KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2023

           

Przewielebny Księże Proboszczu,

Modlitwa za życie każdego poczętego człowieka jest wyrazem miłości, a zarazem dostępną dla każdego formą zaangażowania w jego obronę. Miniony rok był pierwszym, w którym obowiązywało prawo chroniące życie człowieka w szerokim zakresie. Trybunał Konstytucyjny przywrócił właściwy stan rzeczy zapisany w Konstytucji. Niestety ubiegły rok był także czasem aktywności grup i środowisk, które występują przeciwko świętości życia. Prowadziły one akcję na rzecz wprowadzenia prawa zezwalającego na bezkarne zabijanie dzieci nienarodzonych – inicjatywę obywatelską „Legalna aborcja bez kompromisów”. Podpisało się pod nią 200 000 obywateli. Z niepokojem przyjmujemy również deklaracje polityków, którzy sukces wyborczy chcą budować na liberalizmie moralnym i eliminowaniu ze startu w wyborach posłów opowiadających się za życiem.

Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II – który jest dziś brutalnie przez różne osoby a szczególnie środowiska lewicowe atakowany – a który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae)., przed zbliżającym się Dniem Świętości Życia (Święto Zwiastowania Pańskiego – 25 marca), podejmujemy z następujące inicjatywy:

  1. III TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA.
  • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka po raz trzeci przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się on w uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie należy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie. Książeczki z tekstami modlitw na poszczególne dni otrzymali księża dziekani w liczbie po jednej na parafię. Rozważania znaleźć można także na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin naszej diecezji. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, wspólnoty działające przy parafii oraz całe rodziny. Najlepiej uczynić to w uroczystość św. Józefa albo w niedzielę przed uroczystością Patrona Kościoła Świętego.
  1. DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO.
  • Prosimy Księży o przeprowadzenie wśród wiernych Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można to zrobić w Dzień Świętości Życia, bądź w sąsiadującą z tym dniem niedzielę, kiedy w świątyni jest większa liczba wiernych (do krucjaty bowiem można przystąpić w każdej chwili). Liturgia uroczystych przyrzeczeń znajduje się w Księdze Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą cztery lata temu przekazaliśmy do każdej parafii.
  • Deklaracje dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przekazaliśmy księżom dziekanom na lutowej kongregacji. Można je także nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
  • Przypominamy, że od trzech lat w każdej parafii znajduje się Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Biskup Łomżyński polecił, aby znalazła się ona wśród ksiąg znajdujących się w kancelarii parafialnej. Księga i wpisane w nią imiona i nazwiska, mają być świadectwem obecności w parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia. Prosimy o wyłożenie Księgi w kościele w Dniu Świętości Życia i umożliwienie wpisania się do niej osobom, które podejmą się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  1. INFORMACJA DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH.
  • Prosimy także o podanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych, informacji ochrony ludzkiego życia: „Instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża – ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży (Parafia pw. św. A. Boboli) i w Ostrołęce (Parafia pw. św. Franciszka). Więcej informacji na stronie: www.duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl

Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej. Mszy św. o godzinie 12:00 przewodniczył będzie Biskup Tadeusz Bronakowski. Ksiądz Biskup przyjmie także uroczyste deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od osób, które zdecydują się przez dziewięć miesięcy modlić za dziecko, którego imię zna tylko Bóg i którego życie już w łonie matki jest zagrożone. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

 

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

Łomża, dnia 10 marca 2023 r.

N. 169/2023