KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Warsztaty kaznodziejskie

Wydział Duchowieństwa Diecezji Łomżyńskiej zaprasza kapłanów na warsztaty dla kaznodziejów, które odbędą się 25 maja (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Pasterska 2. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa.

Warsztaty kaznodziejskie pod hasłem: Świeżość głoszenia Słowa. Jak odnajdywać nowe bukłaki dla młodego wina poprowadzi dominikanin o. Wojciech Jędrzejewski, który posługiwał jako katecheta, duszpasterz młodzieży i studentów. Był współpracownikiem Radia Plus, Religia.tv, Boska.tv, publikował w Więzi, W Drodze, Tygodniku Powszechnym, Przewodniku Katolickim. Głosi rekolekcje i misje parafialne, posługuje Słowem księżom i siostrom zakonnym, prowadzi warsztaty czytania Pisma Świętego, które adresuje do małych grup duszpasterskich. Koordynuje warsztaty kaznodziejskie dla kapłanów. Zajmuje się również indywidualnym coachingiem kaznodziejskim.

Oto filmik z zaproszeniem na jedną z dotychczasowych edycji ćwiczeń:

https://www.youtube.com/watch?v=f_H38L3mzxg

Zarys zagadnień warsztatowych

Jak przygotować i wygłaszać krótkie homilie/kazania? Jak kreatywnie pracować z tekstem biblijnym? Jak przygotować homilię zorientowaną na słuchacza? Jak komunikować Słowo Boże i jak znajdować trafne metafory? Jak twórczo rozmawiać o kazaniach? Jak poznać swoje mocne strony w kaznodziejstwie? Jak odświeżyć swój kaznodziejski warsztat? Jak opanować stres i niepewność, przełamać własną rutynę albo obojętność i niechęć słuchaczy?

Forma spotkania

Zajęcia będą miały formę pracy warsztatowej w grupie maksymalnie 20 księży. Jeżeli zgłoszeń będzie więcej, prowadzący zorganizuje zajęcia dla drugiej grupy kapłanów dzień później - w piątek 26 maja (program identyczny jak w czwartek). Przewidziane jest zatem maksymalnie 40 miejsc (2 grupy po 20 księży). O przydzielonym terminie (czwartek lub piątek) zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Plan spotkania:

10.00 - 11.30 - sesja 1 (przerwa)

12.00 - 13.30 - sesja 2 (obiad)

14.15 - 15.45 - sesja 3 i podsumowanie

Zapisy

Koszt uczestnictwa 100 zł + dobrowolna ofiara na Centrum Ewangelizacji i pokrycie kosztów obiadu. Zgłoszenia przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu:

- ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 

- ks. Marek Żmijewski - 513185002

Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu.

Ks. Robert Bączek

Wikariusz Biskupi

Ds. Stałej Formacji Kapłańskiej

 

Łomża, dnia 28 kwietnia 2023 r.

N. 345/2023