KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zaproszenie na III Diecezjalny Dzień Jedności
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Diakonia Wyzwolenia Diecezji Łomżyńskiej organizuje III Diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pod hasłem „Czyńcie dobrze,
a zło was nie spotka (Tb 12,7)”
. Spotkanie to odbędzie się 10 czerwca 2023 r.
w Sanktuarium Maryjnym w Nowej Osuchowej. Zaproszenie skierowane jest do członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz do wszystkich, którzy o tym dziele chcieliby dowiedzieć się więcej.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy
w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Założyciel KWC, ks. Franciszek Blachnicki, zauważył, że źródłem każdego zniewolenia jest lęk, dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie od niego. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Podstawową formą działania Krucjaty jest podjęcie postu jakim jest dobrowolna abstynencja od alkoholu, traktowana jako osobisty dar, podjęty z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.

Program spotkania:

9:00 - 9:15 – Rejestracja uczestników

9:30 - Zawiązanie wspólnoty

10:15 - Pantomima, świadectwo, konferencja ks. Adama Anuszkiewicza

11:30 - Spotkania w grupach

13:00 - MSZA ŚWIĘTA

14:00 - Wspólny posiłek

15:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

15:45 - Godzina świadectw i podsumowanie

Spotkanie jest otwarte, a udział w nim bezpłatny. W miarę możliwości prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego udziału do pani Barbary Gołdys pod numer telefonu: 500 631 339.

ks. Mateusz Rakusiewicz                                                  ks. Paweł Nocko

Moderator Diakonii Wyzwolenia                                          Przewodniczący

                                                                                   Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 15 maja 2023 roku
N. 408/2023