KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący
54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
4 - 20 lutego 2021 r.

Apostolstwo Trzeźwości Osób Uzależnionych w 2021 roku w swoich działaniach kierować się będzie hasłem: "Trzeźwością pokonywać kryzys". Wynika to z faktu, że w czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzeba trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii wartości, trzeźwego sumienia, trzeźwych więzi z samym sobą i z bliźnimi. Duszpasterze zaś powinni zatroszczyć się o trzeźwość powierzonych im wiernych, o trzeźwość całego narodu.

Zespół KEP ds. Apostolstwa i Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował  na ten rok "Vademecum trzeźwości" poświęcone tematyce przezwyciężania kryzysów. Na druk tego wydawnictwa udało się pozyskać środki z funduszu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonało się to dzięki zaangażowaniu Fundacji "Signum Magnum", współpracującej z Zespołem KEP. 

W dniach od 14 - 20 lutego br. będziemy obchodzić 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to tydzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i wszystkich Duszpasterzy, aby dobrze przeżyć ten czas w kościołach i parafiach. Pomocą ku temu będą materiały duszpasterskie znajdujące się w „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2021”, które przekazujemy do wykorzystania. Znajdują się w nich między innymi intencja dnia, wprowadzenie do Mszy św., wybór czytań mszalnych, specjalna homilia i modlitwa wiernych. Parafie otrzymują także okolicznościowy plakat.

                       

Ks. Jacek Czaplicki
Wikariusz Biskupi
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 1 lutego 2021 r.