KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Aktualny rok pracy apostolskiej na rzecz trzeźwości przeżywany jest w Kościele w Polsce pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem” i nawiązuje on do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podkreśla, że „nasze działania duszpasterskie, wszelkie inicjatywy, które służą umocnieniu trzeźwości osobistej i społecznej, powinny mieć na uwadze zarówno złożoność problemów uzależnień, jak i konieczność pełnego, całościowego traktowania każdego człowieka”.

W ogólnopolską działalność Kościoła na rzecz trzeźwości wpisuje się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku rozpocznie się on w niedzielę 19 lutego br. a zakończy w sobotę 25 lutego br. Przekazujemy Księżom Proboszczom, Duszpasterzom oraz świeckim liderom ruchów i stowarzyszeń kościelnych „Vademecum Apostoła Trzeźwości 2023” przygotowane przez Zespół KEP. Zawarte są w nim materiały na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, modlitewnik z nabożeństwami, artykuły, świadectwa i inne materiały do duszpasterskiego wykorzystania w parafii. Vademecum jest do odebrania na furcie Kurii Diecezjalnej w Łomży oraz dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej diecezji łomżyńskiej pod niniejszym komunikatem.

Zachęcamy Duszpasterzy oraz świeckich zaangażowanych w ruchach i wspólnotach kościelnych do podejmowania inicjatyw na rzecz trzeźwości naszego Narodu w parafiach, ruchach i wspólnotach kościelnych.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Do pobrania:

VADEMECUM Apostoł Trzeźwości 2023