KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

ADORACJA: ROZWAŻANIE MĘKI PAŃSKIEJ

13-14 sierpnia 2023 roku

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku

 

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku zaprasza
do włączenia się w apostolat modlitwy "24 Godziny Męki Pańskiej za Polskę". Podczas dwudziestoczterogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu odbywać się będzie wynagrodzenie za wszystkie grzechy popełnione w naszej ojczyźnie, zwłaszcza
za grzechy: zbrodni wobec nienarodzonych dzieci, nieczystości, apostazji, nienawiści, podziałów, kłótni i nieprzebaczenia, pijaństwa, rozwodów, niegodnego przyjmowania Komunii Świętej, zdrady narodu. Uczynimy to w jedności Trzech Serc – Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa, przez wstawiennictwo wszystkich polskich świętych i błogosławionych, patronów
i niebiańskich opiekunów naszej ojczyzny.

Dziś mało kto wzywa do pokuty i nawrócenia. Bezprecedensowym wydarzeniem w dziejach Kościoła w Polsce była zorganizowana w 2016 r. Wielka Pokuta – największe w historii chrześcijaństwa nabożeństwo przebłagalno-ekspiacyjne, które zgromadziło pod wałami klasztoru jasnogórskiego ponad 140 tysięcy wiernych. Zebrali się, by prosić Boga o wybaczenie grzechów swoich oraz całego narodu. Wierzymy, że tamto wydarzenie nie było ostatnim, ale zapoczątkowało akty kolejnych wynagrodzeń. Będziemy zatem modlić się w duchu i w łączności z Wielką Pokutą, aby kontynuować
to wielkie dzieło ekspiacji.

W imieniu Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku Wydział Duszpasterstwa Diecezji Łomżyńskiej zaprasza do wspólnej modlitwy
i włączenia się w dzieło wynagrodzenia. Adoracja wynagradzająca odbędzie się od 13 do 14 sierpnia 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Rozważania prowadzić będą Aleksandra Barnat i Tomasz Ustowski a animację muzyczną poprowadzi Michał Niemiec. Modlitwa będzie transmitowana na kanale YouTube: Kanał YT Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

 

Ks. Paweł Nocko

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 4 sierpnia 2023 roku
N. 747/2023