliczu różnego rodzaju współczesnych zagrożeń;

5. Modlitwa o powołania do życia małżeńskiego;

6. Promocja ruchów i stowarzyszeń religijnych, szczególnie zajmujących się sprawami małżeństw i rodzin;

II. Hasło peregrynacji: „Rodzina w niej świętość się zaczyna.”

III. Wskazania duszpasterskie.

1. Peregrynacja odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach diecezji od 18 do 25 maja 2024 r., zgodnie z ogólnopolskim harmonogramem przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

2. Do wszystkich parafii diecezji zostanie przesłany komunikat dot. peregrynacji
a do parafii dekanatu, który nawiedzać będą relikwie, zostaną przekazane plakaty
z harmonogramem peregrynacji, z prośbą o zamieszczenie ich w gablotach ogłoszeń. Plakaty z programem czy grafiki do umieszczenia w mediach społecznościowych można pobrać ze strony duszpasterstwa rodzin.

3. Do koncelebrowania Eucharystii w wyznaczonych miejscach zaproszeni są wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni, szczególnie zaś z wyznaczonych dekanatów.

4. Do wspólnej modlitwy zaproszona jest cała wspólnota diecezjalna, siostry i bracia zakonni, alumni, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, ruchów i wspólnot małżeńskich, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin, szczególnie doradcy życia rodzinnego, asystenci posługujący narzeczonym oraz rodzicom dzieci komunijnych
i młodzieży bierzmowanej oraz posługujący w poradniach rodzinnych.

5. Niedziela 12 maja 2024 r. (Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego) powinna zostać poświęcona w całej diecezji postaciom i dziełu bł. Rodziny Ulmów. Na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin naszej diecezji duszpasterstworodzin.lomza.pl oraz na stronie ulmowie.pl są do wykorzystania materiały liturgiczne, homiletyczne
i duszpasterskie.

Kazania tego dnia należy głosić wokół następujących tematów: promocja wartości życia małżeńskiego i rodzinnego; ochrona życia ludzkiego; codzienna modlitwa w rodzinie; przekazywanie zasad moralnych; wychowanie chrześcijańskie.
Do wykorzystania w czasie liturgii są także różne modlitwy za rodziny, za małżonków, za dzieci, etc.

6. W niedzielę 12 maja 2024 r. podczas ogłoszeń parafialnych należy poinformować wiernych o miejscach peregrynacji relikwii bł. Ulmów w diecezji, a także zachęcić ich
do udziału w zaplanowanych wydarzeniach (szczególnie wiernych z dekanatów, które nawiedzać będą relikwie).

7. Przez cały czas trwania peregrynacji Diecezjalne Radio Nadzieja informować będzie wiernych o programie peregrynacji oraz transmitować Msze św. z Sanktuarium
Św. Rodziny w Wyszkowie i Parafii pw. św. Brunona BM w Łomży. Do tego słuchacze usłyszą konferencje i audycje poświęcone Błogosławionym.

8. Rozpoczęcie peregrynacji będzie miało miejsce 18 maja 2024 r. w Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie w czasie Mszy św. o godz. 18.00, zaś zakończenie 25 maja 2024 r. w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu o godz. 14.00. Mszy św. w Wyszkowie przewodniczył będzie Biskup Diecezjalny a w Myszyńcu Biskup Pomocniczy.

9. Koordynatorem peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej oraz kustoszem relikwii bł. Rodziny Ulmów jest Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i to
on odpowiada za przewiezienie relikwii do kolejnego miejsca peregrynacji.

10. W kościele, do którego zostaną przekazane relikwie i obraz, należy przygotować miejsce na ich ekspozycję. Relikwiarz ma wymiary 25 cm × 43 cm, z podstawą
o wymiarach 17 cm × 16,5 cm. Futerał jest większy o ok. 4 cm. Obraz towarzyszący peregrynacji ma rozmiar 90 cm × 60 cm, etui jest kilka centymetrów większe. Miejsce ekspozycji relikwii i obrazu warto przyozdobić kwiatami oraz przygotować świecę, która zostanie zapalona po wprowadzeniu relikwii. Należy także przygotować ekran
i rzutnik do wyświetlania slajdów dotyczących życia bł. Rodziny Ulmów. Zdjęcia zostaną przesłane proboszczom pocztą elektroniczną.

11. Peregrynacja rozpoczyna się przeniesieniem relikwii z plebanii do kościoła. Przed Mszą św. można zorganizować nabożeństwo czuwania, np. adorację eucharystyczną, różaniec, koronkę lub inne.

12. Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła powinno odbyć się podczas procesji wejścia. Dobrze, by relikwie z plebanii niosła wielodzietna rodzina (członkowie rodziny mogą też nieść dziewięć róż, które można umieścić w wazonie przed obrazem). Następnie przed prezbiterium małżonkowie mogą powitać relikwie. Tekst powitania na stronie duszpasterstwa rodzin.

13. Mszę św. (z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i czwartku) można odprawić
z formularza ze wspomnienia bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników. Formularz
na stronie duszpasterstwa rodzin.

14. W czasie Mszy św. można zorganizować obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Można też zorganizować, nabożeństwo błogosławieństwa kobiet w stanie błogosławionym i dzieci.

15. W czasie dnia peregrynacji świadectwa mogą wygłosić przedstawiciele różnych ruchów i stowarzyszeń dla małżeństw i rodzin.

16. Można zorganizować inne Msze św. w ciągu dnia peregrynacji, np. dla chorych
z udzieleniem sakramentu namaszczenia; o powołania kapłańskie i zakonne; za zmarłych członków rodzin; w intencji dzieci; w intencji rodziców, którzy utracili przedwcześnie dzieci; w intencji rodziców starających się o potomstwo.

17. Na katechezę i do modlitwy przy relikwiach można zaprosić uczniów z katechetami ze szkół znajdujących się na terenie parafii.

18. Ważnym elementem dnia peregrynacji może być Apel Jasnogórski o godz. 21.00,
z krótkim rozważaniem o cnotach życia małżeńskiego i rodzinnego.

19. Dzień nawiedzenia relikwii kończy się w danym miejscu o godz. 15.00 odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia. Po niej kustosz odwozi relikwie bł. Ulmów do kolejnego miejsca.

20. W czasie spotkań w każdej parafii można rozprowadzać materiały (obrazy, albumy
i modlitewniki) związane z Błogosławionymi Męczennikami z Markowej. Zamówienie ich w Kurii Metropolitalnej Przemyskiej czy w innych wydawnictwach jest kwestią proboszcza.

21. Peregrynacji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona bł. Rodzinie Ulmów, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

22. Relikwie bł. Rodziny Ulmów nawiedzą także Przedszkole Sióstr Służek NMP Niepokalanej przy ul. Radzieckiej 4 w Łomży (24 maja br. godz. 10:20) oraz Wyższe Seminarium Duchowne im. Św. Jana Pawła II w Łomży (24 maja br. godz. 13:00).

IV. Peregrynacja odbywa się według następującego harmonogramu:

 

  1. 18-19 maja 2024 r., WYSZKÓW

 

Sanktuarium Świętej Rodziny

SOBOTA, 18 MAJA

17:30 Czuwanie modlitewne w kościele.

17:45 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed plebanią.

18.00 Msza św. inaugurująca peregrynację relikwii bł. Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej, sprawowana przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego i kapłanów z dekanatu wyszkowskiego.

19.00 Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego z bł. Rodziną Ulmów.

20.30 Nabożeństwo Majowe i Apel Jasnogórski.

21.00 Modlitewne czuwanie rodziców przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów w intencji
o żywą wiarę i nawrócenie dla dzieci.

22.00 - 23.00 Modlitewne czuwanie przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów w intencji osób przeżywających różnego rodzaju trudności.

23:00 Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników i zakończenie czuwania.

NIEDZIELA 19 MAJA 2024, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00 Msza św. w intencji małżeństw dekanatu wyszkowskiego.

8.00 Modlitewne czuwanie przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów członków Kół Żywego Różańca z dekanatu wyszkowskiego.

9.00 Msza św. w intencji osób starszych, owdowiałych, samotnych i chorych z dekanatu wyszkowskiego.

10.30 Msza św. w intencji rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego w ramach diecezjalnej pielgrzymki małżeństw oczekujących na narodziny dziecka. Po niej obrzęd błogosławieństwa ojców i matek w stanie błogosławionym.

12.00 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z dekanatu wyszkowskiego ze specjalnym błogosławieństwem dzieci i młodzieży relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

13.00 Modlitewne czuwanie przy relikwiach dzieci i młodzieży. Możliwość adoracji
i ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

14.00 Modlitewne czuwanie przy relikwiach wspólnot: Domowego Kościoła, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Theoforos, Gloriosa Trinita, Equipes Notre-Dame. Możliwość adoracji i ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:15 Pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 19-20 maja 2024 r., OSTRÓW MAZOWIECKA

NIEDZIELA, 19 MAJA

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

15:30 Czuwanie modlitewne w kościele.

15:50 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

16.00 Msza św. z nauką dla małżeństw i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

17:00 Czuwanie rodzin Domowego Kościoła.

18:00 Msza św. z nauką dla rodziców. Po niej obrzęd błogosławieństwa rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego (ojców i matek w stanie błogosławionym).

19:00 Czuwanie (w ciszy) rodziców oczekujących na narodziny dziecka i małżeństw pragnących potomstwa.

19:30 Czuwanie członków Kół Żywego Różańca i Rodziny Radia Maryja.

20:00 Czuwanie Rycerzy Kolumba i Lektorów Dorosłych.

20:30 Czuwanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar i Przyjaciół Oblubieńca.

21:00 Apel Jasnogórski. Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników
i zakończenie czuwania.

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA 2024

6:30 Msza święta.

7:00 Msza święta z nauką na temat życia religijnego w rodzinie.

8:00 Czuwanie indywidualne. Możliwość adoracji i ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

8:25 Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników. Pożegnanie relikwii
bł. Rodziny Ulmów.

Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

8:45 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

9.00 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza z nauką dla małżeństw i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

10:00 Czuwanie modlitewne w obronie życia z udziałem wspólnot i grup modlitewnych z dekanatów ostrowskich z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

11:15 Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników. Pożegnanie relikwii
bł. Rodziny Ulmów.

Parafia pw. Opatrzności Bożej

11:45 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

12:00 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu ostrowskiego Wniebowzięcia NMP w obronie życia. Modlitwa za rodziców, którzy utracili dziecko przed narodzinami.

13:00 Czuwanie modlitewne w obronie życia z udziałem wspólnot i grup modlitewnych z parafii z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 20-21 maja 2024 r., ZAMBRÓW

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

17:30 Czuwanie modlitewne w kościele.

17:45 Powitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

18:00 Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży bierzmowanej
i ich rodziców połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

18:50 Obrzęd błogosławieństwa rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego (ojców i matek w stanie błogosławionym).

19:00 Nabożeństwo Majowe.

19:30 Modlitwa indywidualna przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów w intencji dzieci
i młodzieży z dekanatu zambrowskiego. Możliwość ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

20:00 Konferencja dla rodziców, którzy utracili dziecko przed narodzinami (np. na skutek poronienia) Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. – ks. dr Jacek Kotowski diecezjalny duszpasterz rodzin.

20:45 Litania do błogosławionych Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników.

21:00 Apel Jasnogórski i pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

Parafia pw. Ducha Świętego

21:00 Apel Jasnogórski.

21:05 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu zambrowskiego w intencji małżeństw i rodzin z całego dekanatu z nauką dla małżeństw i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

22:00 Powitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

22:10 Litania do błogosławionych Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników.

22:30 Czuwanie w intencji małżeństw i rodzin z udziałem wspólnot i grup z dekanatu zambrowskiego. Możliwość ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

24:00 Błogosławieństwo relikwiami bł. Rodziny Ulmów i zakończenie czuwania.

WTOREK, 21 MAJA 2024

7:00 Msza św. z nauką dotyczącą życia religijnego w rodzinie.

8:00 Czuwanie wspólnot i grup parafialnych przy relikwiach z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

9.00 Litania do błogosławionych Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników i pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika

10:00 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

10.15 Msza święta w intencji obrony życia.

13:00 Czuwanie modlitewne z udziałem wspólnot i grup z dekanatu zambrowskiego. Możliwość ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

14:30 Różaniec z bł. Rodziną Ulmów.

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 21-22 maja 2024 r., JADWABNE

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła

WTOREK, 21 MAJA

17:30 Czuwanie modlitewne w kościele.

17:45 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

18:00 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu jedwabińskiego w intencji małżeństw i rodzin z całego dekanatu z nauką dla małżeństw i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

19:00 Nabożeństwo Majowe.

19:20 Czuwanie w intencji małżeństw i rodzin z udziałem wspólnot i grup z dekanatu jedwabińskiego. Możliwość ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

20:30 Różaniec z bł. Rodziną Ulmów w intencji małżeństw i rodzin przeżywających różnego rodzaju problemy i trudności.

21:00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

21:10 Obrzęd błogosławieństwa rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego (ojców i matek w stanie błogosławionym).

21:15 Zakończenie czuwania.

ŚRODA, 22 MAJA

7:30 Msza święta w intencji osób starszych, samotnych i chorych.

8:30 Czuwanie modlitewne Członków Kół Różańcowych z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

9:30 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z dekanatu jedwabińskiego z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

10:30 Indywidualne czuwanie modlitewne z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów. Modlitwa dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.

12:00 Msza święta w intencji obrony życia z nauką dotyczącą świętości życia i zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu czyli przed swoimi narodzinami (np. na skutek poronienia).

13:00 Nabożeństwo Majowe.

13:20 Indywidualne czuwanie modlitewne z możliwością ucałowanie relikwii
bł. Rodziny Ulmów.

14:50 Litania do błogosławionych męczenników Józefa i Wiktorii z dziećmi.

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

15:15 Pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 22-23 maja 2024 r., GRAJEWO

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

ŚRODA, 22 MAJA

17:30 Czuwanie modlitewne w kościele.

17:50 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

18:00 Uroczysta Msza święta z udziałem młodzieży bierzmowanej oraz rodziców i dzieci, które pierwszy raz przystąpiły do spowiedzi i Komunii świętej.

19:00 Nabożeństwo Majowe i czuwanie indywidualne.

21:00 Apel Jasnogórski.

21:15 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu grajewskiego z błogosławieństwem indywidualnym rodzin relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

22:00 Czuwanie modlitewne w obronie życia z udziałem wspólnot i grup modlitewnych z dekanatu grajewskiego z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

24:00 Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników i zakończenie czuwania.

CZWARTEK, 23 MAJA 2024

6:30 Msza święta.

7:00 Msza święta z nauką dla małżeństw.

8:00 Msza święta zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i chorych z nauką
i błogosławieństwem relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

9:00 Modlitwa indywidualna przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Możliwość adoracji i ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

12:00 Msza święta z nauką, połączona z wypominkami jednorazowymi za zmarłych za wstawiennictwem bł. Rodziny Ulmów (wypominki jednorazowe za bliskich zmarłych można składać w kościele już od niedzieli 19 maja br.).

13:00 Modlitwa indywidualna przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów.

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po niej obrzęd błogosławieństwa rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego (ojców i matek w stanie błogosławionym).

15:15 Pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 23-24 maja 2024 r. ŁOMŻA

Parafia pw. św. Brunona BM z Kwerfurtu

CZWARTEK, 23 MAJA

17:00 Czuwanie modlitewne w kościele dolnym.

17:50 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

18:00 Msza święta z nauką dla małżeństw i odnowieniem przyrzeczeń.

19:00 Konferencja dla małżeństw i rodzin Budowanie doskonałej jedności małżeńskiej
na przykładzie błogosławionych małżonków Wiktorii i Józefa Ulmów
. – ks. dr Jacek Kotowski diecezjalny duszpasterz rodzin.

19:30 Nabożeństwo Majowe.

20:00 Msza święta koncelebrowana przez księży z dekanatu łomżyńskiego św. Brunona BM dla rodzin i wiernych z dekanatów łomżyńskich z nauką dotyczącą rodzicielstwa,
z udziałem rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego.

21:00 Apel Jasnogórski.

21:15 Obrzęd błogosławieństwa rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego (ojców i matek w stanie błogosławionym).

21:30 Czuwanie modlitewne w obronie życia z możliwością ucałowania relikwii
bł. Rodziny Ulmów.

22:00 Czuwanie modlitewne w intencji osób, małżeństw i rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności z błogosławieństwem indywidualnym rodzin relikwiami
bł. Rodziny Ulmów.

23:00 Litania do błogosławionych męczenników Józefa i Wiktorii z dziećmi i zakończenie czuwania.

PIĄTEK, 24 MAJA 2024

7:00 Msza święta w intencji małżeństw i rodzin.

8:00 Czuwanie modlitewne Członków Kół Różańcowych z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

9:00 Msza święta w intencji osób starszych, samotnych i chorych.

10:00 Indywidualne czuwanie modlitewne z możliwością ucałowania relikwii
bł. Rodziny Ulmów. Modlitwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

11:00 Msza święta w intencji obrony życia z nauką dotyczącą świętości życia i zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu czyli przed swoimi narodzinami (np. na skutek poronienia).

12:00 Anioł Pański i Nabożeństwo Majowe.

12:30 Indywidualne czuwanie modlitewne z możliwością ucałowanie relikwii
bł. Rodziny Ulmów.

14:00 Czuwanie modlitewne w intencji dzieci i młodzieży z dekanatów łomżyńskich
z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

14:50 Litania do błogosławionych męczenników Józefa i Wiktorii z dziećmi.

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

  1. 24-25 maja 2024 r., MYSZYNIEC

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

PIĄTEK, 24 MAJA

16.30 Czuwanie modlitewne w kościele.

16.50 Przywitanie relikwii bł. Rodziny Ulmów przed kościołem.

17.00 Nabożeństwo Majowe.

17.20 Msza św. z nauką dla narzeczonych, młodzieży i kandydatów do bierzmowania.

18:15 Czuwanie modlitewne w obronie życia z udziałem wspólnot i grup modlitewnych z dekanatu myszynieckiego z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

19.00 Msza św. z nauką dla małżeństw i odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

20:00 Czuwanie indywidualne przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów.

21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

21:15 Zakończenie czuwania.

SOBOTA, 25 MAJA

7.00 Msza święta z nauką na temat życia religijnego w rodzinie i błogosławieństwem rodzin relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

8.00 Różaniec z bł. Rodziną Ulmów w intencji małżeństw i rodzin dekanatu myszynieckiego.

8:30 Czuwanie modlitewne w intencji osób, małżeństw i rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów.

10.00 Msza św. z udziałem dzieci oraz rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Po niej obrzęd błogosławieństwa ojców i matek w stanie błogosławionym.

11:00 Nabożeństwo Majowe.

11:30 Czuwanie modlitewne w intencji dzieci i młodzieży z dekanatu myszynieckiego
z możliwością ucałowania relikwii bł. Rodziny Ulmów. Modlitwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

13:00 Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników.

13.30 Msza św. na zakończenie peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej, sprawowana przez Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego
i kapłanów z dekanatu myszynieckiego dla całego rejonu Kurpiowszczyzny.

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:15 Pożegnanie relikwii bł. Rodziny Ulmów.

Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz wstawiennictwo bł. Rodziny Ulmów niech towarzyszą kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, osobom święckim a szczególnie narzeczonym i małżonkom, którzy zakładając rodzinę czy żyjąc w rodzinie i otwierając się na przyjęcie dziecka, realizują dane przez Boga powołanie do życia w miłości.

Wszystkim z serca błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 8 maja 2024 r.

N. 275/B/2024

Uroczystość św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

DOTYCZĄCY

SPOTKANIA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH NARODZIN DZIECKA 2024

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z parafią pw. Świętej Rodziny
w Wyszkowie organizuje w niedzielę 19 maja 2024 r. spotkanie dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10:30, na zakończenie której rodzice otrzymają specjalne błogosławieństwo. Spotkanie jest okazją do modlitwy o opiekę dla matek i dzieci rozwijających się pod ich sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie oraz
o błogosławieństwo dla rodziców.

Jednocześnie informujemy, że tego dnia Sanktuarium Świętej Rodziny
w Wyszkowie, gościć będzie obraz i relikwie bł. Rodziny Ulmów, w ramach ogólnopolskiej peregrynacji przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Małżonkowie Wiktoria i Józef wraz z ich siedmiorgiem dzieci, w tym z dzieckiem nienarodzonym, to wspaniały przykład małżeńskiego
i rodzinnego życia, jak i orędownicy u Boga w sprawach dotyczących trosk
i problemów dnia codziennego.

Zapraszamy serdecznie rodziców i matki oczekujące narodzin dziecka poczętego do Parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie (ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40).

Parafia pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie decyzją Biskupa Łomżyńskiego jest miejscem pielgrzymowania rodzin i matek będących w stanie błogosławionym. Spotkania te odbywają się każdego roku w trzecią niedzielę miesiąca maja.

 

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o podanie tej wiadomości wiernym
w ogłoszeniach w niedzielę 12 maja br. po każdej Mszy św.

 

Ks. Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Łomża, dnia 7 maja 2024 r.

N. 273/2024

Kalendarz duszpasterski na maj 2024 roku

 

03.05 (piątek) - Uroczystość  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

08.05 (środa)  -  Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 

11.05 (sobota) - Święcenia Diakonatu w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie

11.05 (sobota) - Diecezjalna Pielgrzymka Akademicka do Św. Lipki

11.05 (sobota) - Szkoła Głoszących wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w Centrum Ewangelizacji w Ostrowi Mazowieckiej

12.05 (niedziela) - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

16.05 (czwartek) - Święto Andrzeja Boboli

18.05 (sobota) - Spotkanie Rady młodzieżowej Diecezji Łomżyńskiej w Centrum Ewangelizacji w Ostrowi Mazowieckiej

19.05 (niedziela) - Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

25.05 (sobota) - Świecenia prezbiteratu w Łomżyńskiej Katedrze 

26.05 (niedziela) - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

30.05 (czwartek) - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało.

30.05 (czwartek) - Koncert Uwielbienia w Boże Ciało w Ostrowi Mazowieckiej

Ks. Tomasz Grala

Wiceprzewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

 

Łomża, dnia 30 kwietnia 2024 r.

N. 262/2024