KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XV Tydzień Biblijny

W dniach 23-29 IV 2023 r. w Polsce odbędzie się XV Tydzień Biblijny, pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jednocześnie 23 IV (III Niedziela Wielkanocna) będzie też miało miejsce VII Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które już zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji. W nich (podobnie jak w ubiegłych latach) znajdziemy bardziej szczegółowe omówienie obu tych wydarzeń oraz cały szereg materiałów do wykorzystania w czasie ich trwania.

Zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do VII Narodowego Czytania Pisma św.
w tym roku jest Ewangelia według św. Jana oraz trzy listy jego autorstwa w NT, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tych ksiąg lub
do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Zawarte w przekazanych materiałach teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić
i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Paweł Nocko

Przewodniczący Wydziału
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Jan Krupka

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

Łomża, dnia 19 kwietnia 2023 r.

N. 305/2023