KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

do Duszpasterzy i Wiernych Diecezji Łomżyńskiej

w sprawie dziękczynienia za plony w 2023 roku

    

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej informuje, że ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 2 - 3 września 2023 r. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę 3 września br. o godz. 1100 przed szczytem jasnogórskim.

     Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w dniu 10 września 2023r. o godz. 1200 w kościele parafialnym w Długosiodle. Na to modlitewne spotkanie zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Świętując dożynki podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów oraz modlić się w intencji rolników i osób związanych z rolnictwem.

Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania na Dożynki Diecezjalne do Długosiodła delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grupy wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci mogą nieść dar ołtarza złożony z owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich.


    Ramowy program uroczystości:

1. Od godz. 1000 zbierają się delegacje poszczególnych parafii z wieńcami i darem ołtarza na placu przy kościele w Długosiodle.

2. Delegacje parafialne zgłaszają się w sekretariacie dożynek przed kościołem.

3. Godz. 1130 – prezentacja i błogosławieństwo wieńców dożynkowych w świątyni parafialnej.

4. Godz. 1200 - Uroczysta Msza św. dziękczynna za plony. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze, biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).

5. Godz. 1330 - Druga część uroczystości na placu gminnym.


    Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie do wiadomości wiernych niniejszego Komunikatu, wysłanie delegacji z wieńcem na Dożynki oraz zachęcenie wiernych, zwłaszcza rolników do wzięcia udziału w dziękczynieniu za plony.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Krzysztof Chodkowski                                       

Ceremoniarz diecezjalny                                             

 

Łomża, dnia 10 sierpnia 2023 r.

N. 753/2023